Тісні ті ворота

Дата: 59-0301M | Тривалість: 1 год. 47 хв. | Переклад: VGR
Джефферсонвілль, Індіана, США
E-1 Дякую тобі, Брате Невілле. Дякую. Так добре знову бути в Домі Господньому. Повертатися до скинії — для мене завжди задоволення, не має значення, куди я їду. Щось є у цьому невеличкому місці, куди мені подобається повертатися. Це просто, о-о, я…Це була моя перша й єдина церква, в якій я ніс служіння пастора. І, здається, це так добре — знову повернутися сюди. І я вірю, що того величного ранку, коли сонце не дасть свого світла і згаснуть зірки, я вірю, що там того дня будуть деякі з цієї скинії, яких омито в Крові Ягняти. Я очікую на той час.E-1 Thank you, Brother Neville. Thank you. It's so good to be back in the House of the Lord. I always enjoy getting back to the Tabernacle, no matter wherever I go. There's something about this little old spot that I like to come back to. It's just, oh, I... It was my first and only church I've ever pastored. And it just seems good to get back here again. And I believe that on that great morning when the sun refuses to shine and the stars fade out their light, I believe there'll be some from this Tabernacle present there that day, that's washed in the Blood of the Lamb. I'm looking for that time.
E-2 Коли я проходив через кімнату, тільки-но, я зустрів там Сестру Арганбрайт. І вона розповідала мені, що тут були деякі люди, що були на зібранні у Кінгстоні, що приїжджали того разу, і я…це…такий щасливий, що вони тут як свідоцтво. Де б вони не сиділи, якби вони підняли свою руку, ті, що були на зібранні у Кінгстоні на Ямайці. Просто, так, там далеко ззаду. Гаразд, це добре.E-2 As I come through the room just now, I met Sister Arganbright back there. And she was telling me that there was some people here who was at the Kingston meeting, that visited at the time. And I was so happy to have them here as a testimony. Wherever they are, if they'll hold their hands up, was at the Kingston meeting in Jamaica... Just, yeah, back at the back. All right, that's fine.
E-3 Я бачу листівку ?рала. Я вважаю, ви вже оголошували його зібрання. Я й не знав цього, аж поки, сам? числа, до вчорашнього дня. Я думаю, що починається шостого, чи не так? З шостого по п’ятнадцяте, Брат Робертс у Луізвіллі. Отож, сходіть послухайте його. Брат Робертс мій дуже близький друг і справжній слуга Христа. І я певен, що для вас буде задоволенням слухати його проповіді, вечір за вечором. І…його, коли він молитиметься за хворих, я—я певен, що ви побачите, як Бог діятиме, тому що він сильний вояк віри — Брат Робертс, і чоловік, якого Бог застосовує могутнім чином. І його служіння набрало висоту від…E-3 I see Oral's post card. I guess you've already announced his meetings. I didn't know it until, the dates, until yesterday. I think it begins on the sixth, doesn't it? Sixth through the fifteenth, Brother Roberts in Louisville. Now, go hear him. Brother Roberts is a--a bosom friend of mine and a real servant of Christ. And I'm sure you'll enjoy his messages night after night. And the... As he prays for the sick, I'm--I'm sure that you'll see God move, because he is a great warrior of faith, Brother Roberts is, and a Go--man who God is using mightily. And his ministry has climbed from...
E-4 Я пам’ятаю, коли я вперше зустрів Брата Робертса, він був у невеличкому пошарпаному наметі там у Сент-Луісі, Міссурі, а я був…ні, Канзас-Сіті, Міссурі. А я був у Канзас-Сіті, Канзас, в одній аудиторії. Він сидів спереду. Після того, як зібрання закінчилося, ми пройшли назад та говорили. Мене представили йому. Він молодший за мене; ?ралові зовсім нещодавно перевалило за сорок. І ось він сказав: “Ти думаєш, Бог почує мою молитву за хворих?”
Я сказав: “Брате, Він почує будь-чию молитву, хто молитиметься”.
Що ж, він вирушив, і він сказав: “Я піду!”
E-4 I remember when I first met Brother Roberts; he was in a little ragged tent over in St. Louis, Missouri, and I was... No, Kansas City, Missouri, and I was in Kansas City, Kansas, in an auditorium. He set on the front seat. After the service was over, we went around to the back and was talking. They introduced me to him. He's younger than I am; Oral's in his early forties. And so he said, "Do you think God would hear my prayer for the sick?" I said, "Brother, He'll hear anybody's prayer that'll pray."
Well, he started off, and he said, "Here I go."
And he's a very smart man, and college education, four years of psychology, and I'm sure he's a--he's a brilliant man. And he's got up to a place now to where he's got a staff of advisors around him and things, till, when he speaks, he--he thinks it out. And you'll really enjoy him; I'm sure.
E-5 І він дуже розумна людина, та освіта в коледжі, чотири роки психології, і я певен, що він—він блискуча людина. І він тепер дійшов до того, що в нього цілий штат консультантів, та все інше, що, коли він говорить, він—він все ретельно обмірковує. І він справді вам сподобається, я певен.E-6 And so now, I would like to give just a little report on what our Lord did in our little humble meeting in Jamaica and in Puerto Rico. It was a strange thing that I went over, because many calls come in, as Leo here knows, that the phone... And through the run of a week, there's literally hundreds of places call for meetings. But yet I like to feel led where I go, like for it... If I go because the men sent for me to come, then I come in the name of that church or that organization. If I would go because Brother Neville said I should go, I would have to go in the name of Brother Neville. But I like to go when Jesus sends, so you can go in the Name of the Lord Jesus, to meet the people.
E-6 І ось, тепер я хотів би в декількох словах розповісти про те, що наш Господь вчинив на нашому невеличкому скромному зібранні на Ямайці та в Пуерто-Ріко. Було дивно, що я поїхав туди, тому що було багато дзвінків. Оскільки Лео тут знає, що телефон…І, за один тиждень, буквально сотні місць запрошують на зібрання. Але, все ж таки, мені хочеться відчути, в якому напрямку мені йти, хочеться цього. Якщо я їду з тієї причини, що людина послала за мною, щоб я приїхав туди, в такому разі я їду в ім’я тієї церкви чи тієї організації. Якщо я поїду з тієї причини, що Брат Невілл сказав мені, що я маю приїхати, мені доведеться їхати в ім’я Брата Невілла. Але мені подобається йти, коли посилає Ісус, тож ти можеш іти в Ім’я Господа Ісуса, щоб зустрітися з людьми.E-7 And I was laying on the bed, and I'd been a little tired. This valley... Sooner or later I'll have to leave this valley, because it's just breaking my throat to such a place I just can't hardly stand it. I can be away and be back... We come the other day, Leo and I, within forty miles, after being in the swamps in Florida throat all cleared up, and within forty miles of Louisville it stopped again. Brother Banks Wood ought to be here somewhere this morning. And the other day coming in from Kingston and--and Puerto Rico, where my throat had just been perfect... And I got off the airplane, still all right; and before we could get to Jeffersonville, it closed up again. See, it's the valley here. It's the bacteria in the air, or either it's God, one, trying to get me away. So I--I don't understand it. I've prayed and asked so many times...
E-7 І я лежав на ліжку, і я був трошки втомлений. Ця долина, рано чи пізно, мені доведеться залишити цю долину, тому що вона просто руйнує моє горло так, що я ледве це витримую. Я можу десь їздити і повернутися…Ми їхали якось, Лео та я, не далі ніж за сорок миль, після того, як побували в болотах Флоріди, в горлі все було чисто, і не далі ніж за сорок миль від Луізвіллу воно забилося знову. Брат Бенкс Вуд цього ранку має бути десь тут. І якось на днях, коли їхали з Кінгстону та—та з Пуерто-Ріко, де з моїм горлом було все гаразд; і я зійшов з літака, і ще там все було гаразд, і не доїхали й до Джефферсонвілля, воно знову забилося. Розумієте, вся справа в долині тут. Це бактерія, що знаходиться в повітрі, чи це Бог, чи те чи інше, намагається не пустити мене. Тож, я—я не розумію цього. Я стільки раз молився та благав.E-8 But, however, I'd just woke up, it was about three o'clock in the morning. And my wife and little boy was asleep. And I raised up on the side of the bed, and I seen a great number of people had gathered at a large place, and I said to Billy Paul, "You go in there and give those people prayer cards."
And he said, "Okay, dad." In a few minutes he returned and said, "You can't give prayer cards to those people." He said, "You see this man standing here?"
I said, "Yes."
He said, "He was over here, and I said, 'Everybody wants a prayer card, hold up your hands.'" And said, "I went to give him a prayer card, he went somewhere else. And then I went over there, and he was over somewhere else. Now, here he is way back over here." Said, "I can't even give out one prayer card."
E-8 Але, як би там не було, я якраз тільки був прокинувся, це було десь о третій годині ночі. І моя жінка та синок спали. І я піднявся, сів на ліжку, і я побачив велику кількість людей, що зібралися на широкому місці, і я сказав Біллі Полу: “Іди туди та дай тим людям молитовні картки”.E-11 I said, "Well, Billy, you won't have to give out prayer cards, because there's such a great space here till everybody can..." Prayer cards is to keep a riot (You see?), and keep them in order. I said, "Oh, I can take everybody there, no more than what there is in the space I've got, and line them up and pray for them one by one."
And he said, "All right." And he turned to the right and went away from me. And I turned around this way as he went off that way, was watching him.
And I--I heard a Voice come down from heaven and said, "But at this time I will begin to magnify thee." And I looked, and I never seen such a crowd of people, they were swarming from everywhere.
E-9 І він сказав: “Добре, тату”. За декілька хвилин він повернувся і сказав: “Тим людям неможливо дати молитовні картки”. Він сказав: “Бачиш того чоловіка, що стоїть тут?”
Я сказав: “Так”.
E-14 And Brother Roberts' name was called, said, "Now, Brother Oral Roberts is coming to see you."
And I said, "How shall I greet Brother Roberts?"
Said, "Just the same way he greets you."
Well, I seen Brother Roberts coming with a black suit on and a little hat like Bing Crosby wears, them little turned it up and pull down, a little black hat. And I was standing kind of up, and he looked up and said, "Hello, Brother Branham."
And I said, "Hello, Brother Roberts," shook his hand. Said, "You got a nice crowd."
I said, "Quite a crowd, Brother Roberts." And he turned and went off the way Billy did, to the right.
E-10 Він сказав: “Він був тут, і я сказав: ‘Всі, хто бажає молитовну картку, тримайте ваші руки піднятими’”. І сказав: “Я пішов, щоб дати йому молитовну картку, він кудись відійшов. І потім я пішов туди, а він був десь в іншому місці. І ось він там аж далеко ззаду”. Сказав: “Я взагалі не можу роздати жодної молитовної картки”.E-17 And I thought, "Where am I going to speak to them from?" And I tried on everywhere to find a place to speak. I was in such a situation, something down, that I couldn't see where to--to speak to them from. And somebody said, "Well, come over here."
I said, "Well, you couldn't see no better there." And I started across the place. And I remembered this, then I said, "The main thing for me to do is keep humble in my heart always before God and His children."
And I come out of the vision. And I thought, "What does that mean? Maybe it means we're going to have such... Or where is it, where's he going to be at?" You see, sometimes, in visions He don't tell you just where; He--He just speaks and you just... It's in parable, like. And I'm sure you that read the Bible understand that.
E-11 Я сказав: “Ну що ж, Біллі, тобі не доведеться роздавати молитовні картки, бо тут стільки місця, що кожен може…” Молитовні картки — це щоб стримати безлад…розумієте, та додержуватися порядку з ними. Я сказав: “О-о, я можу взяти там кожного, м?сця тут вистачить на всіх, та вишикувати їх та молитися за них по черзі”.E-20 And then I went into the front room and set down for a little while, and it was about three-thirty or four o'clock in the morning. I got real sleepy. I went back and laid down, and I dreamed a dream, and it was the most odd dream. And most all of you know one of the managers, Jack Moore, Brother Jack Moore. I've knowed him for years. I thought that I was out with a date with his daughter, a girl about seventeen years old, and was taking her by the hand, leading her up the hill, little Jackie. Well, I've knowed her since she was just a nursing baby. And I was leading her up the hill, and I went three city blocks up the hill, leading this girl. And we come under a big tree, and she set down. And like a lot of the little teenage girls today wear them skirts that, you know, kind of bulged out, and she had on one of those kind of a skirts. And she took this little skirt and kind of spread it out and sit down. And as young folks usually looking at each other, she folded her hands like this and begin to look up towards the sky. Well, Jackie is a very fine little girl, but she has a great big mouth and great big eyes, and kind of sandy hair, not too attractive, but a real little lady. And I could see her big eyes as she looked towards the skies, and how the reflection of the skies was in her eyes.
E-12 І він сказав: “Гаразд”. І він звернув направо та відійшов від мене. А я повернув у цей бік, коли він пішов у той бік, і спостерігав за ним.E-21 Well, I went about five feet from her, and kind of laid down sideways like this, and got a straw, and put it in my mouth, and begin to chew on this straw. And I begin to think, "What am I doing up here? Why, me an old man, and with this young girl. Why," I said, "I'm married and have a bunch of children. I don't have any business up here with this young girl."
And I started to raise up. And, when I did, a Voice came from the tree and said, "This is for a sign and for a cause."
And I woke up, and I almost screamed, a--a nightmare. I thought, "Oh, wonder if that means that I'm going to backslide or something happen to me? Well," I thought, "If I go to trying to use my own mind, then I'll get it all mixed up; so I'll just wait on God." And I started praying. I said, "Lord, does that dream pertain to that vision just in the early part of the night, or what does it mean?
E-13 І я почув, як з Небес зійшов Голос і сказав: “Але цього разу Я почну звеличувати тебе”. І я поглянув, і я ніколи не бачив такого натовпу людей, вони роїлися звідусюди.E-24 After waiting some time, maybe an hour (My wife was already up and had breakfast ready.), then the Voice came back again and said, "Go on to Kingston, and it'll be told you there what to do."
So immediately I went to Kingston. And they--they knowed Thursday afternoon that I'd be there Friday. That's all the advertisement we had. I'm not very good at making a...?... or estimating crowds, because I usually exaggerate on it. But the first night, I'd say we had about twelve, oh, about twelve hundred people out, because it was just known one day. And the next day they started runners running four miles on relay up the mountains. One runner would run for four hours, and then let some other runner go on up the mountain. And the second night there was about five thousand. And the third night it was estimated around fifteen thousand, maybe twenty. And there were thousands times thousands came to the Lord.
E-14 І було названо ім’я Брата Робертса, сказав: “Ось Брат Орал Робертс іде, щоб побачитися з тобою”.
І я сказав: “Як мені привітати Брата Робертса?”
Сказав: “Так само, як і він привітає тебе”.
E-26 And the vision was, the little church, the girl was a virgin, just a child, and that meant the virgincy of the church. And the three city blocks up the hill was three days I would minister. And taking the little virgin church by my ministry, from where she was, on higher in the things of God, until it shook the entire island...
And, oh, ministers and people around, crying and begging and persuading, "Just a night or two more," the city officials.
E-15 І ось, бачу, як іде Брат Робертс у чорному костюмі та в невеличкому капелюсі, подібно як у Бінга Кросбі, з краями, завернутими вгору та вниз, в невеличкому чорному капелюсі. А я стояв немовби як трохи вище, і він підняв очі та сказав: “Привіт, Брате Брангаме”.
І я сказав: “Привіт, Брате Робертс”, — потиснув йому руку.
Сказав: “В тебе велике зібрання”.
E-28 We went from there to Puerto Rico. There we were met with great high triumph, and thousands times thousands packed the track, until it was estimated some forty thousand precious souls came to the Lord Jesus. And at the going, I hope I... I'd say this to my own church, but I couldn't do it out in the public, around where home folks are not, because it might be looked at wrong. But I have the judge's name here on a piece of paper, who gave the talk when we was leaving, right here, him and his staff.
E-16 Я сказав: “Досить-таки велике, Брате Робертс”. І він повернувся й пішов у той бік, куди пішов Біллі, направо.E-29 And I... He--he said, "We have been honored in the island to have different ministers." He said, "When Mr. Billy Graham has just left the island recently," and said, "we had a--a glorious meeting," he said, "but Billy Graham just brought us the same Gospel that we've always heard." He said, "Then we were honored to have Mr. Roberts on the island." He said, "And Mr. Roberts gave us a great three-day meeting." But said, "The expenses was so high in the hotel," said, "left thirty-five thousand dollars for three nights for the hotel expense." He said, "Then Mr. Osborn was here, which was a great servant of Christ." But said, "When Mr. Osborn left, there was a letdown. It looked like everything was gone."
But said, "We noticed in this meeting that there really wasn't hardly anybody on the platform for Brother Branham to pray for." But said, "After the services was over, we'd pick up truck loads of old chairs, and clubs, and everything, out into the audience." He said, "It wasn't a man this time; God came to us," he said.
E-17 І я подумав: “Звідки я до них говоритиму?” І я передивився всюди, щоб знайти місце, звідки говорити. Я був у такому місці, ніби як внизу, що я не міг знайти, звідки до них говоритиму.
І хтось сказав: “Ну, вийди сюди”.
E-31 I said, "Don't expect my prayers, but your prayers out there; lay your hands on each other." And they'd bring maybe a dozen or two at the platform, and when the discernment would come down, the people would just scream. We stayed in a fourth-class hotel and paid all of our own expenses and ways, ourself.
You helped do that yourself with your tithings that you send me. That's what did it. And I want you to know, that out of all of that, you have a part of it. And in the great glorious day to come, God will reward you that. See, you didn't have...
If the person itself goes and performs something, then, you see, when that person leaves, they think, "A big letdown, God left us." God don't leave you. He's with you always. See, it's you just as much into it as any--as anybody. God may use a person for a certain ministry, but that don't mean that that person has an option on God. It's your own faith in God.
E-18 Я сказав: “Ну, і там видно не краще”. І я почав переходити через те місце. І мені запам’яталося це тоді, я сказав: “Головне для мене — це й далі бути покірливим у своєму серці, постійно, перед Богом та Його дітьми”.E-34 And they'd go out there in little old wheel buggies, that they'd take like baby-buggy wheels, and--and make a board, and lay the people on it and wheel them in. And after the service was over, all the racetrack would clear up, they'd just go along with wagons and scoop up little old carts and big old chairs, and clubs, and cots, and beds, and just where they just walked away and left them, because that the Presence of the Lord was there. That's what we want to see. Man's out of the picture then; God is moving.
E-19 І я вийшов з видіння. І я подумав: “Що це означає? Можливо, це означає, що в нас буде таке…Або, де це, де він буде?” Розумієте, часом буває так, у видіннях, Він не каже мені, де саме, Він—Він просто промовляє, і ти просто…Це у приповістці, немовби як. І я певен, що ви, хто читаєте Біблію, розумієте це.E-35 Coming back, just to help now this morning, I'm going to speak in a few minutes. And I asked the boys not to release the tape. Three days I've tried hard to think, "What will I speak on?" And this morning before I left, I felt a real stern warning in my heart to the church. And I told them, "Take the tape, but don't release them for sale."
But before we do this, I'd like to give you just a little testimony, that it might do you good. It did me good. We went on a three-day's fishing trip, Leo, and Gene, and myself, and my son Billy Paul and his wife, down to a friend that comes here at the Tabernacle from down in Georgia. And they taken us back in some swamp; I don't know just where it was now, near Okeechobee or something like that; I don't know the name them Seminole Indians gave it. But however, we were many miles back.
E-20 І потім я пройшов у передню кімнату і трошки посидів там, а це було десь о четвертій чи о пів на четверту ранку. Мене стало сильно хилити на сон. Я повернувся назад та приліг, і мені наснився сон, і то був найхимерніший сон. І майже всі ви знаєте одного з менеджерів, Джека Моора, Брата Джека Моора. Я знаю його вже не один рік. І мені снилося, що я був на побаченні з його донькою, дівчиною віком приблизно сімнадцяти років, і брав її за руку, вів її на пагорб, малу Джекі. Що ж, я знав її ще відколи вона була ще зовсім немовлям. І я вів її на пагорб, і я пройшов три квартали вгору пагорбом, вів цю дівчину. І ми підійшли до великого дерева, і вона сіла там. І подібно як багато хто з дівчаток-підлітків носять оті спідниці, що, розумієте, немовби як збірчасті, і на ній була одна з тих, начебто як, спідниць. І вона взяла та начебто як розклала її, цю спідничку, та сіла там. І як молод? зазвичай дивляться один на одного, вона склала свої руки ось так та почала вдивлятися в небеса. Ну, Джекі дуже хороша дівчинка, але в неї великий рот, і величезні очі, і коси кольору піску, не дуже-то приваблива, але справжня маленька леді. І я бачив її великі очі, коли вона вдивлялася в небеса, і як небеса відбивалися в її очах.E-37 And this Brother Evans, his brother is a sinner. And he's a great fisherman, and he went back in the swamps a few months ago. And they have what they call the ground rattler." And the ground rattler bit him, and he just barely lived. His limb swelled up, and they taken him to the doctors, and they gave him shots. Those things are deadly. And they have a lot of cottonmouths back there also: cottonmouth moccasin, alligators up to twenty-feet long.
E-21 І ось, я відійшов десь футів на п’ять від неї і начебто як приліг там на схилі ось так, та взяв соломинку, та поклав її собі до рота, та почав жувати цю соломинку. І я почав розмірковувати: “Що я тут роблю? Чого це я, старий, і з цією юною дівчиною. Як це так, — сказав я, — я одружений і в мене купа дітей. Мені нема ніякого діла до цієї юної дівчини”.E-38 And while we were fishing back there, I'd caught a great big bass. Oh, it was a real day of--of relaxation. And now, he was so big I couldn't get him out of the water, and he just straightened out the hook and went on, or pulled hisself free. And we had many bass, about a hundred and fifty pounds of big bass. And they, some of them weighing several pounds, and from four to seven, eight pounds. And I caught this big one, and I--he got loose.
And I threw back, and I--I caught another one, around six, seven pounds. And I had a long pole that you had to hold up over the lily pads. And Brother Evans had... We was all wet from wading in the water, because it's just marshes. And he'd pulled off his shoes, and rolled up his trouser legs, and was setting on a little dry place, kind of drying his clothes. And he seen this big fish wallowing around in the bushes, and I was wading towards him. He said, "Just a minute, Brother Branham; I'll get him for you." And he run out there. And I'd pulled it up, guess the fish was about killed, laying in the pads. And he run out to pick him up. And when he did, he let out a yelp, and here he come back. A rattler bit him.
E-22 І я став підніматися. І, коли я піднявся, від дерева вийшов Голос, та сказав: “Це для певного знаку та з певної причини”.E-40 And we looked at it, and there was the fang holes in his foot where the rattler had hit him, and it was hurting him so bad till the tears was in his eyes. Said, felt like that his bones was just paralyzing. And there we was, many miles back in the swamp. He's a big man to have to pack. And when a snake bites you, you get so sick in a few minutes till you just about dead. And Leo was standing present. And something came on my mind, "Thou art still God." And when he was holding his foot and gripping it, and those two big fang holes in there where the rattler had grabbed him, I laid hands on that place and said, "Lord, it is written in Thy Word, 'They shall tread on the heads of serpents and scorpions, and nothing shall in no wise harm them.'" And at that very instant every pain left his foot. Put on his shoes and fished all day, went in that night and told them about them; they said, "You better go to a doctor."
He said, "If God has protected me this far, He'll take care of me the rest of the way." We fished three days, no ill effect at all.
God still is God. He keeps every promise. And of all my ministry, that's the first time I ever seen God come to a snakebite, because it was the first time I ever had the opportunity to pray for someone snake bit. Just lets you know that He keeps all His promises, and His Words are good and true. Amen.
E-23 І я прокинувся, і я майже кричав, нічний кошмар. Я подумав: “О-о, хотілося б дізнатися, чи означає це, що я відступлю чи щось зі мною трапиться? Що ж, — подумав я, — якщо стану намагатися застосовувати свій власний розум, тоді в мене все це заплутається, тож я просто чекатиму на Бога”. І я почав молитися. Я сказав: “Господи, чи має цей сон якесь відношення до того видіння якраз на початку ночі, або щ? це означає?”E-44 Remember the services tonight and this coming Wednesday. And pray for somebody now that really needs to be prayed for; that's me. And remember, attend Brother Roberts' meeting when it comes to town and greet him from the Tabernacle.
Before we read the Scriptures, I--I'd like for us to stand to our feet just a minute. And without the music, let's just sing a chorus or two of this glorious old hymn of the church, "My Faith Looks Up To Thee." All right. Everybody join right in with me now, and let's sing it. And don't think of how you're singing it, just sing it to the glory of God. Will you give us the lead on it, Brother Neville?
My faith looks up to Thee,
Thou Lamb of Calvary,
Saviour Divine;
Now hear me while I pray,
Take all my guilt away,
O let me from this day
Be wholly Thine!
While life's dark maze I tread,
And grief around me spread,
Be Thou my Guide;
Bid darkness turn to day,
Wipe sorrow, fears away,
Nor let me ever stray
From Thee aside.
E-24 Після того, як перечекав деякий час, мабуть, годину, (моя дружина вже прокинулася і сніданок вже був готовий), тоді цей Голос прийшов знову, і сказав: “Їдь до Кінгстону, і там тобі буде сказано, що робити”.E-46 With our heads bowed, I would like to read from the sacred writings of the Bible, St. Matthew the 7th chapter, 13th and 14th verses. And may the Lord add His rich blessing as we read It.
Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destructions, and many there be which go in thereat:
Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.
E-25 Отож, я одразу ж поїхав до Кінгстону. І в четвер після обіду вони—вони дізналися, що в п’ятницю я буду там. Це всі оголошення, які ми зробили. Я не дуже-то вправний у робленні…?…тобто, у підраховуванні кількості людей, бо зазвичай я в цьому перебільшую. Але в перший вечір, я б сказав, що в нас було приблизно тисяча двісті, о-о, десь приблизно тисяча двісті людей, там, бо дізналися про це лише за один день. А наступного дня вони розіслали гінців, що бігли по чотири милі, зміняючи один одного, високо в гори. Один гонець біжить чотири години, а потім якийсь інший гонець піднімається в гору. І другого вечора було приблизно п’ять тисяч. А на третій вечір нарахували щось близько п’ятнадцяти тисяч, можливо, двадцять. І тисячі тисяч прийшли до Господа.E-47 Let us pray. O God, Who brought again the Lord Jesus from the death and from the grave, and has presented Him to us this morning as a living Sacrifice, we humbly dedicate our lives to Thee anew on the thoughts that You would be so mindful of us that while we were yet sinners, dead in sin and trespasses, You sent Your only begotten Son, made in the form of sinful flesh, to become a propitiation for our sins, that the Innocent, suffering for the guilty, might reconcile us together again in fellowship with Thee.
And, O God, if there is sin in our midst this morning, something that might hinder the Holy Spirit from bringing us the message of God to each of our hearts, we pray that, humbly, Lord, You forgive us of our trespasses. Cleanse us by the Blood of the Lord Jesus. Whom we know in ourselves we are nothing, and we confess that we are nothing; but Thou art holy; Thou art true, Thou are righteousness; Thou art the very Fountain of mercy. And we humbly crawl there today, as penitent souls. As a testimony has just went forth from Jamaica and from Puerto Rico, and where You have worked such great works, O God, it's the sign of the coming of the Just One.
E-26 І видіння, то була невеличка церква, дівчинка була дівою, просто дитина, і це означало незайманість церкви. А три квартали вгору пагорбом — то були три дні, коли я служитиму. І супроводжував цю невеличку діву-церкву за допомогою свого служіння, від того місця, де вона була, все вище й вище у Божих справах, поки це не струсонуло увесь острів.E-49 How You delivered Brother Evans from the poison fangs of that serpent, because he was a believer, and Your Words are always true. Now, Lord, deliver us from the fa--fangs of death this morning, where the enemy has bitten and poisoned us. Let Thy healing balm this morning, Lord, saturate our spirits and cleanse us from all unrighteousness. Heal the sickness of the physical bodies that's broken down by the powers of the enemy. All that's in Divine Presence, may they be healed.
Speak to us now through Thy written Word, Lord. Knowing not what to say, but Thou will provide it. And You warn us, Lord, and make us ready for Your coming. For we ask this in Jesus' Name and for His sake. Amen.
E-27 І, о-о, служителі та люди там, прохали, та благали, та переконували: “Ще хоча б вечір чи два”, — урядовці міста.E-51 I'm always a little late, because I'm waited now. And Sunday school's, I guess, is out. But there's something about it, when I come home I just feel like I got plenty time. You know, we're in too much of a rush anyhow. So we just going to believe God.
Our Lord was giving this stern warning to the people of His generation, the people that were very religious. And He said, "Strait is the gate, and narrow is the way, that leadeth to Life, and few there'll be that'll find It." Now, it wasn't because they wasn't religious. They were very religious. And because that they had trusted in the church, and in certain creeds, and denominations, and had believed to an extent in God, they thought everything was all right. But He was telling them that there would be few that would enter in.
E-28 Звідти ми поїхали до Пуерто-Ріко. Там нас зустрічали з великим, грандіозним тріумфом, і тисячі тисяч заповнили доріжку, стільки, що нарахували щось сорок тисяч дорогоцінних душ, які прийшли до Господа Ісуса. І, коли їхав, я сподіваюся, я…я сказав би це своїй власній церкві, але я не міг би зробити цього на людях, там, де не всі свої, бо на це можуть неправильно подивитися. Але в мене тут на папері записано ім’я судді, що виголошував промову, коли ми від’їжджали, просто тут же, його та його адміністрації.E-53 And I'm wondering this morning if I could not liken that generation to this generation. See, it was at the closing of the Jewish dispensation, and He was referring back to different ones and different endings of different dispensations, and was telling them that the very thing that had been done in former dispensations was being done before them. And they failed to recognize it. And let's see some of the things that He was speaking about.
They, for instance, could not believe that God was in that Man. That was the biggest obstacle that they had to climb over, was how Him being Man yet made Himself God. They could not see how God could dwell in human flesh. And in all ages, in all times, God has always dwelt in man. Man is God's agent. In every generation God speaks to His people through human lips. He always chooses someone or something that He can use.
E-29 І він—він сказав: “Ми мали за честь приймати на острові різних служителів”. Він сказав: “Коли містер Біллі Ґрем зовсім недавно поїхав з острова, — і сказав, — в нас було славетне зібрання, — він сказав, — але Біллі Ґрем просто приніс нам ту саму Євангелію, яку ми чули завжди”. Він сказав: “Потім для нас було честю приймати містера Робертса на острові, — він сказав, — і містер Робертс провів у нас сильне триденне зібрання. Та, — сказав, — готельні витрати були настільки високі, — сказав, — залишилося тридцять п’ять тисяч доларів за три ночі, готельних витрат”. Він сказав: “Потім тут був містер Осборн, котрий є визначним слугою Христовим. Але, — сказав, — коли містер Осборн поїхав, все пішло на спад, — сказав, — здавалося, все закінчилося.E-55 And He referred to them, as being such a stumble, about Abraham. He said called them, "If you call yourself the children of Abraham, Abraham your father, he saw My day and rejoiced to see it." Abraham, the prophet... And no doubt that Jesus was referring to them that He had proved to them that He was Messiah, because the sign of Messiah was following Him. And it'd been that way through every generation, that the sign of the Messiah... But yet Him making Himself God, the Messiah Himself, that stumbled them. They could not understand it.
E-30 “Та, — сказав, — ми помітили на цьому зібранні, що, дійсно, Брат Брангам майже ні за кого не молився. Але, — сказав, — після того, як зібрання закінчувалися, ми назбирували цілу вантажівку крісел, та клюшок, та всього іншого, по зібранню”. Він сказав: “Цього разу це був не чоловік, Бог прийшов до нас”, — сказав він.E-56 Now, when Abraham, who they called their father, met God, He was also in flesh; because He eat the meat of a calf, eat corn bread, and drinking milk, and butter, in the presence of Abraham, and yet He was God. Abraham recognized Him God and called Him Elohim, which is the Almighty Jehovah. A Man wearing clothes, with dust on His Body, and set under a tree for shade, and eat meat and drink milk... Then those cold, cruel-hearted, selfish, righteous Jews could not believe Him to be the Son of God, and called Abraham their father... And He was letting them know that He was doing the same things in His flesh, that God did in another flesh when He met their father Abraham. And Abraham believed it. And they couldn't believe it.
E-31 Я сказав: “Не чекайте на мої молитви; але ваші молитви там, кладіть свої руки один на одного”. І, можливо, дюжину чи дві вивели на платформу, і, коли сходило розпізнавання, люди просто волали. Ми зупинилися в готелі четвертого класу і сам? оплатили всі свої витрати та дорогу.E-57 You see, when Abraham was setting under his tent because he had made a choice... And that choice is brought before every person that's born in this world. The tree of good and evil is set before every person. And when Lot, his nephew, and the herdsmen begin to argue about the grounds, Abraham, being a just man, said to them, "Just let there be no arguments among us. You just choose your way of going." That place comes into every believer's life. And it's before you this morning, and it's before me.
Lot didn't think that he was going to backslide, but he went to looking towards Sodom where things were easy. And there's many times that we look towards the easy way. "I'll join this certain-certain church, and, you see, nobody will say anything against it, because it's the biggest church in the city." The easy way, many times we do that when we're wrong.
E-32 Ви допомогли зробити це, ви сам?, своїми десятинами, які ви посилали мені. Ось чим це було виконано. І я хочу, щоб ви це знали, у всьому цьому, у вас є певна частка в цьому. І в той великий славетний день, що має настати, Бог нагородить вас за це. Розумієте, у вас не було…E-59 Remember, if you follow Christ, you'll be hated by people, for all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. And if you come to Christ, you'll not come by any church, or any denomination, or any creed. You'll come by the Blood; that's the only avenue in. And you cannot bring no one with you; you'll come alone and stand on your own confession and your own faith. You'll not ride in on the pastor, or on your mother's faith. You'll come as an individual when you come to God. And many times we make those foolish choices.
E-33 Якщо людина сама приїде і щось зробить, тоді, розумієте, коли та людина від’їжджає, думають: “Все пішло на спад, Бог залишив нас”. Бог не залишає тебе. Він з тобою завжди. Розумієте, ти в цьому так само, як і будь-який, як і будь-хто. Бог може застосовувати людину для певного служіння, але це не означає, що та людина має виключне право на Бога. Вся справа в твоїй вірі в Бога.E-60 What if Lot, when he seen everything easy, he saw where there was much money and much popularity, because he'd be a stranger, and a smart man, educated, lot of psychology, and he could do certain things and yet maintain his religion. He thought, "I've got faith in God, so I'll just go down into Sodom and I--I'll make some extra money, and I'll become a great man, maybe a wonderful preacher." See, you have a choice to make.
E-34 І вони приїжджають туди у невеличких фурманках на колесах, що вони беруть такі немовби як колеса з дитячих колясок, і—і роблять настил, і кладуть туди людей, і везуть їх. І після того, як служіння закінчувалося, всю бігову доріжку розчищали, просто їхали вантажівками, та збирали візки, та здоровенні крісла, та клюшки, та розкладушки, та ліжка, з тих самих місць, де вони просто пішли та покинули все це, бо Присутність Господа була там. Ось що ми хочемо побачити. І тоді вже не людина діє там, діє Бог.E-61 And the laity has a choice to make. "I'll go down to this certain church. There's... Oh, everybody in town thinks this is the most... Why, the mayor of the city belongs to this church." Now, he could belong to a church that was really good, but still you have to judge that church and its people by the Scriptures. Sometimes they go because it's a popular way, the--the people dress better that go to certain places. And there's where we make a--a fatal mistake.
E-35 Повертаючися назад, просто щоб допомогти цього ранку, в мене є намір декілька хвилин поговорити. І я просив хлопців не випускати плівку. Три дні я ретельно розмірковував: “На яку тему я говоритиму?” А цього ранку, перед тим, як я поїхав, я відчув у своєму серці дійсно суворе попередження до церкви. І я сказав їм: “Запишіть плівку, але не виставляйте її на продаж”.E-62 Now, notice this. And Abraham, the only thing he could do was take second choice. And sometimes second choice is better than first, if it's took like that. Notice, wasn't long, when Lot seen the big city, he didn't see his wife turning to a pillar of salt though, he didn't see the fire burning up the city. But Abraham took the way with the Lord's despised few. He stayed in the desert.
And yet, what if Sarah would've said... Now remember, Sarah was the prettiest woman in all the land. There was no woman as fair as Sarah. Everyone seen her fell in love with her. Now, how easy it would've been for Sarah to take that kind of a choice. But she chose to stay with Abraham.
Oh, women, don't let the Devil blind you, being popular and joining this and that. You stay with Christ. For the hour is at hand; great destructions are laying ahead, worse than Sodom and Gomorrah for this country. Sodom and Gomorrah will be a credit to it.
E-36 Але перш ніж ми зробимо це, я хотів би трошки вам засвідкувати, щоб вам це пішло на користь. Мені це пішло на користь. Ми на три дні їздили на риболовлю, Лео, та Джин, та я сам, та мій син Біллі Пол та його дружина, до одного друга, що приїжджає сюди до скинії, аж з Джорджії. І нас завезли у якесь болото, я не пам’ятаю, де саме це було, біля Окіч?бі чи щось таке, я не пам’ятаю цієї назви, що індіанці-семіноли дали йому. Але, все одно, ми заїхали на багато миль туди.E-65 Now, while Abraham had took the way that was given him by God, and had the leanness of the land, he wasn't prosperous at all. But yet he knew one thing: he served God and he believed God.
So one day there came three Men, and they were well dusty and worn, and Abraham felt sorry for Them; he said, "Come by and sit down under the oak just for a little while." And while he was standing there talking to Them, he recognized that they weren't just ordinary Men. By their talk They were different. And Abraham went and killed a calf, and had it dressed, and had Sarah to make bread, and get ready to feed them.
Now remember, two of Them were Angels, Angels in human flesh; and One of Them was God Himself. And the One that was God had His back turned to the tent.
E-37 І цей Брат Еванс, його брат грішник. І він завзятий рибалка, і декілька місяців тому він їздив туди на болота. І в них там водиться те, що вони називають — “гримуча змія”. І ця гримуча змія вкусила його, і він вже ледве дихав. Його кінцівка розпухла, і його повезли до лікарів, і ті надавали йому уколів. Такі укуси смертельні. І в них там також водиться багато щитомордників, щитомордники, водяні щитомордники, алігатори довжиною до двадцяти футів.E-68 And Sarah stayed in the tent. I like to see a woman keep her place like that, not going out and telling her husband what to do, and every time someone comes around. But she stayed in the tent, no doubt, maybe washing the dishes or doing something.
And this One Who was God, He kept looking around towards Sodom, and He told them what He was going to do. And two Angels went down in there to preach the Gospel. But One stayed in the back; that was the One that was God. And He said, "I'm not going to keep from Abraham the secrets that I know, because he's going to be the heir of the world."
E-38 І поки ми там рибалили, я спіймав здоровенного окуня. О-о, в цей день ми добре відпочили. І він був такий великий, що я не міг витягти його з води, і він просто випростав гачок та втік, тобто, зіслизнув. І ми наловили багато окунів, десь на сто п’ятдесят фунтів великих окунів. І вони, деякі з них були вагою в декілька фунтів, від чотирьох до семи-восьми фунтів. І мені попався цей здоровенний, і він зірвався.E-70 Oh, we got a right this morning, church, to know the secrets of the coming of the Lord, for the... "Blessed are the peacemakers, they shall be called the children of God. Blessed are they that do hunger and thirst; they shall be filled. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Then if the church of the living God is to inherit the earth, there's no secret kept from it.
"All the Father has told Me, I've told you," said Jesus. And they could not believe Him.
E-39 І я закинув знову, і мені—мені попався іще один, десь на шість-на вісім фунтів. І в мене була довга вудка, яку потрібно було тримати над цим листям лілій. А в Брата Еванса була…Ми всі геть промокли, коли пробиралися по воді, бо це просто болото. І він зняв свої черевики та підкотив хол?ши штанів і сидів на сухій землі, начебто як просушував свою одіж. І він побачив, як ця велика рибина билася в кущах, а я підбирався до неї. Він сказав: “Хвилину, Брате Брангаме, я дістану її для тебе”. І він кинувся туди. І я підсік її, думав, що риба вже була мертва, лежала на листях. А він кинувся, щоб підхопити її. І, коли він це зробив, він вискнув і кинувся назад. Його вкусила гримуча змія.E-72 So in the days of Abraham, as He was referring to them, He said that as Abraham was talking to the Angel, and His back was turned to the tent, and He told Abraham He was going to visit him with a child. And Sarah in the tent laughed. And He said, "Why did Sarah laugh?" What was He showing? "Why did Sarah laugh?" It was just a few hours before destruction when that took place. Just before destruction, that fire come from the heavens and burnt up the city, and that sign was performed.
E-40 І ми поглянули на неї, і було видно сліди від ?кол в нього на нозі, на тому місці, де гримуча змія вразила його, і біль був настільки сильний, що аж сльози стояли в нього в очах. Сказав, було таке відчуття, немовби його всього просто паралізувало. І ось ми там, за багато миль у болотах. Він надто здоровенний чоловік, щоб нести його. А коли змія кусає тебе, тобі за декілька хвилин стає так погано, що ти майже зовсім мертвий. І Лео був там. І щось прийшло до мене: “Ти все ще є Бог!” І коли він тримав свою ногу та стискав її, і ті два величезних сліди від ?кол, там, де гримуча змія схопила його, я поклав руки на те місце і сказав: “Господи, в Твоєму Слові написано: ‘Наступатимуть на голови зміїв та скорпіонів, і ніщо жодним чином їм не зашкодить’”. І в ту саму хвилину, всякий біль залишив його ногу. Взув свої черевики та рибалив цілий день.E-73 And Jesus said, "You do error," to the great doctors of divinity, to a religious nation where literally millions were believers, He said, "You do error, not knowing the Scriptures neither the power of God," to a generation like that, that were well trained men, that were scholars and raised the church... When a child was born, it was the property of the church. You had to be an Israelite. Eight days after your birth, it was circumcision, and you were an Israelite to begin with. And the priesthood came from the Levites, which were trained through hundreds of years in the Scriptures. Yet Jesus said, "You do error, not knowing the Scriptures." They knowed them in their own book of learning; they knowed it by their catechisms; they knowed it by their own theology. But Jesus said, "You don't know It, the Scriptures; neither do you know the power of God. If you'd have knowed Abraham, you'd knowed Me. If you were Abraham's children, you'd know Me, because Abraham rejoiced when he seen My day, for he foreseen the day. When I stood before him back there in a body of flesh and performed this, he knew it was Me, and he called Me Elohim. But here I do the same thing before you, and you call Me Beelzebub."
"Oh," they'd say, "we have Abraham to our father."
"Called Abraham your father?"
He said, "Why, we--we belong to the church. We are a religious nation. We are a great people. We are God's people."
Jesus said, "You are the Devil; he's your father."
E-41 Прийшли того вечора та розповіли іншим про це, вони сказали: “Тобі краще проїхати до лікаря”.E-75 But I liken that generation to this one today when there is literally millions of people that profess Christianity, and know no more about God than a Hottentot would know about an Egyptian knight. There's men and women today, literally millions of professing Christians that claim Christ, don't know the first principle of the power of His resurrection, and never tasted His goodness. They've never felt His power. Their eyes are blinded to the Truth.
Said, "You are blind, leaders of the blind. Won't... If the blind leads the blind, won't they all fall in the ditch?"
E-42 Він сказав: “Якщо Бог вберіг мене до цих пір, Він потурбується про мене і в тому, що буде далі”. Ми рибалили три дні, жодних поганих наслідків.E-77 Then they thought, "We are Christians. We are believers. We belong to the highest churches there is. Our rabbis are the best trained scholars they are." And yet Jesus told them they didn't even know the Scriptures.
See how God's hid it from the eyes of the wise and prudent, and reveal it to babes such as will learn? Oh, the great power and the infinitcy of God. How good He is to those that desire to walk upright before Him. He'll withhold no good thing.
And to see the day that when our nation and our world is corrupted with the same thing...
E-43 Бог все ще є Бог. Він додержує кожну обіцянку. І за ввесь час мого служіння, це був перший раз, коли я побачив, як Бог зійшов до того, кого вкусила змія, бо це був перший раз, коли мені видалася нагода молитися за когось, кого вкусила змія. Це просто дає вам знати, що Він додержує всі Свої обіцянки, і Його Слов? є добрі та правдиві. Амінь.E-80 Jesus wanted correctly straighten them. They said, "Oh, Abraham is our father. And we'll be in glory; don't you worry about that, because we believe in God. We are professors, and we believe in God, and we teach our people. And who are you to come around here with a--a mysterious little old sign and try to call it God? You are nothing but a Beelzebub." There you are. They had their creeds and their denomination. Jesus told them, "You're the Devil." Think of it.
E-44 Пам’ятайте про служіння сьогодні ввечері та в цю наступну середу. І моліться за того, кому дійсно потрібно, щоб за нього молилися, тобто, за мене. І, пам’ятайте, відвідайте зібрання Брата Робертса, коли це приїде до міста, і передавайте йому вітання від цієї скинії.E-81 And I'd liken that generation to this today when we got millions joining churches, we've got tens of thousands. And God comes down to live in His church again, and to do the same things that He did there to make Himself the same yesterday, today, and forever, and people turn their backs from it constantly, some to be popular, some to keep from making a choice. It's forced to the people. You have to make a choice. You can't stand neutral. You've got to say "yes" or "no." You'll never leave that door the same person you come in. You can't do it. You got a choice to make. Make it for Christ this morning.
E-45 Перш ніж ми читатимемо Писання, я—я хотів би, щоб ми на декілька хвилин встали на ноги. І, без музики, давайте-но просто заспіваємо один чи два приспіви з цього славетного старого церковного гімну — “Вірою дивлюся я”. Гаразд, тепер всі разом зі мною, і давайте-но заспіваємо його. І не думайте про те, як ви співаєте, просто співайте його на славу Божу. Чи не почнеш ти його для нас, Брате Невілле?
Вірою дивлюся я,
На Відкупителя,
Агнця Христа;
Ісусе, Спасе мій,
Ввесь гріх мій геть зніми,
Щоб я віднині був
Цілком Твоїм!
В час, коли тяжко йти
В темряві гіркоти,
Ти — мій Провідник;
Темність на день зміни,
Сльози всі обітри,
Щоб я віднині був
Цілком Твоїм.
E-82 They thought everything that belonged to the church would be saved. Jesus said, "Strait is the gate, and narrow is the way, and but few there'll be that'll find it."
Let me warn you this morning, church, be careful. It takes time today in our self-righteous, self-sufficient generation of hypocrisy that we're living in, an hour that when men and women stand in the churches and in the pews, and sing the anthems of God, and walk out of that church, and smoke cigarettes, and drink whiskey, and go to dances, and--and live for the world, and tell dirty, smutty jokes, and call themselves Christians. And men and women can walk from the pulpit or from the church, and from the place of the power of the resurrection, where that same Messiahic sign is a-moving among them, and not be a new creature in Christ, there's something wrong. When the papers can blast it; and from coast to coast, back and forth, from the frozen regions of the north to the tropical jungles of the south, God sends it, and people constantly turn their back upon it. Then what can we say? What can we do? We turn back to the Scriptures where He said, "Strait is the gate, and narrow is the way, and but few there'll be that'll find it."
E-46 Схиливши наші голови, я хотів би прочитати зі священних писань Біблії, зі Св. Матвія, з 7-го розділу, 13-ий та 14-ий вірші. І нехай Господь додасть Своїх рясних благословінь, коли ми читатимемо Її.
Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять.
Бо тісн? ті ворота і вузька та дор?га, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її.
E-84 He said, "As it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of man." Listen. In the days of Noah the world was populated about like it is today. Their science was exceeding ours. They built sphinx and pyramids and done things that we cannot do today: an exceeding, great, smart people. And remember, science says today, "It's one minute before midnight." It's one minute before the clock strikes the dead hour. It's later than we think. I hope that the--trust that the Holy Spirit will sink this into every believer's heart.
"As the days of Noah," how many was saved in the days of Noah, out of that generation? Eight, eight out of many millions. He said, "So shall it be in the coming of the Son of man."
E-47 Помолимося. О Боже, Хто воскресив Господа Ісуса зі смерті та могили та представив Його нам цього ранку як живу Жертву, ми покірливо присвячуємо наші життя Тобі наново, думаючи про те, що Ти виявив таку турботу за нами. В той час, коли ми були ще грішниками, мертвими в гріху та переступах, Ти послав Свого однородженого Сина, зробився подобою грішного тіла, щоб стати жертвою примирення за наші гріхи, щоб Невинному, страждаючи за винуватих, примирити нас знову у спілкуванні з Тобою.E-86 "And as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of man." Oh, of the tens of thousands, there was three saved.
You'd say to me then, "Preacher, what about all the thousands that's going to come with Him?" Now, brother, that was made up through many generations. I'll be surprised if a dozen comes out of this generation. "Strait is the gate, and narrow is the way, and but few there'll be that find it.
Oh, I know the churches, what they say, "If you put your name on the book and you become a member, this, you're all right." There's no such Scripture as that. If everything's got its name on the book and in--in church, there'll be billions times billions times billions, everything will go in. Then all kinds of spirits will be in there, and what kind of a condition will heaven be in? Think of it now.
E-48 І, о Боже, якщо є гріх серед нас цього ранку, щось таке, що могло б завадити Святому Духові принести нам Послання Боже до кожного з наших сердець, ми молимо, покірливо, Господи, щоб Ти простив нам наші провини. Очисти нас Кров’ю Господа Ісуса. Якого…Ми знаємо, самі в собі, що ми ніщо, і ми визнаємо, що ми ніщо. Але, Ти є святий, Ти є правдивий, Ти є праведність, Ти є сам? Джерело милості. І ми сьогодні покірливо повземо туди, як душі, що каються. Оскільки тільки-но прозвучало свідоцтво, з Ямайки та з Пуерто-Ріко, де Ти чинив такі величні справи, о Боже, це є знак приходу Праведного.E-90 Now, someone would say to me, "Now, wait a minute, Brother Branham, So-and-so, I heard them speak in tongues; I know they'll make it."
That don't mean they'll make it at all. Paul said in I Corinthians 13, "Though I speak with tongue of men and angels, and have not love, I'm nothing."
"Oh, I went to So-and-so's meeting. Oh, he did great, mighty works. I seen him make the blind to see."
Still he could be lost. "Many will come to Me in that day and say, 'Lord, have not I preached in Your Name, prophesied? Have not, in Your Name, I've cast out evil spirits? Have not, in Your Name, I've done many great works?'" He'll say, "Depart from Me, you workers of iniquity, I didn't even know you." "Strait is the gate, and narrow is the way, and but few there'll be that'll find it."
E-49 Як Ти визволив Брата Еванса від отруйних ?кол того змія, бо він був віруючим, а Твої Слова завжди правдиві. Тепер, Господи, визволи нас цього ранку від ?кол смерті, там, де ворог покусав та отруїв нас. Нехай Твій зціляючий бальзам, цього ранку, Господи, зволожить наш дух та очистить нас від усякої неправедності. Уздоров хворобу фізичних тіл, які поруйновано силами ворога. Всі, хто у Божественній Присутності, нехай їх буде уздоровлено.E-94 Let me give you some estimations that'll shake you. According to medical science, in the city of Chicago according to doctor's statistics, that there's thirty thousand abortionate cases in Chicago alone in thirty days, that the doctors has. How many of these little pills and things they take of abortionate cases?
Statistics shows in the United States, that there is more illegitimate children born than there is holy wedlock children. Did you know the Bible said in Deuteronomy 14:2, that a illegitimate child, it'd take four hundred years for that to run out? Their children's children's children's children's children cannot stand in the congregation of the Lord: four hundred years, ten generations, forty years in a generation. Their great-great-great-great-great-great-great-grandfather was a illegitimate child, he's out of the picture. Now what? Show me where it was changed.
E-50 Промовляй до нас нині через Твоє написане Слово, Господи. Не знаючи, щ? сказати, але Ти подбаєш про це. А Ти попереджуй нас, Господи, та зроби нас готовими до Твого Приходу. Бо ми просимо це в Ім’я Ісуса та заради Нього. Амінь.E-96 What do we come to? And now the illegitimates, because of adultery, and sinful women dressing on the streets like men, which is an abomination in the sight of God, cigarette smokers, cocktail drinkers, so-called professed Christians... God forbid such a bunch of prostitutes. That's right. Then call themselves Christians? No wonder Jesus said, "Strait is the gate, and narrow is the way, but few there'll be that'd find it."
They won't humble themselves. They're starchy. Look, when David was told of his sin that he done, quickly he repented, and God loved him for it. You tell them of their sins, they'll say, "I'll never darken the door again." Why? They got plenty of places to go; they can go to those old illegitimate dens that'll put up with such. But it's time that preachers put on the full armor of God and preach the Word without compromising, Gospel. Men should humble themselves.
E-51 Я завжди трошки запізнююся, бо я зараз чекав. І недільна школа, я думаю, вже закінчилася. Але в цьому дещо є, коли я приходжу додому, в мене таке відчуття, немовби в мене вдосталь часу. Знаєте, ми все одно занадто поспішаємо. Тож, ми просто будемо вірити Богові.E-98 There's no sincerity amongst Christians anymore. They want to say, "I'm a Methodist; I'm a Baptist; I'm a Pentecostal." That doesn't mean [Brother Branham snaps his finger--Ed.] that to God.
"I spoke with tongues, I performed miracles." We lay all the emphasis upon that, when that's one of the most blinding things that they could do. Sure. The rain falls on the just the same as the unjust. The rain waters the crop the same as it waters the weeds, Roy. The same rain, the same Holy Spirit fall upon people. That still don't mean... Their nature's got to be different from the inside out, not an outward manifestation or demonstration, but the inside Spirit of the living God that makes that person a new creature, that humbles his heart or her heart before God.
E-52 Наш Господь давав це суворе попередження людям Його покоління, людям, що були дуже релігійними. І Він сказав: “Тісн? ті ворота і вузька та дорога, що веде до Життя, і мало буде таких, що знайдуть Її”. Ось, це було не тому, що вони не були релігійними. Вони були дуже релігійні. І через те, що вони покладалися на церкву, та на певні віровчення, та деномінації та вірили (до певної міри) в Бога, вони думали, що все гаразд. Але Він говорив їм, що мало буде таких, що увійдуть.E-100 You say, "Preacher, you mean to tell me you doubt a dozen out of this millions and four billion people in the world?" I doubt whether there'll be a dozen that'll make the rapture. Think of it. I'm telling you what Jesus said here in the Gospel. Think of it.
What's it got to? Because the immorality got amongst the people, illegitimate children started being born, that blots them out. See, we could stand here for hours, placing those things, and you can see that we're living in a corruptible, damnable, rotten-to-the-core generation of people. No wonder they can't see no signs; no wonder they won't hear the Gospel; they're hardened, yet just as religious and pious.
Didn't Jesus say that the--or the Spirit speaks expressingly, in the last days they'd be heady, high-minded, lovers of pleasure more than of God, trucebreakers, incontinent, fierce, and despisers of those that are good, having a form of godliness? See? Oh, you can shout, sure. You can speak with tongues, sure. Faith will cast out devils, sure. But that ain't what we're talking about.
E-53 І я хотів би знати цього ранку, чи не зміг би я уподібнити те покоління цьому поколінню. Розумієте, це було при завершенні єврейської диспенсації, і Він посилався на різних людей та на різні завершення різних диспенсацій, і казав їм, що те ж саме, що було вчинено в попередніх диспенсаціях, чинилося перед ними. А їм не вдалося розпізнати це. І давайте-но розглянемо дещо з того, про що Він говорив.E-103 Then you would say to me, "Brother Branham, what is the mark of a Christian? Who will be saved? Will you, Brother Branham?" I'm trusting that to God. I don't know. I'm believing that I am. I'm comparing my life daily with the Word. If it don't live up to this Word, then there's something wrong; I got to go back and get right.
"Well, say, Brother Branham, when people speak with tongues, don't that mean they're saved?" No, sir. No, indeed. I've heard witches and wizards speak with tongues, all kinds of nonsense. I've seen people speak with tongues and live with another man's wife. I've seen people speak with tongues, and jump up-and-down, and shout like the house was on fire, and go out, and pull crooked deals, and steal, tell lies, and everything. How can you expect it? No, sir. Belong to church, deacons in the church, pious as they could be. Why, you think they'd buy gasoline on Sunday? No. But on Monday do something that's dirty and rotten and lowdown.
God dwells in the heart, not in outward; it's something comes from the heart. "Strait is the gate, and narrow is the way, and but few there'll be that'll find it." As it was in Noah's days, eight out of those millions; as it was in the days of Sodom, three out of millions; so shall it be in the coming of the Son of man.
E-54 Вони, наприклад, не могли повірити, що Бог перебував у тій Людині. Це було найбільша перешкода, через яку вони повинні були перелізти, а саме — як це Він, бувши Людиною, робив з Себе Бога. Вони не могли зрозуміти, як це Бог міг перебувати в людській плоті. І в усіх періодах, за всіх часів Бог завжди перебував у людині. Людина — це Божий представник. В кожному поколінні, Бог промовляє до Свого народу через людські вуста. Він завжди обирає когось або щось, що Він може застосовувати.E-107 And you see the corruption that we're in. You see how every imagination of man, he gets out there and the Devil makes smart preachers stand in the pulpit and let people get by with it.
The other day a person said, "I wouldn't have you in my pulpit; you'd make my women go crazy." No, they're already that way. It'd bring them to their right mind, tell them there to quit wearing these clothes and things, and the... Well, somebody's got to do it.
I said to my wife, "Have I gone crazy myself? Am I insane?" For what's the matter with me? Something on the inside can't hold still. I got to tell it; I don't care what anybody says.
Say, "You're going to ruin your ministry." Well, any ministry that the Gospel will ruin, ought to be ruined. God, give us boldness to stand for what's Truth and tell the truth about it. It's a sin, a disgrace.
E-55 І Він нагадав їм, оскільки це було такою перепоною, про Авраама. Він сказав, розповів їм: “Якщо ви називаєтеся ‘дітьми Авраама’, Авраам ваш ‘батько’, він бачив Мій день і радів, що побачив його. Авраам, пророк”. І, жодних сумнівів, що Ісус нагадував їм, що Він довів їм, що Він був Месія, тому що знак Месії супроводжував Його. І так воно було в кожному поколінні, оце ось — знак Месії. Але все ж таки, те, що Він робив Себе Богом, Самим Месією, це було для них перепоною. Вони не могли цього зрозуміти.E-111 "Strait is the gate," said Jesus, "and narrow is the way." And you that think millions, and all you Methodists, Baptists, Presbyterian, Pentecostals going in, you'll be fooled at the day. Jesus said, "Many will come and set down in the Kingdom, say, 'I've a right to be here.'" He said, "But the children of the Kingdom shall cast them out. There'll be weeping and wailing and gnashing of teeth." It's better take inventory this morning, Christian. There'll be ten times millions times billions of professed Christians, staunched in their life, that'll miss the gate. Jesus said so.
E-56 Отож, коли Авраам (якого вони назвали своїм батьком) зустрів Бога, Він також був у плоті, бо Він їв телятину, їв кукурудзяний хліб та пив молоко та масло, в присутності Авраама, і, все ж таки, Він був Богом. Авраам розпізнав Його, Бога, та назвав Його “Елогім”, тобто — Всемогутній Єгова. Чоловік, що носив одяг, Його Тіло було припорошене пилюкою, сидів під тінню дерева, та їв м’ясо, та пив молоко. І оті холодні, жорстокі серцем, егоїстичні, праведні євреї не змогли повірити, що Він був Сином Божим, і називали Авраама своїм батьком. А Він давав їм знати, що Він чинив ті самі справи, в Своїй плоті, які Бог чинив в іншій плоті, коли Він зустрівся з їхнім батьком, Авраамом. І Авраам повірив в це. А вони не могли в це повірити.E-112 "How many's going in?" I don't know how many's going: only thing is, "God, let me be one of them." That's it. So He's the Judge. "Let me be one."
You say, "Brother Branham, how can you tell then when a Christian?"
I don't know. But let me tell you what the Scripture says. Surely you believe That. When the Holy Ghost was sent to the earth, God spoke through the Holy Ghost. He sent an angel firth--forth first and He said, "Go through the city and among the people, and put a mark upon their forehead, of them that sigh and cry for the abominations, correcting those things."
E-57 Розумієте, коли Авраам сидів під своїм наметом, бо він зробив вибір, і перед кожною людиною, яка народжується в цей світ, стоїть цей вибір. Дерево добра і зла поставлено перед кожною людиною. І коли Лот, його небіж, та їхні пастухи почали сперечатися про землю; Авраам, бувши праведною людиною, сказав їм: “Нехай не буде поміж нами жодних суперечок. Ви просто оберіть собі, куди ви підете”. В житті кожного віруючого підходить до такого моменту. І цього ранку це перед тобою, і це переді мною.E-115 What is abomination? A woman that'll put on a garment that pertains to a man. It makes God sick. Did you ever get around where something's abominable? How sick it makes you, you can't stand it. A woman that'll put on a garment that pertains to a man, that's the way it makes God feel; you might sing in the choir; you might pray every day, and shout every day, or live for God every day, you're condemned in the Presence of God. That's exactly what the Scripture says. "An abomination..." And those who uphold such will have a part with such.
God, give us grace to stand against such. If you have to stand by yourself, stand there and hold the Word of God in your hand. It'll never fail.
E-58 Лот не думав про те, що він стане відступником, але він почав дивитися в напрямку Содому, де все було легко. І часто буває так, що ми звертаємо наш погляд до легкого шляху. “Якщо я приєднаюся до такої-ось церкви, і, розумієш, ніхто й слова не скаже проти цього, бо це найбільша в місті церква”. Легкий шлях! Як часто ми чинимо так, в той час як ми неправі!E-117 Now, we've come to a day where the abo--abomination of the people... And the Angel's went forth sealing again. Find me one person in Jeffersonville, if you want to know who's going to make it, find me one person in our city that sighs and cries, constantly bothered and wearied, and praying for the abominations that's done in the city. Can you raise your hand and put it on one person? Then take this Scripture, "Strait is the gate, and narrow is the way, that leadeth to Life, few there'll be that find it." That's the only ones that was to be sealed.
E-59 Пам’ятай, якщо ти підеш за Христом, люди тебе ненавидитимуть, бо всі, хто живе благочестиво в Христі Ісусі, зазнають переслідувань. І якщо ти приходиш до Христа, ти не прийдеш ані через жодну церкву, чи деномінацію, чи віровчення. Ти прийдеш через Кров — це єдина дорога туди. І ти не зможеш нікого привести з собою, ти прийдеш один і тільки один і стоятимеш на своєму власному визнанні та на своїй власній вірі. Ти не в’їдеш туди на вірі свого пастора чи своєї матері. Ти прийдеш як одна окрема особа, коли ти приходиш до Бога! І часто буває так, що ми робимо отой вибір по-дурному.E-118 Oh, I can show you plenty going to church. I can show you plenty sing in the choir. I can show you plenty teaching Sunday school. I can show you plenty that's the heads of--of great societies. I can show you plenty that shouts, plenty that speaks with tongues, plenty that works in the Gospel work. But show me one that's down in their heart so troubled over the sins of the world... Show me a preacher that can stand today and condemn those denominations. Show me a preacher that'll stand and say the things, and condemn them denominations. He'd better not; he'll be kicked out; that's his meal ticket.
E-60 Що якби Лот, коли він побачив, що все легко…? Він був там, де було багато грошей та багато популярності, тому що він був чужинцем, та кмітливою людиною, освіченим, багато психології, і він міг чинити певні речі і все одно практикувати свою релігію. Він думав: “В мене є віра в Бога, тож я просто піду туди до Содому і я—я підзароблю грошей, і я стану визначною людиною, можливо, чудовим проповідником”. Бачиш, ти маєш зробити вибір.E-120 No wonder Billy Graham told Jack Moore, said, "I don't see how my meetings stand," said, "He's not Baptist, nor neither is he Methodist or Pentecostal." Said, "And all of them is against him." Sure, I'm not saying that... The reason I said it, I can't say it out in public. I say it to my own church. I'm having a struggle, because the trying hour is on me.
They say, "If you'll come, it'll be all right, but don't you say nothing about that." You just might as well save your breath. I'll preach what God said preach. That's right. One of them eight will be somewhere. One of them will be somewhere. But at that day I don't want to be guilty of saying I compromised because of some creed, or some church doctrine, or some denomination. I've preached the Truth.
E-61 І церковні члени мають зробити вибір. “Я піду до цієї певної церкви там. О-о, всі в місті вважають, що це най-найкраща! О-о, мер міста належить до цієї церкви”. Тепер, він міг би належати до справді непоганої церкви, але ти все одно маєш скласти свою думку про цю церкву та її людей за допомогою Писань. Часом буває так, що вони ходять туди, тому що це популярно, люди вдягаються краще, які відвідують певні заклади. І ось де ми робимо фатальну помилку. Тому візьміть це до уваги.E-123 They say, "Why don't you--why don't your ministry, Brother Branham, that seems to be so great, why don't it sweep out like these other men's doing?"
That's it right there. That's it. I go into the city, do you think the Assemblies of God would cooperate with me? Not to what I believe, they don't. Might get one once in a while. You think the Methodist would? Try, and find out. Be my manager for a week. If you go in, you'll go in in the Name of Jesus. That's right.
Oh, of course, they get you there, sure, get you there somewhere in a place, and so that you won't be in connected with them in any ways like that. And then when you leave, say, "Oh, now, Brother Branham's kind of off at the brain just a little bit, you know. He..."
If I'm off at the brain, then the Bible's off in the teaching. That's what the Bible said. Yes, sir.
E-62 І Авраам, єдине, що він міг зробити, це зробити другий вибір. І іноді другий вибір кращий за перший, якщо його роблять отак. Зверніть увагу, не пройшло багато часу, коли Лот побачив це велике місто, він не бачив того, як його жінка обертається у соляний стовп, однак, він не бачив вогню, що спалював це місто. Але Авраам вибрав дорогу разом з небагатьма Господніми погордженими. Він залишився в пустелі.E-127 Watch. Jesus said, "Why do you call Me Beelzebub? You believed Solomon, his sign of discernment. You believed his day. The Queen of the south come from the uttermost parts of the earth, to see that gift, and she believed it when she saw it. And you set and look at it daily and don't believe it."
And His own brothers didn't believe Him. Said, "You go up to the feast." He said, "But I don't go up now." He went up another way, because His own brethren didn't believe Him. That's right. "Strait is the gate, and narrow is the way, and but few there'll be that find it."
When it come to the disciples, to the showdown, where were they at? A woman and a man stood by the cross with Him: John and Mary. The rest of them was gone.
This is a showdown. This is the time. This is when God's a-doing things. This is when the Messiah is on earth. This is when the power of God is moving in His people. And they call them holy-rollers, crazy, insane, oh, such as that. But the hour is here.
E-63 І, все ж таки, що якби Сарра сказала…Ось, пам’ятайте, Сарра була найвродливішою жінкою у всьому тому краї. Не було ж?нки прекраснішої за Сарру. Кожен, хто бачив її, закохувався в неї. Ось, наскільки легко було б Саррі зробити такий-от вибір. Але вона обрала залишитися з Авраамом.E-131 There's sure going to be some great disappointment at the judgment. Oh, the bootlegger, he knows where he's going to be at the judgment. So does the beer-hound know where he's going to be. So does the prostitute know where she'll stand. So does the gambler know where he'll stand. So does the drunkard know where he'll stand. He'll not be disappointed.
But where the disappointed is going to be, is those who thought they were right. That's where the disappointment. "When they got up there, said, 'Sure, we cast out devils in Your Name. We're preachers. We belong to certain-certain churches. We done great miracles. Oh, we preached... Why, I been a--I been a steward in the church. I been bishop. I been this.' Depart from Me, you workers of iniquity; I never even knew you." There you are. That's the disappointment. He said, "The children of their children will come in and set down in the Kingdom, say, 'We got a right to be here,' and they'll be cast out into outer darkness, where there'll be weeping and wailing and gnashing of teeth." "Strait is the gate, narrow is the way, that leadeth to Life, few there'll be that find it."
E-64 О-о, жінки, не дозволяйте дияволові засліплювати вас — бути популярними та приєднатися до цього і до того. Залишайтеся з Христом! Бо та година вже при дверях, на цю країну чекає велике знищення, ще гірше, аніж те, що було з Содомом та Ґоморою. Содом та Ґомора ще похвалилися б.E-134 To you, my dear people, this morning, listen to this. I never made this up. I'm responsible for telling it. That's all I'm responsible for. If I never preach another sermon in my life, that is the Truth: there's just going to be a few people saved. Just remember that: just a very few. You be one of them.
"Who are they, Brother Branham?" I don't know. Nobody else knows. We work out our own salvation with fear and trembling. But you be lined up with God. If your heart don't beat just with that Bible, then there's something wrong, there's something wrong. No matter what your church says, you can't go in by that. You got to go in by what God said. This is the Book you'll be judged from, the Bible. Stay with It.
E-65 Отож, в той час, як Авраам вибрав той шлях, що дав йому Бог, і володів похилими землями, він зовсім не був успішним. Але все ж таки він знав одне — він служив Богу і він вірив Богу.E-137 "Oh," you say, "Well, I been baptized in the Name of the Lord Jesus." That's correct; that's Bible. But if that life doesn't follow it, it didn't do you much good to be baptized.
You say, "Well, I've received the Holy Ghost." That's good; that's what you should've done. But if the life isn't in there...
Remember, the weed receives the same power that falls on the wheat to make it grow, makes the weed shout too. The little old weed stand right up and just as happy as the wheat is (That's right.), lives by the same life. And a sinner can stay in the Presence of God, shout the victory, and live like a Christian. But if there isn't something different in the heart... He could have the same power to cast out evil spirit. Jesus said so. He can preach the Gospel just as good as any other preacher can do. That's exactly what; Jesus said so. The Bible teaches it. Yes, sir. "Though I speak with tongue of men and angels, though I give my body to be burned as a sacrifice, I give all my goods to feed the poor, I--I have faith to move mountains, I do all these things, I preach in His Name, I cast out devils in His Name," he said, "I am nothing." So he could do it, and "nothing." Get the idea?
E-66 І ось, одного дня прийшли троє мужів, і вони були добре припорошені дорожною пилюкою і втомлені, і Авраамові стало їх шкода, він сказав: “Проходьте та сідайте під деревом, посидіть трохи”. І поки він стояв там, розмовляв із ними, він розпізнав, що вони не були просто звичайною людиною. За їхньою мовою, вони були інші. І Авраам пішов та зар?зав теля, та оббілував його, та сказав Саррі спекти хліба та приготувати, щоб нагодувати їх.E-140 Now, the thing to do is from your heart be a Christian, now enter in at the strait gate. For broad is the way that leads to destruction, and millions times millions in this generation of believers will go in thereat. Because strait is the gate, and narrow is the way, just you and Christ alone. Narrow is the way that leadeth to Life, and just a few there'll be that'll find it. Now, that's the Words of our Lord. My, what was He doing? Standing there, discerning their thoughts, and he said, "He's Beelzebub. Well, how can he be God? He's a man! Where did this wisdom come from?" they said in His own city.
E-67 Отож пам’ятайте, двоє з них — то були Анголи, Анголи в людській плоті, а один із них — то був Сам Бог. І Той, Хто був Богом, сидів спиною до намету.E-143 When you walk into the city here, it seems like... I don't say this any disregards to you people; you're Christian, you love me. You walk into the city here, and it seems like the power of Satan knocks you down. This place is condemned. This city's condemned.
What did Billy Graham say? When he entered Louisville, he said that's the most demon-powered place he had ever seen in his life. Placed it in the paper, said the--"You can just feel the oppression of the Devil."
'Course, I'd feel it. Why? This is my own home. When Jesus returned to His own home, He said, "Many mighty works He could not do, because of their unbelief." Said, "A prophet's not without honor, a preacher, unless it's in his own--in his own country, among his own people." See? You can't help it; the Scripture says so. See?
E-68 А Сарра залишалася в наметі. Мені подобається бачити, як жінка отак тримається свого місця, не виходить і не каже своєму чоловікові, що робити, кожного разу, як хтось заходить. Але вона залишилася в наметі. Без усякого сумніву, мабуть, мила посуд чи робила щось.E-146 Now, when you walk in the city here... And don't tell me I wouldn't know. I walk up to people that shake my hand and say, "Oh, Brother Branham, I love you." And you know that's a lie. You know it's a lie. If God can tell me discernment of heart, why can't He tell me that? Sure, and right among in your own people around the city...
When they see you, said, "Well, you know, I seen where a certain-certain..."
"Where? Where was it?"
"Up that..."
"Ha. We know that guy."
You feel it. Let me tell you, you let somebody come at your house that don't like you very much, set in your house just a little bit and feel that funny feeling. Multiply that by fourteen thousand now, then you get what I'm talking about. Then you get into a place where everybody loves you, that welcome feeling, just, oh, my, and you could just stay there forever. See? That's it. See? It's a spirit. And people don't know what it is; they wonder why the people's so contaminated.
E-69 І Оцей, Котрий був Богом, Він безупинно вдивлявся в напрямку Содому, і Він сказав їм, щ? Він збирався вчинити. І два Анголи пішли туди, щоб проповідувати Євангелію. Але Один залишився, не пішов — Той, що був Богом, і Він сказав: “Не скрию Я від Авраама таємниці, що відомі Мені, бо він буде спадкоємцем світу”.E-149 What makes good women, what makes good women put on them vulgar clothes and get out there? What makes, even now when it's still cold, little sixteen-year-old girls, with clothes on that she oughtn't to wear before her mother, and out on the street? It's because, not that child; that child don't know any better; but because some preacher in the pulpit has failed to hold his post of duty. That's exactly right. Sure. Women get on the street, and all sexy-dressed and things like that, and sinners look at them and don't know that she is actually just as guilty as she lived with that man. Jesus said so. Jesus said, "Whosoever looketh upon a woman to lust after her, hath already committed adultery with her in his heart, and will have to answer for it at the day of the judgment." Strait is the gate, and narrow is the way.
E-70 О-о, в нас цього ранку є право, церкво — знати таємниці Приходу Господа. Бо — “Блаженні миротворці, бо вони назвуться дітьми Божими. Блаженні голодні та спраглі, бо вони наситяться. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні лагідні, бо вони вспадкують землю”. В такому разі, якщо церква живого Бога має успадкувати землю, від неї не буде скрито жодної з таємниць.E-150 I know you think I'm a hard guy. I'm not hard. I'm your brother, and I love you. Flee the wrath that is to come. Go to the cross and cry until your heart is filled with His Spirit, that'll turn your back from everything of the world, and walk godly before Him with your heart burning for Him. Love, not a duty; Christ is not a duty to serve Christ; it's a love that serves Christ. It strains you, constrains you, till every pulsation of your life beats with Him. That's when you see sin.
E-71 “Все, що розповів Мені Батько, Я розповів вам”, — сказав Ісус. А вони не могли Йому повірити.E-152 And He wept upon the earth. It grieved God in the days of Noah, when He seen the hearts. And it would grieve... Jesus set up on the hill and said, "Jerusalem, Jerusalem, how oft would I have hovered you, but your hour's come and your house is left desolate."
So shall it be at the coming of the Son of God, the hearts of the real true believer is broken. He sees right now there ought to be a revival sweeping this land. How can it be through a bunch of illegitimates? How can it be, when they're condemned to begin with?
E-72 Отож, в дні Авраама, коли Він нагадував їм, Він сказав, що, як Авраам розмовляв з Анголом, і Він сидів спиною до намету, і Він сказав Авраамові, що Він відвідає його з дитиною. А Сарра, у наметі, засміялася. А Він сказав: “Чому Сарра засміялася?” Що Він виявляв? “Чому Сарра засміялася?” Це було всього за декілька годин перед знищенням, коли це сталося. Якраз перед знищенням, коли вогонь зійшов з неба та попалив місто, і той знак було з’явлено.E-154 The Kingdom of God is like a man that throwed a net in the sea, and when he brought it forth, he had turtles, terrapins, snakes, frogs, some fish. Wasn't him to decide which, he just throwed it upon the bank. That's what the Gospel does. That's what Billy Graham, Oral Roberts, myself, and all other preachers that's preaching the Gospel, throw it out, pull it in; "There they are, Lord." But what are we doing every time? We find out, 'fore you can get back again, they're right back out in the pond again. What is it? To begin with, it was a turtle. That didn't change him to get caught in the Gospel net. He was a turtle to begin with. He was a terrapin to begin with. He was a snake to begin with. He was a hypocrite before he ever come into the church. He had no desire even to quit his drinking, and gambling, and smoking, and lying, and stealing. He just come in because he was a-scared of hell. You're making yourself a more a candidate for it, when you do that. That's true. "Strait is the gate, and narrow is the way, and few there'll be that'll find it." Let's pray.
E-73 І Ісус сказав: “Помиляєтеся ви”, — визначним докторам богослов’я, релігійному народу, де буквально мільйони були віруючими. Він сказав: “Помиляєтеся ви, не знаючи Писання, ані Сили Божої”. До отакого-от покоління, що були добре вишколеними людьми, що були вченими та виросли в церкві. Коли народжувалася дитина, вона належала церкві. Ти повинен був бути ізраїльтянином. Як минало вісім днів після твого народження, робили обріз?ння, і ти, перш за все, ставав ізраїльтянином. І священство йшло від левитів, які протягом століть навчалися в Писаннях. І все ж Ісус сказав: “Помиляєтеся ви, не знаючи Писань!” Вони пізнавали їх за своїм підручником, вони пізнавали їх за своїми катехизисами, вони пізнавали їх за своїм богослов’ям. Але Ісус сказав: “Ви не знаєте Їх, Писань, як не знаєте ви і Сили Божої. Якби ви знали Авраама, ви пізнали б Мене. Якби ви були дітьми Авраама, ви пізнали б Мене, бо Авраам радів, коли він побачив Мій день, бо він провидів цей день. Коли Я стояв там перед ним, в тілі плоті, та вчинив оце, він пізнав, що то був Я, він назвав Мене ‘Елогім’. Але ось Я роблю те саме перед вами, і ви називаєте Мене ‘Вельзевулом’”.
“О-о, — казали вони, — наш батько Авраам”.
“Називаєте Авраама своїм ‘батьком’?”
E-155 Lord, oh, search me, Lord. Try my case right now, Lord. Don't let me have to come before judgment before You after preaching this way. Oh, if there be any unclean thing in me, Lord, take it away, please. We see a day that we're living in, when men and women are becoming so starchy. They're ashamed. You said one time, "There's no even blush amongst the daughters of Zion." Their modesty has been so taken away, till they don't even blush no more. O Lord, think of it. And know that the timepiece yonder's beating away, just a minute or two more, and the great destruction will come, then let him that's filthy be filthy still.
God, wake us all up this morning. Shake us, Lord. We see the signs appearing. We got our eyes open to know that. We see millions, millions, Lord, that's turned their back and gone away. I wonder, what can I do, what can I do, O Lord? Is there anything, Lord? If it takes more preaching, more prayer, more anything, help me, Lord, that I might bring the Message to the people. What can I do? But they continually turn it down. You do Your great signs and perform Your wonders, and yet the people march right on. Is it Your Scripture must be fulfilled, is it the time that "No man can come to Me except My Father draws him, and all that the Father has given Me will come to Me"? Lord God, grant this morning that people will wake up and see this last sign of the earth. I pray, God, that You'll grant something to the people.
E-74 Він сказав: “Ну як же, ми, ми належимо до церкви. Ми релігійний народ. Ми великий народ. Ми Божий народ!”
Ісус сказав: “Ви від диявола, він вам і батько”.
E-157 Bless this little people here this morning. God, start with Brother Neville, Lord. Heal his body. He's sick this morning, Lord, stomach's upset. I pray that Your healing hand will be upon him. Stir his soul.
God, go out amongst this congregation. There's men and women setting here that I may never see them again until that day at the judgment, then I've got to give an account. But I've read Your Word, "Strait is the gate, and narrow is the way, and but few there'll be that find it." O Lord, let this be that "few," some of them, will You, Lord? Grant that every person here.
E-75 Я уподібню те покоління цьому. Сьогодні, коли буквально мільйони людей сповідують Християнство, і про Бога знають не більше, аніж готентот знає про єгипетську ніч. Сьогодні є чоловіки та жінки, буквально мільйони тих, хто сповідує Християнство, що претендують на Христа, не знають першого принципу Сили Його воскресіння і ніколи не скуштували від Його добрості. Вони ніколи не відчували Його Сили. Їхні очі засліплено до Правди.E-159 I pray as a man could only pray. Lord, these people would do anything for me, as far as to help me. If I was hungry, they'd feed me. If I needed a suit, they'd buy it. They'd go together and buy me a car to preach the Gospel. They'd do anything in that way. O Father, search their souls this morning; please do, and let them search it out before You. I don't know; I trust that every one of them is in that elect. And put me there too, Lord. And if there be any reason in me that I wouldn't be there, Lord, You just reveal it to me; I'll make it right right now. I want to be sure, Lord, that on that morning there'll be no trouble at the river. I want to go in that day. I don't know when that'll be; it may be yet today. So help me to know; help these people to know.
E-76 Сказав: “Ви сліпі, провідники сліпих. Хіба не…це…якщо сліпий веде сліпого, хіба не впадуть вони всі до ями?”E-160 And when we see our hearts are unconcerned... Oh, we enjoy a good message to listen on the radio, or go to the church. We appreciate a good message. We don't mind speaking of Jesus somewhere. But, Lord, is sin so a burden to us that it brings tears to our eyes, sighing, crying, and standing against it, everything, the abomination that's did in the city? Lord, let the Angel of God see that upon us and mark us. Grant it, Lord.
Even so, come, Lord Jesus, now and prepare our hearts, and give us Thy true signs that You're in our midst, that we might know that we're ceiving--receiving the last sign before the end of this generation.
E-77 В той час вони думали: “Ми Християни. Ми віруючі. Ми належимо до найвищих церков, що тільки існують. Наші раввини, вони найвишколеніші вчені”. І все ж Ісус сказав їм, що вони навіть і близько не знали Писань.E-162 And we see the illegitimacy, when men living in the nation and having babies born by other men's wives, and--and little girls on the street, and hundreds turned away from schools every year, and teenage becoming mothers, and there's no respect, and how that the women are becoming poisoning themselves by smoking and--and drinking, and televisions, and so forth that's corrupting the minds of the children. O Lord, how long can it stand? And You a holy God...
O Father, I--I'm strangely feeling today that something must be done quickly, Lord. I don't know what to say, but I pray, Lord, that You'll place in our hearts of what to do. Grant these things, Lord. We ask them in Jesus' Name. Amen.
E-78 Бачите, як Бог ховає це від очей премудрих та розумних і відкриває це немовлятам, які захочуть навчатися? О-о, могутня Сила та безмежність Бога! Який добрий Він до тих, що бажають чесно ходити перед Ним! Він не відмовить у жодному добрі.E-164 The hour is at hand. Every sensible person that's got reasoning, knows that something's fixing to happen. There's not a person in this building that's got its right mind, but knows that this world cannot stand under these conditions. We can't stand, friends. There's not one thing; as your pastor and your brother, there is not one thing that I can guide you towards this morning but to Jesus Christ. There isn't a thing that I know. Just think of the things that's prophesied to come before the rapture takes place, everything that I know of is done fulfilled.
You say, "What about the mark of the beast?" That's to come in the tribulation. The Church will be gone then. Won't have to mark these; these done gone. See? The marking's going on now. The marking is the showing forth, the brand. Flee to God; flee to Him quickly.
E-79 І бачити цей день, коли наш народ, наш цей світ занечищено тим самим!E-166 I wonder this morning, while we're waiting here just a minute. And I feel like you do. I--I can sense your feeling, each one of you trying to think, "O God, search me out." That's the way I feel too. I realize its a... These messages like that, friend, is not popular amongst the people. You condemn them and you con... You--you just make them low. Somebody's got to do that. I wish it had been maybe somebody else. But if it falls my lot to do it, if I have to be the scrub woman, let me scrub. If I'm... David said, "I'd rather be a door mat at the house of God, than to dwell in tents with sin." That's right. Whatever God wants you to do, do it. Don't be ashamed. If there's...
E-80 Ісус хотів правильним чином виправити їх. Вони сказали: “О-о, наш батько Авраам. І ми будемо в Славі, не хвилюйтеся щодо цього, бо ми віримо в Бога. Ми сповідуємо релігію, і ми віримо в Бога, і ми навчаємо наш народ. А хто такий Ти, щоб ходити тут повсюди з якимось таємничим знаменням і намагатися називати це Богом? Ти ніхто інший як Вельзевул”. Отак от, в них були свої віровчення та деномінації.
Ісус сказав їм: “Ви від диявола”. Подумайте-но про це!
E-167 And remember, I know that's a great thing. Say, "Brother Branham, you say only eight souls would be saved?"
I don't know how many will be saved; I couldn't tell you. But I'll say one thing: they'll be so few in a day like this. Just think, in that day where He was at, how many was saved. Think of the day of Noah, and the day of Lot--Lot, and all them; He said, "So shall it be in the coming of the Son of man, 'cause strait is the gate, and narrow is the way." You see, you go in by yourself, with Him; that's all. See? "And but few there'll be that find it." How many believes that's the Gospel Truth? Jesus Christ...?... "Few there'll be that find it," just a very few. Be one of those few. I know that's hard; it's strenuous. And it strains on me to say it, feeling a human love for you, but the love of God constrains me to tell you.
E-81 І я хотів би уподібнити те покоління цьому, сьогодні, коли в нас мільйони приєднуються до церков, в нас є десятки тисяч. І Бог сходить, щоб знову жити у Своїй церкві та чинити те саме, що Він чинив там, щоб виявити Себе тим самим вчора, сьогодні та навіки. А люди ввесь час повертаються до цього спиною, деякі, щоб бути популярними, деякі, щоб уникнути необхідності зробити вибір. Це ставить людей перед вибором! Ти маєш зробити вибір. Ти не можеш зайняти нейтральну позицію. Ти повинен сказати “так” чи “ні”. Ти ніколи не вийдеш через ті двері тією самою людиною, якою ти зайшов. Ти не зможеш. Ти повинен зробити вибір. Зроби його цього ранку за Христа.E-169 Now, the same Holy Spirit that performed in the days of Abraham, performed in the days of Christ, promised to be here to do the same thing. He's here. Now, if I've told you the truth, God's obligated to that truth.
If I don't keep my word, I'm not a man of my word. If you don't keep your word, you're not a man of your word. Now, I might promise you something and I couldn't do it, but--but I'll come tell you. If I owe you something and hide from you, I'm a hypocrite. If I come tell you, "I owe you, but I can't pay you, but I'll do the best I can," then you forgive me and help me. See?
E-82 Вони думали, що все, що належить до церкви, спасеться. Ісус сказав: “Тісн? ті ворота і вузька та дорога, і тільки лиш декілька буде тих, що знайдуть її”.E-171 We all owe God something. We owe Him our lives. Let's be honest about it. Walk out and say... Don't say, "Well, now look, I'm--I'm Presbyterian. I'm Methodist. I'm Pentecostal. I'm Church of God. I'm Nazarene. I'm Pilgrim Holiness." Don't think that. There'll be millions of those in hell. You be a Christian in Christ.
How many will say, "Brother Branham, remember me in prayer now, I want to raise my..."? God bless you.
E-83 Дозвольте мені попередити вас цього ранку, церкво, будьте обережні. Потрібен час сьогодні, в нашому самоправедному, самодостатньому поколінні лицемірства, в якому ми живемо. Година, коли чоловіки та жінки стоять у церквах та на своїх звичних місцях у церкві та співають Божі гімни, і виходять з тієї церкви та палять цигарки, та п’ють віскі, та ходять на танці, та—та живуть для цього світу, та розповідають гидкі, непристойні анекдоти, і називають себе “Християнами”. Коли чоловіки або жінки можуть вийти від катедри чи з церкви, з того місця, де Сила воскресіння, де той самий Месіанський знак рухається поміж них, і не бути новим створінням у Христі, там щось не так. Коли газети розносять це повсюди; і від узбережжя до узбережжя, туди й сюди, від морозних районів Півночі до тропічних джунглів Півдня, Бог посилає це, а люди постійно повертаються до цього спиною. Тоді що ж ми можемо сказати, що ми можемо зробити? Ми знов звертаємося до Писань, де Він сказав: “Тісн? ті ворота і вузька та дорога, і тільки лиш декілька буде тих, що знайдуть її”.E-173 Lord, You see their hands. The hour is here; the great Holy Spirit has hushed this building this morning. I sense Your Presence. I realize that You're here to honor Your Word, "I the Lord hath planted it; I'll water it day and night, lest some should pluck it from My hand." You sent forth Your Word to do a purpose, and It'll--It'll have to do that, Lord. The Scripture says that You're the same yesterday, today, and forever.
E-84 Він сказав: “Як було за днів Ноя, так буде й за Приходу Сина людського”. Послухайте-но, за днів Ноя, світ було населено приблизно так, як і сьогодні. Їхня наука перевершувала нашу. Вони будували сфінксів та піраміди та робили те, що ми нездатні зробити сьогодні. Неперевершені, видатні, вправні люди. І пам’ятайте, наука сьогодні каже: “Залишилася одна хвилина до опівночі”. Залишилася одна хвилина, перш ніж годинник проб’є глуху ніч. Вже пізніше, аніж ми думаємо. Я надіюся, що—сподіваюся, що Святий Дух помістить це глибоко в серце кожного віруючого — “як за днів Ноя”!E-174 They could not believe, them people in Your days could not believe that the Holy Spirit was in You. And You made Yourself (being a Man) God, which, You was the virgin-born Son of God that came to the earth to redeem us from our sins. And because that they seen the Spirit of God in You, they tried to make it different. And You told them, Lord, "It's not Me that doeth the works, it's My Father that dwelleth in Me. He doeth the works. You called Abraham your father. Abraham saw My day." Sure, he did, when he was standing by Him, saw Him do that works and signs. "He saw My day and rejoiced." Said, "You error, not knowing the Scripture, neither the power of God, how that God could overshadow a virgin, and bring forth a Son by a virgin birth, and dwell Himself in the fulness of His power in that one Man."
E-85 Скільки спаслося за днів Ноя, з того покоління? Вісім, вісім з багатьох мільйонів. Він сказав: “Так буде й за Приходу Сина людського”.E-175 And how He could take that same Blood from that Body that He gave as a Sacrifice, and sanctify a people that Himself might live in, continue His work to the end of the consummation. O God, wake people up to see that. Grant it. Save everyone that raised their hand. Cleanse their hearts. Lord, my hands are up. Cleanse me, O Lord. This is a house of correction. This is the place where we should be washed. Let the Holy Spirit wash us this morning and cleanse us from the corruption.
We pray, Lord, that there'll not be a person leave here but what will be filled with Your Spirit. Maybe there won't be one emotion from the outside when it happens. But, Lord, go on the inside, pull off the shell, and show us what we are, Lord. Grant it. And then fill us with Your Spirit, with a heart that's true and pure. And in this time of persecutions and hard trials, You'll grow sweeter and dearer to us as we walk along, waiting for that day. While tears run down our cheeks, for the sins of the city, may the Holy Spirit look down and say, "There's one that I can mark; he's Mine; she's Mine." Grant it, Lord. May it be found among us today. We ask it in Jesus' Name. Amen.
E-86 “І як було за днів Содома, так буде й за Приходу Сина людського”. З більш ніж десятків тисяч спаслося троє.E-177 When I come to the river at the ending of day,
And the last winds of sorrow have blown;
There'll be somebody waiting that'll show me the way,
I won't have to cross Jordan alone.
I won't have to cross Jordan alone,
Jesus died all my sins to atone;
When the darkness I see,
He'll be waiting for me,
I won't have to cross Jordan alone.
I want to know Him now. Take my hand, precious Lord, lead me on, let me stand. Let me stand here, Lord, against everything that's called wrong, everything that looks wrong. I don't care what anyone says, let me stand, Lord. When I've done all I can do, help me stand. Take my hand and pull me through it, Lord. Do something; let me stand. When them things come, and the treasures of this world, and all of its pomp and its glory, blind my eyes to it, let me only see Him Who died for me. If it costs every friend I got, if it costs everything I got, that don't mean one thing, I surrender it all on the altar. That's it. Let me stand loyal. And someday when the breath's a-blowing against my face, and I know that my heart's gone and my days are finished, and my time's up, and my card taken from the rack, I want to not cross Jordan alone. He'll be there. Yeah. When the darkness I see, He'll be waiting there for me, I won't have to cross Jordan alone. If I'll stand for Him now, He'll stand for me then. I'll live for Him Who died for me; how happy then my life will be. That's the way I want to stand.
E-87 Ти скажеш мені тоді: “Проповіднику, як же всі ті тисячі, що прийдуть із Ним?” Отже, брате, це було зібрано з багатьох поколінь.E-178 I guess there's sick people here. Did he give out any cards? I forgot. Did they give out cards? Is any cards give out? Anybody got prayer cards? No.
All right, I'm just waiting for the Holy Spirit. If you just only believe, just have faith, don't doubt. If God will reveal to me your troubles... Whatever it is, I don't know; if you raise your hand, you don't know me and I don't know you. Then if God will reveal here, would you believe it was the same Angel that brought the message just before the destruction back there, it would be the same Angel that was bringing it right now before another destruction. Would you believe that? If you would, raise up your hand. All right. All right, may the Lord grant it.
E-88 Для мене буде дивиною, якщо з цього покоління вийде хоча б дюжина. “Тісн? ті ворота і вузька та дорога, і тільки лиш декілька буде тих, що знайдуть її”.E-180 He's setting close to me. There's another one setting close to me is Mrs. Snyder here, or this Mrs. Murphy here, what her name is, setting right here. I know them.
I don't know this man; he's a stranger to me. But God knows him. If God will reveal it now, how many know that it's...
Now, you, don't look at me. My, I'm a Kentucky hillbilly, as far as that concerned. I--I don't even have enough education hardly to--to write my own name. But there's one thing I do know, I know Him. And that--that's--that's all I care to know. Now, don't--don't pay any attention to what my grammar.
E-89 О-о, я знаю церкви, те, що вони кажуть: “Якщо ти запишеш своє ім’я в книгу і ти станеш членом оцього, з тобою все гаразд”. Нема такого місця в Писанні. Якщо всі, чиї імена в книзі та в—в церкві, там будуть мільярди, помножені на мільярди мільярдів, всі увійдуть. В такому разі там опиняться всілякі духи, і в якому стані буде Небо? Подумайте-но про це.E-183 And you might think that my Sermon this morning was all out of line and everything; you line it up with the Bible one time and see if you ain't right on the zero target. See if your scope ain't in when you--when you put it on there. Don't line it with your own thoughts, but line it with what He said. "Strait is the gate, narrow is the way, and few there'll be that'll find it; 'cause broad is the way that leads to destructions, and wide is the gate, and many will go in thereat," millions times millions will go in there. One out of a million will probably be the way it comes. There you are. That's what He said. Now, He never give that number, but He said, "As it was in the days of Noah, eight souls. As it was in the days of Sodom, three." Out of the whole thing, three was saved by fire. So will it be.
E-90 Хтось скаже мені: “Почекай-но хвилинку, Брате Брангаме. Такий-то, я чув, як вони говорять мовами, я знаю, що їм це вдасться”.E-184 Now, if anybody is real spiritual, I want you to look at this man setting here, he's watching me just as constant as he can. Raised up his hand; I don't know him, never seen him, and I don't know nothing about him. He's just setting there looking at me. But, see, he's makes a contact; he's praying. Now, that's right. Now, if the Lord will tell me... That man's setting that far from me, and this is our first meetings, and there he sets there. If the Lord will reveal to me what he's--what he's... I--I couldn't heal him. I don't... I couldn't do that, 'cause God's already done that. But it would increase your faith. Everybody sees now, He's right here, just the same Spirit. And remember, Jesus promised this before the end time. It's always been the last sign.
E-91 Це взагалі не означає, що їм це вдасться. Павло сказав, у Першому до Коринтян 13: “Хоч я говорю мовами людськими та ангольськими, та любові не маю — я ніщо”.E-185 The other day Leo and I was setting on the street, and some of us talking. And I keep feeling there's a change coming, a change coming. When we spoke of it, it won't be a change in my ministry, 'cause it can't be no more, but it'll be a change in me. I've always been a weakling and just let people lead me and guide me, and send this way and that way. If I'd have done something the Lord told me to do a long time ago, I wouldn't be in the trouble I'm in today. I'm going out this next week to be alone with God. Yes, sir. I--I must hear from heaven. I don't want to be a weakling; I want to stand on my own convictions.
E-92 “О-о, я ходив на зібрання Такого-то. О-о, він чинив сильні, могутні справи. Я бачив, як він відкривав очі сліпим”.E-186 The man, keeps coming right back to him, he's setting right back, 'cause that man is believing; he's actually believing. I watch the audience everywhere, and it falls right straight back to the man. He has need; he's burdened, but he's burdened for somebody else. That's right. You're praying for somebody else. You got somebody else on your heart. That's right, isn't it? It's a friend. If I tell you what's the matter with that friend, you believe me to be God's servant? It's alcoholic. That's right. If that's right, raise up your hand.
E-93 Все одно, він може загинути. “Багато хто прийде до Мене того дня та скаже: ‘Господи, хіба не Твоїм Ім’ям я проповідував, пророкував? Хіба не Твоїм Ім’ям я виганяв нечистих духів? Хіба не Твоїм Ім’ям я чинив багато могутніх справ?’ Він скаже: ‘Відійдіть від Мене, ви, що чините беззаконня, Я навіть і не знав вас’”. “Тісн? ті ворота і вузька та дорога, і тільки лиш декілька буде тих, що знайдуть її”.E-187 Do you believe? Somebody over here raised up their hand, a woman back in here, someone. Yes. Yeah. You don't know me? I'm a stranger to you all? I don't know you, but God knows you. You believe that? If God will reveal to me what's on your heart, will you believe me to be His servant? Little lady, what you're troubled about is that baby there. That's right. And that baby has eczema on its face. The doctor can do nothing about it. You're a stranger here, you and your loved one setting there. You believe God can tell me who you are, where you come from? You believe it? Would you accept the healing of the baby if He would? All right, you can go back to Somerset, Kentucky, where you come from. And believe that he'll get well, and the eczema will leave the baby if you can believe it.
When I mentioned that word, somebody standing back there in the hall from Somerset, Kentucky, praying, with a heart trouble. You believe that God would make them well? If you believe it with all your heart, and believe that God would heal and make well...
E-94 Дозвольте-но мені викласти вам деякі підрахунки, що шокують вас. Згідно даних медичної науки, в місті Чікаго, згідно статистики лікарів, що в одному тільки Чікаго проводиться тридцять тисяч абортів, за тридцять днів, це те, що кажуть лікарі. А скільки ще тих, що приймають оці таблетки та інше, щоб викликати аборт?E-189 Here, here's, I believe that someone's hand come up right along in here, right along, a lady. Yeah, I seen your hand. Am I a stranger to you, lady? I don't know you. We've never met? You believe me to be His servant? You do? You got a burden on your heart or something. You believe if God can reveal it to me, you believe It's the same Spirit that was in Christ? Your husband setting there, he believe the same thing too? Would you believe the same thing? It's about your little girl setting next to you there. That's right. She has cancer. But do you believe that God will heal her? If you do, raise up your hand. All right. Lay your hand over on the child.
Lord Jesus, in the Presence of Your Spirit I condemn the devil that's killing the child. I place, by faith, the Blood of Jesus Christ between that killer and the child. Let it live. Amen.
E-95 Статистика виявляє, що у Сполучених Штатах незаконних дітей народжується більше, аніж дітей, що народжені у святому шлюбі. Чи відомо вам було, що Біблія сказала, у Повторенні Закону 14:2, що “незаконна дитина, потрібно буде чотириста років, щоб це відійшло”? Діти їхніх дітей їхніх дітей їхніх дітей їхніх дітей не можуть увійти до Господнього зібрання, чотириста років, десять поколінь. Сорок років в одному поколінні. Їхній пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадід був незаконнородженим, його там нема! Як тепер? Покажіть мені, де це змінилося.E-191 Have faith in God. Don't doubt. "If thou canst believe, all things are possible." If you can believe, all things are possible. Correctly.
Somebody else back in there raised up their hand somewhere, you, a lady on--on the end. You believe me to be God's servant? I don't know you; you don't know me. You believe that God can reveal to me what's your trouble? Would you accept Jesus to be your Healer or Provider, whatever it is, whatever it. You believe it then? All right, then that nervous break that you've had, that's what you had. If that's right, stand up on your feet, if that's right, just so the people will see that it's the truth. All right, it'll leave you now. Can go home and be well. God bless you. You're from Kentucky too. Uh-huh, that's right.
E-96 До чого ми прийшли? І нині незаконнороджені, бо від перелюбу, і грішні жінки на вулицях, вдягнені як чоловіки, що є гидотою в очах Божих, курці цигарок, любителі алкогольних коктейлів, так звані ті, що сповідують Християнство. Борони Боже від такої зграї проституток! Це так. І потім називають себе Християнами? Недивно, що Ісус сказав: “Тісн? ті ворота і вузька та дорога, і тільки лиш декілька буде тих, що знайдуть її”.E-193 The lady setting next to you is from Kentucky also. She is also. I don't know you, do I? But I can tell you you got something wrong with you. If I can tell you what's wrong with you, you accept Christ as your Healer? It's in your hip. If that's right, raise up your hand, way up high so the people can see. All right, go home now; it'll leave you. Your faith makes you well. I challenge you to believe. I challenge your faith to believe.
Here sets a lady here, praying, got her handkerchief up to her face. I don't know you. God knows you. You're from Joliet, Illinois, and you got a tumor. That's exactly right. You might wonder... (Yes, that's the--that's the woman Rosella brought. That's right. Wait, she told me about that, but she never knew I never knowed the woman. That's right. Just happens to be the woman's faith was great.) I'll tell you one thing you--you know that I don't know. You're praying for this child setting here on the end of the seat, that's sick. That's your child. That's right. Amen. You know I didn't know that.
E-97 Вони не упокоряться. Вони пихаті. Дивіться-но, коли Давидові сказали про його гріх, який він зробив, він одразу ж покаявся, і Бог полюбив його за це. Скажи їм про їхні гріхи, вони скажуть: “Ніколи більше й на поріг цей не ступлю”. Чому? Їм вистачає місць, куди ходити, вони можуть ходити до тих незаконнороджених вертепів, де на таке дивляться крізь пальці. Але зараз той час, щоб проповідники зодягнулися в повну Божу зброю та проповідували Слово без компромісів, Євангелію. Люди повинні упокоритися.E-195 There It is, It's the Holy Spirit. Do you believe It? Do you accept It? Then if that's right, what I said about "strait is the gate, and narrow is the way" is right. Jesus Christ, God's Son, is right here now. The Spirit of the living God is right here. Do you believe it? Then, to let you know that I'm not nobody to heal, I'm not a healer, but the Spirit of God just chose me to manifest Hisself. I don't have no education. I have no knowledge of anything. But it's His Spirit that does it (You see?), and He wants you to know that I've told you the Truth.
This is the Truth, that Jesus Christ makes every one of you well right now if you'll believe that. Now, just as... If it worked in Kingston, which the missionaries, or whoever it is back there seen It work in Kingston by the thousands being healed, why won't It work here in this America where we have the way it is now. Why can't we believe it? Because we can't cross that little riffle yonder. Do you believe it? Raise up your hands.
E-98 Більше вже нема щирості поміж Християнами. Їм хочеться говорити: “Я методист, я баптист, я п’ятидесятник”, — для Бога це не значить навіть [Брат Брангам клацає пальцями—Ред.] оцього.E-197 Now, those same hands, lay on somebody next to you, let me pray for him from right here; don't you have no more doubt in your heart; this will end it.
Oh, my, Brother Neville, how I've wished, how I pray, how I... You might think I'm beside myself; I'm not. I know right where I am. If I could only get this little thing over to you... Do you realize that Jesus Christ, God's Son, here in the midst of the people this morning, right now, present right now, showing Himself? Well, you say, "Brother Branham, you said that."
How did I say it? I don't know you. There's another woman with TB. You're healed, sister. Bless you. I beg your pardon; you was praying for a woman with TB, 'cause it's a gray-headed woman. All right, believe it. All right. He's here. It's His Presence.
Now, here's what He said, "These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover." How can He lie? See, it ain't on Him; it ain't on me; now it's on you. Now, you believe.
E-99 “Я говорив мовами, я творив чуда”. В нас на цьому і робиться ввесь наголос, в той час як це одна з найзасліплюючих речей, яку вони здатні вчинити. Точно. Дощ падає на праведних так само, як і на неправедних. Дощ напоює урожай так само, як він напоює і бур’яни, Рою. Той самий дощ, той самий Святий Дух, сходить на людей. Це все одно не оначає…Їхня сутність має стати іншою, зсередини назовні. Не зовнішній вияв чи проявлення, але внутрішній Дух живого Бога, що робить цю людину новим створінням, що упокорює його серце чи її серце перед Богом.E-201 I'm looking at a little woman setting back there just now; she's got a lot of faith. Her and her husband just newly come to the Lord. She set right in this meeting, had a rupture that the doctor's going to operate on her just before, and her baby was fixing to be born. And the doctor was going to operate afterwards, but the baby was born and they can't find no hernia no more. It's all gone. See? Why? She just set like... She never was up here at the platform like that. She just set back there and believed it. Is that right, Mrs. Green, I believe it is, back there? That's right. See her hand? The doctor can't even find the rupture; it's all gone. Why? She believed it, just stepped out and said, "It's right."
E-100 Ти скажеш: “Проповіднику, ти що, хочеш мені сказати, що сумніваєшся, чи вийде дюжина з цих мільйонів та чотирьох мільярдів людей в цьому світі?” Мене бере сумнів, чи набереться дюжина тих, що попадуть у Схоплення. Подумайте про це! Я кажу вам те, що Ісус сказав тут у Євангелії. Подумайте про це!E-202 Now, you do the same, and every affliction you've got will have to leave. God, Who can--Who can send Something into a human body to that phantom of that serpent bite that was in that man's foot, poisoning, to kill him, and can stop it and kill it right there, how much more can He kill the sicknesses in your body? Because that man was in distress and he had to have help. You've got to too. If you don't have it, you die.
Now, keep your hands on one another. Don't you pray for yourself, you pray for the person next to you. That's Christian-like.
E-101 До чого це дійшло? Через те, що аморальність прокралася поміж людей, почали народжуватися незаконні діти, це викреслює їх. Розумієте, ми могли б стояти тут цілими годинами, викладаючи все це, і ви побачите, що ми живемо в розпутному, проклятому, прогнилому до самої середини поколінні людей. Недивно, що вони не можуть побачити ніяких ознак, недивно, що вони не почують Євангелії, вони стали затверділими, і, все одно, вже такі релігійні та побожні.E-204 Learn this, learn this, that, as you do to others, you do to Christ. When you be good to somebody else, you're being good to Christ. If you mistreat somebody else, you're mistreating Christ. Oh, my.
Oh, if I could only get this to be go over, if I could just let the people see it, what I'm looking at, and what I'm feeling, and what I know that's going on. See? How Christ is pushing after that message this morning to get right down into the hearts of the people and create something there; not an excitement, not an emotion (It comes with it.), but to create an undying faith there that won't say, give an inch to the enemy.
E-102 Хіба не сказав Ісус, що: “Дух говорить ясно, в останні дні вони будуть нахабні, бундючні, більше любитимуть розкоші, аніж Бога, непримирливі, розбещені, жорстокі, ненависники тих, хто добрі, мають вигляд благочестя”? Розумієте? О-о, ти можеш вигукувати, звичайно ж. Ти можеш говорити мовами, певна річ. Віра вигонить демонів, звичайно ж. Але ми говоримо не про це.E-206 Now, He'll hear my prayer; He'll hear yours. You pray for one another now, while I pray for all of you.
O Lord, this great crucial moment, we realize that this is going to mean the difference between death and life to many. And I tremble in Thy Presence, for I know, Lord God, that I must pray with all my heart. I realize that even though that there may not be a sick person in our midst in another five minutes, that every person here will recognize that You're here. Here they stand this morning, Lord. Let them people raise up their hands who knew that I know them not, and nothing about them, and... But Your Spirit knows them. You know the secret of their heart, how much more do You know their afflictions and their sufferings. Then, Lord, let it be today; let it be even now that Your Spirit will touch their sick bodies. Grant it, Lord. They're praying one for the other.
E-103 В такому разі ви скажете мені: “Брате Брангаме, що є прикметою Християнина? Хто спасеться? Ти спасешся, Брате Брангаме?” Я покладаюся в цьому на Бога. Я не знаю. Я вірю, що я спасуся. Я зіставляю своє життя, щоденно, зі Словом. Якщо це життя не відповідає цьому Слову, тоді там щось не так, мені потрібно повернутися назад та виправити.E-208 And I pray, dear God, that the Holy Ghost will make it so real to them, that they'll never disbelieve it again. And there is another sickness, Lord, which is far greater than this physical sickness; is a spiritual sickness. May every heart be opened.
Lord, how can it be that You stood there by the side of Abraham and performed this same thing, told Sarah, which was behind You, the Scripture said, in the tent. She laughed, and You told her. And Abraham recognized that that was Elohim, the great God. In a few minutes You were disappeared out of his sight.
And, Lord, when Jesus stood and did the same thing, and said, "You called Abraham your father, and yet you say you know the Scriptures." Said, "You do error, not knowing the Scriptures neither the power of God." And they called Him "Beelzebub."
E-104 “Ну, — скажеш, — Брате Брангаме, коли люди говорять мовами, хіба це не означає, що вони спасені?” Ні, панове! Ні, справді ні! Я чув, як відьми та чаклуни говорять мовами, всіляка нісенітниця. Я бачив, як люди говорять мовами і живуть з дружиною іншого чоловіка. Я бачив, як люди говорять мовами, і стрибають вгору і вниз, і волають немовби будинок горить, і виходять і вдаються до плутощів, і крадуть, брешуть, і все інше. Як можна на таке сподіватися? Ні, панове.E-211 But You promised that in the last days that You'd pour Your Spirit again. The prophet said, "In the evening time it shall be Light." And here we are.
When this illegitimate world is tumbling under sin like a drunk man stagger home at night, soon she'll be blowed in the midst; there'll not even be volcanic dust, hardly, left of it. And we see the time ticking away.
O God, take every doubt away from us. Move us into that cycle just now. Come, Holy Spirit. Hold out Your great wings, brood over this little audience of people just now, and let Yourself saturate into their hearts, and let them know that You're in Divine Presence, that it's You; "I'm the Lord Who heals all thy diseases." And may Your Presence do something to their heart that'll cause them to go from here, this morning, believing with all that's in them. And may every sick and afflicted person be healed.
E-105 Належать до церкви, диякони в церкві, настільки побожні, наскільки це взагалі можливо. Думаєте, вони заправлять в неділю своє авто бензином? Ні. Але в понеділок вчинять щось гидке, гниле та низьке. Бог перебуває в серці, не в тому, що зовні, це щось таке, що виходить з серця.E-215 For as Your servant, I stand and condemn every devil, condemn the sickness, condemn Satan. You have lost, and you're nothing but a bluff. And we call your hand on it this morning, in the Name of Jesus Christ. And as His servant, preaching His Word and telling the people the truth, that to get right and to line up with God's Word, I condemn you, Satan. In the Name of Jesus Christ, depart from every one of these people who's come from far and near to be healed. You get from this audience and from this people. I adjure thee by the living God. And the Bible said, "The effectual, fervent prayer of a righteous man shall availeth much." And many righteous men have their hands laid on the sick, this morning here. Oh, Satan, you would like to get them to think it was me, then you'd take the glory from them. But it's their faith in God too; they believe God, and you'll have to move by their faith. So take your journey away from here, and go into outer darkness where you belong. I condemn you, in the Name of Jesus Christ, by the authority of God's Bible, my commission by an Angel. Now go, in the Name of Jesus Christ, and let them be free. Amen.
E-106 “Тісн? ті ворота і вузька та дорога, і тільки лиш декілька буде тих, що знайдуть її”. Як було за днів Ноя — вісім з тих мільйонів; як було за днів Содому — три з мільйонів; отак воно буде й за приходу Сина людського.E-216 Do you believe, all your hearts, that you're healed? Raise your hand, say, "I now accept Jesus Christ as my Healer. All shadows has vanished from me. I now accept Him in the fulness of His power in the blessedness of His Presence. I accept Him."
My faith looks up to Thee,
Thou Lamb of Calvary,
Saviour Divine;
Now hear me while I pray,
Take all my sins away,
Nor let me ever stray
From Thee aside.
Now, let's raise our hands real sweetly to Him now.
While life's dark maze I tread,
And griefs around me spread,
Be Thou my Guide, (O God.)
Bid darkness turn to day,
Wipe sorrow's fears away,
Nor let me ever stray
From Thee aside.
[Brother Branham begins humming "My Faith Looks Up To Thee"--Ed.]
... rich grace...
E-107 І побачте ту розпутність, в якій ми знаходимося. Побачте, як всі фантазії, людина, він виходить туди, і диявол робить так, що вправні проповідники стоять за катедрою і дивляться крізь пальці на те, що в людей.
E-108 Хтось сказав мені якось на днях: “Я б не пустив тебе за катедру, ти довів би моїх жінок до божевілля”. Ні, вони вже такі. Це якраз навернуло б їх на здоровий глузд, сказав би їм покинути носити той одяг та інше. І, що ж, хтось має це зробити.
E-109 Я сказав своїй жінці: “Я що, збожеволів, я сам? Чи я ненормальний? Або, що зі мною таке? Щось всередині не дає мені мовчати. Я повинен сказати Це, мені все одно, що там хто каже”.
E-110 Каже: “Ти зруйнуєш своє служіння”. Що ж, будь-яке служіння, що його зруйнує Євангелія, слід зруйнувати. Боже, дай нам мужності встати за те, що є Правдою, і говорити Правду про це! Це гріх, ганьба!
E-111 “Тісн? ті ворота, — сказав Ісус, — і вузька та дорога”. А ви думаєте, що мільйони, і всі ви — методисти, баптисти, пресвітеріани, п’ятидесятники — увійдете, в той день ви залишитеся в дурнях. Ісус сказав: “Багато хто прийдуть і сядуть в Царстві, скажуть: ‘В мене є право бути тут’”. Сказав: “Але діти Царства викинуть їх геть. Там буде ридання, й плач, і скрегіт зубів”. Краще зроби цього ранку ретельну перевірку, Християнине. Будуть десятки мільйонів мільярдів тих, що визнавали себе Християнами і вірно дотримувалися у своєму житті цього, які не попадуть в ті ворота. Ісус так сказав.
“Скільки ж ввійде?”
E-112 Я не знаю, скільки ввійде. Єдине тільки — “Боже, дозволь мені бути одним із них!” Отак ось. Він є Суддя. “Дозволь мені бути одним із них”.
E-113 Ти скажеш: “Брате Брангаме, як ти можеш в такому разі відрізнити Християнина?”
E-114 Я не знаю. Але дозвольте мені сказати вам, що каже Писання. Йому ви повірите, це вже певно. Коли Духа Святого було послано на землю, Бог промовляв через Духа Святого. Він вислав—вислав на землю ангола, спочатку. І Він сказав: “Пройди по місту та поміж людей та постав знака на чолах людей, що зітхають та стогнуть через оті гидоти, виправляють оте все”.
E-115 Що таке гидота? Жінка, що вдягне одіж, яку носять чоловіки. Бога нудить від цього. Чи доводилось вам коли-небудь бувати там, де щось гидотне? Як вас нудить від цього! Ви не можете цього витримати. Жінка, що вдягне одіж, яку носять чоловіки — отак-от почувається Бог при вигляді цього; ти можеш співати в хорі, ти можеш молитися щодня, та вигукувати щодня, або жити для Бога щодня — в Присутності Бога тебе засуджено. Це в точності те, що каже Писання. “Гидота!” І ті, хто заохочуватимуть до такого, їхня частка і буде з отакими.
E-116 Боже, дай нам благодаті встати проти цього. Якщо тобі доведеться стояти самому — стій там і тримай Слово Боже в руці. Воно ніколи не підведе.
E-117 Нині ми підійшли до такого дня, де, гидота поміж людей. І Ангол знову вийшов ставити печатки. Знайдіть мені хоча б одну людину в Джефферсонвіллі, якщо ви хочете дізнатися, кому це вдасться, знайдіть мені хоча б одну людину в нашому місті, що зітхає та стогне, постійно тривожиться, й мучиться, й молиться через ті гидоти, що робляться в місті. Чи можете ви підняти руку та вказати хоча б на одну людину? Тоді прийміть оце місце Писання: “Тісн? ті ворота і вузька та дорога, що веде до Життя, мало буде тих, що знайдуть її”. Тільки на них і буде поставлено печатку.
E-118 О-о, я можу вам показати пребагато тих, що ходять до церкви. Я можу показати вам пребагато тих, що співають у хорі. Я можу показати вам пребагато тих, що навчають у недільній школі. Я можу показати вам пребагато тих, що є головами визначних товариств. Я можу показати вам пребагато тих, що вигукують, пребагато тих, що говорять мовами, пребагато тих, що зайняті у справі Благовістя.
E-119 Але покажіть мені хоча б одного, хто у своєму серці настільки занепокоєний гріхами цього світу! Покажіть мені проповідника, що зможе сьогодні встати та засудити ті деномінації. Покажіть мені проповідника, який встане та скаже те, що треба, та засудить ті деномінації. Йому краще нічого не чіпати, його викинуть геть, це його талон на обід.
E-120 Недивно, що Біллі Ґрем сказав Джекові Моору, сказав, що не розуміє, як це мої зібрання тримаються, сказав: “Він не баптист, він не методист і не пятидесятник”. Сказав: “І всі вони проти нього”. Авжеж, я не кажу, що…Причина, чому я сказав, я не можу висловити це на людях. Я кажу це своїй власній церкві. Я веду боротьбу, тому що для мене настав час випробування.
E-121 Кажуть: “Якщо ти приїдеш, все буде гаразд, але не кажи нічого про Це”. З таким самим успіхом можна взагалі не відкривати рота.
E-122 Я буду проповідувати те, що Бог сказав проповідувати! Це так. Один з тих восьми десь буде. Один з тих десь буде. Але того дня я не хочу бути винним, коли скажуть, що я йшов на компроміс через якесь віровчення, чи якусь церковну науку, чи якусь деномінацію. Я проповідував Правду!
E-123 Кажуть: “Ну чому б тобі не, чому твоє служіння, Брате Брангаме, яке видається таким значним, чому воно не має такого розмаху, як в оцих інших мужів?”
E-124 Це знаходиться просто тут. Ось воно. Я приїжджаю до міста, ви думаєте, Асамблеї Бога стануть зі мною співпрацювати? Тільки не в тому, у що я вірю, вони — ні. Можливо, хтось один, іноді. Ви думаєте, методисти стануть? Спробуйте і побачте, побудьте моїм менеджером хоча б тиждень. Якщо ти приїжджаєш — ти приїжджаєш в Ім’я Ісуса. Це так.
E-125 Ох, звичйно ж, вони запрошують тебе туди, авжеж, запрошують тебе туди в якесь місце, і так, щоб ти не мав до них ніякого відношення, таким чином. А потім, коли ти від’їжджаєш, кажуть: “Ох, ну, Брат Брангам трошки начебто як з’їхав з глузду, розумієте. Він…”
E-126 Якщо я з’їхав з глузду, тоді Біблія з’їхала з глузду щодо Науки. Це те, що сказала Біблія! Так, панове. Пильнуйте!
E-127 Ісус сказав: “Чому ви називаєте Мене ‘Вельзевулом’? Ви повірили Соломону, його дару розпізнавання. Ви повірили його дню. Цариця Півдня приходила від края землі, щоб побачити той дар, і вона повірила цьому, коли вона побачила це. А ви сидите і дивитеся на це щодня і не вірите цьому”.
E-128 І Його ж Власні брати не вірили Йому. Сказав: “Ідіть на свято, — Він сказав, — але Я не піду туди зараз”. Він пішов іншою дорогою, бо Його Власні брати не вірили Йому. Це так. “Тісн? ті ворота і вузька та дорога, і тільки лиш декілька буде тих, що знайдуть Її”.
E-129 Коли справа дійшла до учнів, коли кожен показав, якої він масті, де вони опинилися? Біля хреста із Ним стояли одна жінка і один мужчина — Іван та Марія. Всі інші зникли.
E-130 Це є той момент, коли кожен покаже, якої він масті. Це є той час. Це є той момент, коли Бог чинить різні речі. Це є той момент, коли Месія знаходиться на землі. Це є той момент, коли Сила Божа рухається в Його людях. А їх називають “святенники-стрибуни, божевільні, ненормальні”, — ох, отак ось. Але ця година вже тут!
E-131 Авжеж, там на суді на деяких чекають гірк? розчарування.
E-132 О-о, самогонник, він знає, де він опиниться на суді. Так само і той, хто тримає пивний бар, знає, де він опиниться. Так само й проститутка знає, де вона стоятиме. Так само й той, хто грає в азартні ігри, знає, де він стоятиме. Так само й п’яничка знає, де він стоятиме. Для нього це не буде розчаруванням.
E-133 Але хто буде розчарований — це ті, хто думав, що вони були праві. Ось де буде розчарування. “Коли вони прийдуть туди, скажуть: ‘Атож, ми Твоїм Ім’ям виганяли демонів. Ми проповідники. Ми належимо до таких-то й таких-то церков. Ми чинили сильні чуда. О-о, ми проповідували! Ну, я був—я був розпорядником у церкві. Я був єпископом. Я був оцим’. — Відійдіть від Мене, ви, що чините беззаконня, Я ніколи навіть і не знав вас”. Отак от. Оце розчарування. Він сказав: “Діти їхніх дітей прийдуть і сядуть у Царстві, скажуть: ‘В нас є право бути тут’, — а їх буде викинуто у зовнішню темряву, де буде ридання, й плач, і скрегіт зубів”. “Тісн? ті ворота, вузька та дорога, що веде до Життя, мало буде тих, що знайдуть її”.
E-134 До вас, мої дорогі люди, цього ранку, прислухайтеся до цього. Це я не сам придумав. Я відповідальний за те, щоб сказати Це. Це все, за що я несу відповідальність. Якщо я більше ніколи в житті не скажу жодної проповіді, оце є Правдою: спасеться дуже мало людей. Просто пам’ятайте оце: дуже мало. Тобі бути одним з них.
E-135 “Хто вони, Брате Брангаме?” Я не знаю. Ніхто не знає. Ми звершаємо своє спасіння зі страхом і тремтінням.
E-136 Але ти вирівняйся з Богом. Якщо твоє серце не стукає точно в такт з тією Біблією, тоді там щось не так, там щось не так. Не має значення, щ? каже твоя церква, ти не зможеш увійти за допомогою цього. Ти маєш увійти за допомогою того, що сказав Бог. Це є та Книга, з якої тебе буде суджено — Біблія. Залишайся з Нею!
E-137 “О-о, — скажеш ти, — ну, я охристився в Ім’я Господа Ісуса”. Це правильно, це є Біблія. Але якщо оте життя не йде слідом за цим, від хрищення тобі було не дуже-то багато користі.
E-138 Ти скажеш: “Ну, я прийняв Духа Святого”. Це добре, це те, що ти повинен був зробити. Але якщо того життя нема там!
E-139 Пам’ятайте, бур’яни приймають ту саму силу, що сходить на пшеницю, від якої вона росте, і від якої і бур’яни вигукують теж. Бур’янчик випростується, так само щасливий, як і пшениця. Це так, житиме таким самим життям. І грішник може перебувати в Присутності Божій, вигукувати перемогу та жити як Християнин. Але якщо в серці нема чогось такого, що відрізняється! Він може мати ту саму Силу, щоб вигнати нечистого духа. Ісус так сказав. Він може проповідувати Євангелію так само добре, як і будь-який інший проповідник. Це в точності те, що є, Ісус так сказав. Біблія навчає цьому. Так, панове. “Хоч я говорю мовами людськими та ангольськими, хоч би я віддав своє тіло в жертву на спалення, роздав усе своє добро, щоб нагодувати бідних, я—я маю віру, щоб гори переставляти, я чиню оце все, я проповідую Його Іменем, виганяю демонів Його Іменем, — він сказав, — я ніщо”. Отож, він міг це робити, і — “ніщо”. Зрозуміли, про що йдеться?
E-140 Отож, що треба зробити — це від всього свого серця бути Християнином, і тепер входиш у тісні ворота. Бо широкий є той шлях, що веде до погибелі, і мільйони мільйонів у цьому поколінні віруючих ввійдуть ним. Бо тісн? ті ворота і вузька та дорога — тільки ти і Христос.
E-141 “Вузька та дорога, що веде до Життя, і тільки лиш декілька буде тих, що знайдуть її”. Отож, це Слова нашого Господа. Подумати тільки! Що він чинив? Стояв там, розпізнавав їхні думки.
E-142 А той сказав: “Він Вельзевул. Ну, як Він може бути Богом? Він Людина! Звідки ця мудрість?” — сказали вони в Його Власному місті.
E-143 Коли ти приходиш в це місто тут, здається, немовби…Я кажу це без жодної зневаги до вас, люди; ви Християни, ви любите мене. Ти приходиш сюди в це місто, і здається, немовби сила сатани просто збиває тебе з ніг. Це місце засуджено. Це місто засуджено.
E-144 Що сказав Біллі Ґрем, коли він увійшов у Луізвілл? Сказав, що це “найбільш пов’язане демонськими силами місце”, що йому доводилося бачити у своєму житті. Надрукували це в газеті, сказав: “Ти просто відчуваєш диявольський тиск”.
E-145 Звичайно ж, я це відчуваю. Чому? Це мій дім. Коли Ісус повернувся до Свого Власного дому, Він сказав: “Багато могутніх справ Він не зміг вчинити через їхнє невірство”. Сказав: “Не буває пророка без пошани, проповідника, якщо тільки це не в його—не в його вітчизні, серед його народу”. Розумієте? Ти нічого не можеш із цим зробити, Писання так каже. Розумієте?
E-146 Отож, коли ти ходиш цим містом тут! І не кажіть мені, що я не знаю. Я підходжу до людей, що тиснуть мені руку та кажуть: “О-о, Брате Брангаме, я люблю тебе”. А ти знаєш, що це брехня! Ти знаєш, що це брехня. Якщо Бог може розповісти мені розпізнавання серця, чому Він не може розповісти мені це?
E-147 Авжеж, і просто поміж твоїх же людей у цьому місті!
Коли вони бачать тебе, кажуть: “Ну, знаєш, я бачив, де такий-то й такий-то…”
“Де? Де це було?”
“Отам он…”
“Гм! Ми знаємо того хлопця!”
E-148 Ти відчуваєш це. Дозвольте мені вам сказати, нехай-но до тебе додому прийде хто-небудь, хто не дуже тебе любить, трошки посидить у твоєму домі, і відчуй оте дивне відчуття. Помнож це на чотирнадцять тисяч, і ти одержиш те, про що я зараз кажу. А потім попадеш у таке місце, де кожен тебе любить, оте відчуття, що тобі тут раді, просто, о-о, подумати тільки, і ти міг би залишитися там навіки, розумієте. Ось воно, розумієте, це певний дух. А люди не знають, що це таке, вони дивуються, чому люди настільки занечистилися.
E-149 Що змушує порядних жінок, що змушує порядних жінок вдягати отой вульгарний одяг та виходити в ньому на вулицю? Що змушує, навіть тепер, коли ще холодно, шістнадцятирічних дівчаток, в тому одязі, в якому їй не слід було б з’являтися навіть перед своєю матір’ю, виходити на вулицю? Це не через ту дитину (та дитина сама й не розуміє ще нічого), але це через якогось проповідника за катедрою, який не відповідає тому посту, який він займає. Це точно так. Авжеж. Жінки ходять вулицею, і всі сексуально вдягнені і все таке інше, і грішники дивляться на них, і не знають, що, якщо поправді, вона настільки ж винна, якби вона жила з тим чоловіком. Ісус так сказав! Ісус сказав: “Кожен, хто подивиться на жінку з пожадливістю, той вже вчинив із нею перелюб у своєму серці, і йому доведеться відповідати за це в день суду”. Тісн? ті ворота і вузька та дорога!
E-150 Я знаю, ви думаєте, що я жорсткий. Я не жорсткий! Я ваш брат, і я люблю вас.
E-151 Тікай від гніву, що наступає! Біжи до хреста і волай, поки твоє серце не наповниться Святим Духом, це відверне тебе від всього, що в цьому світі, і ходитимеш благочестиво перед Ним, і серце твоє буде палати для Нього. Любов! Не повинність. Христос — це не повинність — служити Христу, це любов, що служить Христу. Це тягне тебе, спонукає тебе, поки кожна пульсація в твоєму тілі не битиметься в такт із Ним. Ось коли ти побачиш гріх.
E-152 І Він плакав на землі. Це засмучувало Бога в дні Ноя, коли Він бачив серця. І Ісус сидів на пагорбі і сказав: “Єрусалиме, Єрусалиме, як часто Я хотів зібрати тебе під крила, але твоя година настала, і дім ваш залишається порожній для вас”.
E-153 Отак буде й за Приходу Сина Божого, серця справжніх правдивих віруючих розбиваються. Він бачить просто зараз же, що цій країні слід було б бути захопленою пробудженням. Як може статися таке через натовп незаконнороджених? Як може таке бути, коли, найперш за все, їх засуджено?
E-154 Царство Боже подібне до тієї людини, що закинула невода у море, і, коли вона витягла його, вона дістала черепах, амфібій, змій, жаб і трохи риби. Не її справою було вирішувати, що і як, вона просто витрусила це на берег. Це те, що робить Євангелія. Це те, що Біллі Ґрем, Орал Робертс, я сам та всі інші проповідники, що проповідують Євангелію — витрушуть це, притягають все це — “Ось вони, Господи”. Але що ми робимо кожного разу? Ми бачимо, ти ще й не приїхав удруге, як вони вже знову поповзли у той ставок. Що це? Це була черепаха, від початку. Це не перемінило його — упійматися в невод Євангелії. Він від самого початку був черепахою. Він від самого початку був амфібією. Він від самого початку був змією. Він був лицеміром ще до того, як він зайшов до церкви. В нього навіть і не було ніякого бажання покинути свою пиятику, та азартні ігри, та паління, та брехню, та крадіжки. Він просто прийшов, бо він злякався пекла. Ти робишся ще більшим кандидатом туди, коли чиниш таке. Це правда. “Тісн? ті ворота і вузька та дорога, і мало буде тих, що знайдуть її”.
Помолимося.
E-155 Господи, о-о, досліди мене, Господи. Випробуй мою справу просто зараз же, Господи. Не дозволь статися такому, щоб я повинен був приходити на суд перед Тобою, після того, як проповідував отак. О-о, якщо є в мені яка нечистота, Господи, відніми це, будь-ласка! Ми бачимо день, в якому ми живемо, коли чоловіки та жінки стають такими пихатими. Вони стидаються. Ти сказав одного разу: “Взагалі нема ніякого сорому серед доньок Сіону”. Їх настільки позбавлено сором’язливості, що вони навіть і не червоніють вже більше. О Господи, подумати про це! І знати, що годинник там відраховує години, і ще хвилина чи дві, і гряде велике знищення, і тоді вже — хто нечистий — нехай і далі занечищується.
E-156 Боже, пробуди всіх нас цього ранку. Струсони нас, Господи! Ми бачимо, як з’являються ознаки. Наші очі відкрито, щоб побачити це. Ми бачимо мільйони, мільйони, Господи, що відвертаються та йдуть геть. Я хочу знати, щ? я можу зробити, щ? я можу зробити, о Господи? Чи є що, Господи? Якщо потрібно більше проповідування, більше молитви, чого завгодно більше, допоможи мені, Господи, щоб мені принести це Послання людям. Що я можу зробити? Але вони раз за разом відкидають Це. Ти чиниш Свої великі ознаки та чиниш Свої сильні чуда, і все одно люди прямують просто далі. Чи це Твоє Писання має сповнитися, чи це той час, коли “Ніхто не може прийти до Мене, якщо Мій Батько не притягне його, і всі, кого Батько дав Мені — прийдуть до Мене”? Господи Боже, даруй цього ранку, щоб люди прокинулися та побачили цей останній знак цієї землі. Я молю, Боже, щоб Ти дарував цим людям дещо.
E-157 Благослови цих людей тут цього ранку. Боже, почни з Брата Невілла, Господи. Уздоров його тіло. Йому цього ранку погано, Господи, проблеми зі шлунком. Я молю, щоб Твоя зціляюча рука була на ньому. Схвилюй його душу.
E-158 Боже, пройди по цьому зібранню. Тут сидять чоловіки та жінки, що я можу вже ніколи не побачити їх знову аж до того дня на суді, коли я повинен буду здати звіт. Але я читав Твоє Слово — “Тісн? ті ворота і вузька та дорога, і тільки лиш декілька буде тих, що знайдуть її”. О Господи, нехай оц? будуть отими “декілька”, деякі з них, чи зробиш Ти так, Господи? Даруй це кожній особі тут.
E-159 Я молю як тільки здатна молити людина. Господи, ці люди робили для мене все, в тому, щоб допомогти мені. Якщо я був голодний, вони годували мене. Якщо мені потрібен був костюм, вони купували його. Вони пішли всі разом та купили мені авто, щоб проповідувати Євангелію. І вони робили все отак. О Батьку, досліди їхні душі цього ранку, будь-ласка, досліди, і дозволь їм віднайти це перед Тобою. Я не знаю, я покладаю надію на те, що кожен з них буде в тій ?браній. І помісти мене туди теж, Господи. І якщо є в мені хоч якась причина, з якої я не буду там, Господи, Ти просто відкрий це мені, я одразу ж це виправлю. Я хочу бути певен, Господи, що того ранку біля ріки не буде ніяких проблем. Я хочу увійти того дня. І я не знаю, коли це буде, це може статися ще сьогодні. Отож, допоможи мені дізнатися, допоможи цим людям дізнатися.
E-160 І коли ми бачимо, що наші серця безтурботні! О-о, для нас є радістю послухати по радіо хороше Послання або піти до церкви. Ми цінимо хороше Послання. Ми не проти того, щоб десь поговорити про Ісуса. Але, Господи, чи є для нас гріх таким тягарем, що сльози ллються з наших очей, зітхання і стогін і встаємо проти цього, проти всього, проти цієї гидоти, що вчинилася в місті? Господи, нехай Ангол Божий побачить це на нас і поставить на нас той знак. Даруй це, Господи.
E-161 Так, прийди, Господи Ісусе, нині і приготуй наші серця і дай нам Твоїх правдивих ознак, що Ти поміж нас, щоб нам пізнати, що ми приймаємо—приймаємо останній знак перед тим, як прийде кінець цьому поколінню.
E-162 І ми бачимо незаконнородженість, коли чоловік живе в цій країні і має дітей, народжених від жінок іншого чоловіка, і—і дівчатка на вулиці, і сотні щороку кидають школу та в підлітковому віці стають матерями, і нема ніякої пошани, і як жінки стають отрутою самі по собі через паління, та—та пияцтво, та телебачення, та все інше, що розбещує дитячий розум. О Господи, скільки це ще простоїть? А Ти Святий Бог!
E-163 О Батьку, в мене—в мене сьогодні дивне відчуття, що щось має бути зроблено швидко, Господи. Я не знаю, що сказати, але я молю, Господи, щоб Ти помістив у наші серця, щ? робити. Даруй оце все, Господи. Ми просимо все це в Ім’я Ісуса. Амінь.
E-164 Ця година вже при дверях. Кожна розумна людина, що вміє тверезо мислити, знає, що має щось статися. В цьому приміщенні нема жодної людини в здоровому глузді, яка не усвідомлювала б, що цей світ не може встояти при таких обставинах. Ми не зможемо встояти, друзі. Не існує нічого, як ваш пастор та ваш брат, не існує нічого, до чого б я міг вести вас цього ранку, крім як до Ісуса Христа. Я не знаю більше нічого. Просто подумайте про все те, ч?му було передречено статися, перш ніж станеться Схоплення, все, що я знаю, вже давно сповнилося.
E-165 Ти скажеш: “Як щодо клейма звірини?” Це повинно прийти під час Скорботи. Церкви тоді вже не буде. Не потрібно вже буде ставити клеймо на цих, ці вже зникли, розумієте. Клейміння відбувається вже зараз. Клейміння — це щоб виявити дещо, марку. Біжи до Бога, швидко біжи до Нього!
E-166 Я хотів би знати цього ранку, поки ми почекаємо тут лише хвилинку. І я почуваюся як і ви. Я—я відчуваю ваші почуття, кожен з вас старається думати: “О Боже, досліди мене!” Отак і я почуваюся. Я усвідомлюю, що оці отакі-от Послання, друже, непопулярні серед людей. Ви засуджуєте їх, і ви за-…ви—ви просто принижуєте їх. Хтось має це зробити. Моє бажання, щоб це, можливо, був хтось інший. Але якщо виконати це випало мені, якщо я повинен бути щіткою для жінок, нехай я скребтиму. Якщо я…Давид сказав: “Краще б я був половиком в Домі Божому, аніж перебувати в наметах із гріхом”. Це так. Чого б Бог не хотів, щоб ти зробив — роби це. Не стидайся. Якщо є…
E-167 І, пам’ятайте, я знаю, що це важлива річ. Скажеш: “Брате Брангаме, ти кажеш, що спасеться тільки вісім душ?”
E-168 Я не знаю, скільки спасеться, я не міг би вам сказати. Але одне я скажу: їх буде так мало, в такому-от дні. Просто подумайте, за того дня, за якого Він був, скільки спаслося. Подумайте про день Ноя, та про день Лота—Лота, та про всіх інших, Він сказав: “Так буде й за приходу Сина людського, бо тісн? ті ворота і вузька та дорога”. Розумієте, ти ввійдеш сам один, із Ним, і все. Розумієте? “Тільки лиш декілька буде тих, що знайдуть її”. Хто вірить, що це є Євангельська Правда? Ісус Христос так сказав: “Декілька буде тих, що знайдуть її”. Всього декілька. Будь одним із тих декількох. Я знаю, що це важко, це потребує великих зусиль. І для мене це зусилля — говорити це, відчуваючи до вас любов просто як людина, але любов Божа спонукує мене сказати вам.
E-169 Отож, той самий Святий Дух, що чинив різні речі в дні Авраама, в дні Христа, обіцяв бути тут, щоб вчинити те саме. Він тут. Отож, якщо я сказав вам правду, Бог зобов’язаний перед тією Правдою.
E-170 Якщо я не дотримую свого слова, я не хазяїн свого слова. Якщо ти не дотримуєш свого слова, ти не хазяїн свого слова. Ось, може статися так, що я пообіцяю вам дещо, і я не зможу це виконати, але—але я прийду вам сказати. Якщо я винен вам щось, і я ховаюся від вас — я лицемір. Якщо я прийду й скажу вам: “Я вам винен, але я не можу вам заплатити, але я зроблю все, що в моїх силах”, — тоді ви пробачите мені та допоможете мені. Розумієте?
E-171 Всі ми винні Богові щось. Ми винні Йому своє життя. Будьмо щирі в цьому. Вийдеш і скажеш…Не кажи: “Ну, отже, дивись-но, я—я пресвітеріанин. Я методист. Я п’ятидесятник. Я з Церкви Божої. Я назарянин. Я з Пілігримів Святості”. Навіть і не думай такого! В пеклі буде мільйони таких. Будь Християнином, у Христі.
E-172 Хто хотів би сказати: “Брате Брангаме, згадай мене зараз у молитві, я хочу піднятися”? Благословить вас Бог.
E-173 Господи, Ти бачиш їхні руки. Прийшла та година, величний Святий Дух втишив цього ранку це приміщення. Я відчуваю Твою Присутність. Я знаю, що Ти тут, щоб вшанувати Своє Слово — “Я Господь насадив, і Я поливатиму його день і ніч, щоб хто не вирвав його з Моєї руки”. Твоє Слово вийшло з Твоїх уст з певною метою, і Воно—Воно має виконати її, Господи. Писання каже, що Ти є той самий вчора, сьогодні та навіки.
E-174 Вони не могли повірити, ті люди за Твоїх днів не могли повірити, що Святий Дух був у Тобі. І Ти робив Себе (бувши Людиною) Богом, і Ти був народженим від діви Сином Бога, що прийшов на цю землю відкупити нас від наших гріхів. І через те, що вони бачили Дух Бога в Тобі, вони намагалися влаштувати це якось по-інакшому. А Ти сказав їм, Господи: “То не Я чиню всі ці справи, це Мій Батько, що перебуває в Мені. Він чинить ці справи. Якщо ви назвали Авраама своїм ‘батьком’. Авраам бачив Мій день”. Авжеж, він бачив, коли він стояв поруч із Ним, бачив, як Він чинив ті справи та чуда. “Він бачив Мій день і радів”. Сказав: “Помиляєтеся ви, не знаючи Писання, ані Сили Божої, як Бог міг отінити незайману дівчину, і породила Сина (народився від д?ви), і в Ньому перебувала повнота Його Сили, в тій одній Людині”.
E-175 І як Він міг взяти тієї самої Крові з того Тіла, яке Він віддав як Жертву, та освятити людей, щоб Йому Самому жити в них, продовжувати Його роботу до самого завершення! О Боже, пробуди людей, щоб побачили це. Даруй це. Спаси кожного, хто підняв свою руку. Очисти їхні серця. Господи, мої руки підняті вгору. Очисти мене, о Господи. Це є будинок виправлення. Це те місце, де нам повинно омитися. Нехай Святий Дух омиє нас цього ранку та очистить нас від цього зіпсуття.
E-176 Ми молимо, Господи, щоб звідси не вийшло жодної людини, не наповненої Твоїм Духом. Можливо, з зовнішнього боку там не буде ніяких емоцій, коли це станеться. Але, Господи, ввійди всередину, зніми шкаралупу та вияви нам, хто ми є, Господи. Даруй це. І тоді наповни нас Твоїм Духом, з серцем чистим та правдивим. І в цей час переслідувань та важких випробувань Ти для нас будеш все приємнішим та любішим, коли ми йтимемо далі, чекаючи того дня. В той час, як сльози котяться по нашим щокам, за гріхи цього міста, нехай Святий Дух спогляне та скаже: “Є один, на кому Я можу поставити знак, він — Мій, вона — Моя”. Даруй це, Господи. Нехай це знайдеться поміж нас сьогодні. Ми просимо це в Ім’я Ісуса. Амінь.
Коли я підійду до тієї ріки,
Всі скорботи земні відійдуть;
Хтось чекатиме там, Він покаже мій путь,
Я не сам Йордан перейду.
Я не сам Йордан перейду,
Всі гріхи мої очистив Ісус;
Як темрява настане — Він чекатиме там,
Я не сам Йордан перейду.
E-177 Я хочу знати Його зараз. Візьми мою руку, любий Господь, веди мене далі, дай мені вистояти. Дай мені вистояти тут, Господи, проти всього, що зветься неправильним, всього, що виглядає неправильно. Мені все одно, що там хто каже, дай мені вистояти, Господи. Коли я зробив все що зміг, допоможи мені вистояти. Візьми мою руку та протягни мене крізь це, Господи. Вчини дещо, дай мені вистояти. Коли оте все прийде, та скарби цього світу та вся його величавість та його слава; засліпи мої очі до цього, дозволь мені дивитися тільки на Того, Хто помер за мене. Якщо це коштуватиме мені всіх моїх друзів, якщо це коштуватиме мені всього, що в мене є; це нічого не значить, я віддаю все це на вівтар. Отак-от, дозволь мені стояти вірно. І одного дня, коли вітер вдарить в обличчя, і я знатиму, що моє серце зупинилося, і моїм дням прийшов кінець, і мій час вже вичерпано, і мій квиток взято з полиці, я хочу не переходити Йордан сам один. Він буде там. Так. Як тільки темрява настане — Він чекатиме там, я не сам Йордан перейду. Якщо я зараз стоятиму за Нього, потім Він стоятиме за мене. Я житиму для Того, Хто помер за мене, тоді ж яким щасливим є моє життя. Ось як я хочу стояти.
E-178 Я думаю, тут є хворі. Чи роздавав він молитовні картки? Я забув. Чи роздавали молитовні картки? Чи роздаються картки? Є в кого молитовні картки? Ні.
E-179 Я просто чекаю на Святого Духа. Якби ви просто лише вірили, просто майте віру, не сумнівайтеся. Якщо Бог відкриє мені, щ? у вас негаразд…Що б то не було, я не знаю; чи не могли б ви підняти свою руку, ви не знаєте мене, і я не знаю вас. І тоді, якщо Бог відкриє тут, чи повірите ви, що то був той самий Ангол, що приніс Послання якраз перед знищенням тоді, в минулому, це буде той самий Ангол, що приносив це просто зараз же перед іншим знищенням. Чи повірите ви цьому? Якщо повірите, підніміть свою руку. Гаразд. Гаразд, нехай Господь дарує це.
E-180 Він сидить зовсім близько до мене. Ось іще одна сидить близько до мене — це міссіс Снайдер, тобто, ця міссіс Мерфі тут — ось як її звати, сидить просто тут. Я знаю їх.
E-181 Я не знаю цього чоловіка, він мені незнайомий. Але Бог знає його. Якщо Бог відкриє це зараз, скільки з вас пізн?ють, що це не…
E-182 Не дивіться на мене. Ну, я горянин-кентуккієць, якщо вже говорити про це. Мені—мені навіть навряд чи вистачить освіти, щоб—щоб написати своє власне ім’я. Але є одна річ, яку я знаю — я знаю Його. І це, це—це все, що мене обходить знати. Тож не—не звертайте увагу на мою граматику.
E-183 І ви, можливо, думаєте, що у всій моїй проповіді цього ранку не було ніякої відповідності та все таке інше, постав її на одну лінію з Біблією і побач, чи не влучиш ти просто в десятку. Побач, чи не націлена твоя оптика точно, коли ти—коли ти поставиш її туди. Не став її на одну лінію зі своїми власними думками, але постав на одну лінію з тим, що Він сказав. “Тісн? ті ворота, вузька та дорога, і небагато буде тих, що знайдуть її; бо широкий є той шлях і просторі ті ворота, і багато хто ввійдуть ними”, — мільйони мільйонів ввійдуть туди. Один з мільйону — ось як, мабуть, буде це. Отак то. Це те, що сказав В?н. Ось, Він не визначив тієї кількості, але Він сказав: “Як було за днів Ноя — вісім душ. Як було за днів Содома — три”. З усієї спільноти, спаслося троє, вогнем. Ось як буде!
E-184 Отож, якщо хто дійсно духовний, я хочу, щоб ви поглянули на цього чоловіка, що сидить тут, він дивиться на мене так настійливо, як тільки може. Підняв свою руку, я не знаю його; ніколи не бачив його і я нічого не знаю про нього. Він просто сидить там, дивиться на мене. Але, розумієте, він намагається встановити контакт, він молиться. Ось, це так. Отож, якщо Господь скаже мені…Той чоловік сидить ось на такій відстані від мене, і це наша перша зустріч, і ось він сидить там. Якщо Господь відкриє мені, щ? він—щ? він…я—я не міг би його зцілити. Я — ні, я не міг зробити такого, тому що Бог вже зробив це. Але це збільшить вашу віру. Кожен зараз бачить, Він знаходиться просто тут, той самий Дух. І пам’ятайте, Ісус обіцяв це, перед кінцем часу. Це завжди було останнім знаком.
E-185 Якось на днях, Лео та я сиділи на вулиці, і хтось із нас говорив. А мене все не полишало відчуття, що гряде якась переміна, гряде якась переміна. Коли ми говорили про це, це не буде переміна у моєму служінні, тому що цього вже не може бути більше, але це буде певна переміна в мені. Я завжди був слабаком і просто дозволяв людям вести мене, та провадити мене, та посилати мене сюди і туди. Якби я зробив те, що Господь наказав мені зробити вже довгий час тому, в мене не було б тих проблем, що є в мене сьогодні. Наступного тижня я поїду, щоб побути наодинці з Богом. Так, панове. Я—я мушу почути з Небес. Я не хочу бути слабаком, я хочу стояти на своїх власних переконаннях.
E-186 Той чоловік, це знову підходить до нього, він сидить там ззаду, бо той чоловік вірить, він справді вірить. Я слідкую по всій аудиторії, і це знову падає просто на того чоловіка. В нього є потреба, на ньому лежить тягар, але на ньому лежить тягар за когось іншого. Це так. Ви молитеся за когось іншого. У вас на серці хтось інший. Це правильно, чи не так? Це друг. Якщо я скажу вам, в чому справа з тим другом, чи повірите ви, що я Божий слуга? Це алкоголік. Це так. Якщо це так, підніміть свою руку.
E-187 Ви вірите? Хтось отут підняв свою руку, одна жінка отут, хтось. Так. Так. Ви не знаєте мене? Ви всі бачите мене вперше? Я вас не знаю, але Бог знає вас. Ви вірите цьому? Якщо Бог відкриє мені, щ? у вас на серці, чи повірите ви, що я Його слуга? Жіночко, що вас непокоїть — це ота дитина там. Це так. І в тієї дитини екзема на обличчі. Лікар не може нічого з цим зробити. Ви тут вперше, і ви та ваш коханий сидите там. Ви вірите, що Бог може сказати мені, хто ви чи звідки ви? Ви вірите в це? Чи приймете ви уздоровлення дитини, якщо Він відкриє? [Леді каже: “Так”.—Ред.] Гаразд, можете повертатися до С?мерсета, Кентуккі, звідки ви приїхали. І вірте, що вона видужає, ваша екзема залишить дитину, якщо ви зможете в це вірити.
E-188 Коли я згадав про це слово, хтось, хто стоїть там у коридорі, з Сомерсету, Кентуккі, молиться, з хворобою серця. Ви вірите, що Бог вчинить їх здоровими? Якщо ви віритимете в це від всього свого серця, вірте, що Бог зцілить та вчинить здоровими.
E-189 Отут, отут ось, мені здається, що чиясь рука була піднята якраз отут в цьому напрямку, якраз в цьому напрямку, одна жінка. Так, я бачив вашу руку. Ви бачите мене вперше, леді? Я не знаю вас. Ми ніколи не зустрічалися. Чи вірите ви, що я Його слуга? [Жінка каже: “Так”.—Ред.] Вірите? У вас на серці тягар або щось таке. Ви вірите, якщо Бог зможе відкрити це мені, ви повірите, що Це той самий Дух, що був у Христі? Ваш чоловік сидить там, чи повірить і він в те саме? Чи повірите ви в те саме? Це стосується вашої дівчинки, що сидить там поруч з вами. Це так, в неї рак. Але чи вірите ви, що Бог уздоровить її? Якщо так, підніміть свою руку. Гаразд, покладіть свої руки на дитину.
E-190 Господи Ісусе, в Присутності Твого Духа, я засуджую демона, що вбиває дитину. Я поміщаю, вірою, Кров Ісуса Христа поміж тим вбивцею та дитиною. Нехай вона живе. Амінь.
E-191 Майте віру в Бога. Не сумнівайтеся. “Якщо можеш вірити — можливо все”. Якщо можеш вірити — можливо все. Правильно.
E-192 Хтось отам он ззаду підняв свою руку, десь там, ви, жіночка в кінці. Ви вірите, що я Божий слуга? Я не знаю вас, ви не знаєте мене. Ви вірите, що Бог може відкрити мені, в чому ваша проблема? Чи приймете ви Ісуса як свого Зцілителя та Того, Хто про все подбає, що б то не було, що завгодно. Ви повірите в це тоді? Гаразд, в такому разі та нервова криза, що була у вас, ось що у вас було. Якщо це так, підніміться, якщо це так, просто щоб люди побачили, що це є правда. Гаразд, тепер це залишить вас. Ідіть додому та будьте здорові. Благословить вас Бог.
Ви теж з Кентуккі. Угу, це так.
E-193 Жінка, що сидить поруч з вами, вона теж з Кентуккі. Вона теж. Я не знаю вас, хіба ні? Але я можу сказати вам, що з вами щось негаразд. Якщо я зможу вам сказати, щ? з вами негаразд, чи приймете ви Христа як свого Зцілителя? Це знаходиться у вашому стегні. Якщо це так, підніміть свою руку, високо підніміть, щоб люди побачили. Гаразд, а тепер ідіть додому, це залишить вас. Ваша віра уздоровлює вас.
Я роблю вам виклик — повірте. Я роблю виклик вашій вірі — повірте.
E-194 Отут ось сидить жінка, молиться, приклала хусточку до обличчя. Я вас не знаю. Бог знає вас. Ви з Джульєт, Іллінойс, і у вас пухлина. Це точно так. Ви, можливо, дивуєтеся…(Так, це—це та жінка, яку привезла Розелла. Це так. Чекайте-но, вона розповіла мені про це, але вона не знала, що я ніколи не знав цієї ж?нки. Це так. Просто сталося так, що віра цієї ж?нки була великою.) Я скажу вам одну річ, про яку ви—ви знаєте, що мені невідома. Ви молитеся за цю дитину, що сидить тут на кінці сидіння, що хвора. Це ваша дитина. Це так. Амінь. Вам відомо, що я не знав про це.
E-195 Ось що Це таке — Це Святий Дух! Чи вірите ви Йому? Чи приймете ви Його? В такому разі, якщо це є правильним, те, що я сказав про — “тісн? ті ворота і вузька та дорога” — це є правильним. Ісус Христос, Син Бога зараз знаходиться просто тут. Дух живого Бога знаходиться просто тут. Чи вірите ви Йому? Тоді, щоб дати вам знати, що я нікого не зцілюю, я не зцілитель, але Дух Бога просто обрав мене, що проявити Себе. В мене нема ніякої освіти, я не володію ніякими знаннями. Але саме Його Дух чинить це, розумієте, і Він хоче, щоб ви пізнали, що я казав вам Правду.
E-196 Це є Правда, що Ісус Христос вчинить кожного з вас здоровим просто зараз же, якщо ви повірите цьому. Отож, так само як…Якщо Це спрацювало в Кінгстоні, там, де місіонери чи хто б там не був, бачили Його справи в Кінгстоні, коли тисячі одержували уздоровлення, чому Це не спрацює тут у цій Америці, де в нас все так, як воно є зараз. Чому ми нездатні в це повірити? Бо ми нездатні переїхати через той невеличкий пор?г там. Чи вірите ви в це? Підніміть свої руки.
E-197 Тепер, ті самі руки, покладіть на когось, хто поруч з вами, дайте мені помолитися за нього просто звідси, і нехай не буде більше жодних сумнівів у вашому серці — цьому кінець.
E-198 О-о, подумати тільки, Брате Невілле! Як я бажав, як я молився, як я…Ви, можливо, думаєте, що я не при собі; ні. Я точно знаю, де я. Якби я тільки міг донести цю дрібничку до вас! Чи усвідомлюєте ви, що Ісус Христос, Божий Син тут серед цих людей цього ранку, просто зараз же, присутній просто зараз же, виявляє Себе?
Ну, ти скажеш: “Брате Брангаме, це ти так сказав”.
E-199 Як я сказав це? Я не знаю вас. Ось іще одна жінка з туберкульозом. Вас уздоровлено, сестро. Будьте благословенні. Я вибачаюся, ви молилися за жінку з туберкульозом, бо це жінка з сивими косами. Так. Гаразд, вірте в це. Гаразд. Він тут. Це Його Присутність.
E-200 Отож, ось що Він сказав: “Оц? ознаки супроводжуватимуть тих, хто ввірує. Якщо вони покладуть свої руки на хворих — ті видужають”. Як може Він брехати? Бачите, це не на Ньому, це не на мені, тепер це на вас. А тепер вірте.
E-201 Якраз зараз я дивлюся на одну жіночку, що сидить отам ззаду, в неї багато віри. Вона та її чоловік якраз нещодавно прийшли до Господа. Вона сиділа на цьому ж зібранні, в неї була грижа, яку лікар збирався оперувати якраз перед цим, і вона мала народжувати дитину. І лікар збирався зробити операцію трохи згодом, але дитина народилася, і вони не можуть знайти ніякої більше грижі. Вона повністю зникла. Розумієте? Чому? Вона просто сиділа як…Вона навіть і не піднімалася сюди на платформу, таким чином. Вона просто сиділа там ззаду та повірила в це. Це так, міссіс Ґрін, мені здається, було саме так, там ззаду? Це так. Бачите її руку? Лікар навіть і не може знайти тієї грижі, вона повністю зникла. Чому? Вона повірила в це, просто вийшла й сказала: “Це так!”
E-202 Тепер ви вчиніть те саме, і кожна недуга, що тільки у вас є, повинна буде відійти. Бог, Який може—Який може зіслати Дещо в тіло людини, на ту прим?ру того укуса зм?я, що була в тій ноз? людини, отруювала, щоб вбити її, і може зупинити це та вбити це просто там же, наскільки більше Він здатен вбити хвороби вашого тіла. Тому що, той чоловік попав у біду і йому потрібна була допомога. Вам вона потрібна теж. Якщо ви не одержите її — ви помрете.
E-203 Тепер тримайте свої руки один на одному. Не моліться за себе, моліться за ту людину, що поруч з вами. Це по-Християнськи.
E-204 Навчіться цьому, навчіться цьому, що, як ви робите іншим, так ви робите й Христові. Коли ти добрий до когось, ти добрий до Христа. Коли ти погано обходитимешся з кимось — ти погано обходишся з Христом. Ох, подумати тільки!
E-205 О-о, якби я тільки міг донести це до вас, якби я тільки міг зробити так, щоб люди побачили це, на що я дивлюся та що я відчуваю та що, як мені відомо, відбувається, розумієте. З яким натиском Христос, після цього Послання цього ранку, намагається зійти просто в серця людей та створити там дещо; не збудження, не емоцію (воно прийде із цим), але створити невмираючу віру там, яка не вимовить ані сл?ва, не поступиться ворогу жодним дюймом.
E-206 Отож, Він почує мою молитву, Він почує ваші. А ви тепер моліться один за одного, поки я молитимуся за всіх вас.
E-207 О Господи, цей величний вирішальний момент, ми усвідомлюємо, що це означатиме різницю поміж смертю й життям, для багатьох. І я тремчу в Твоїй Присутності, бо я знаю, Господи Боже, що я повинен молитися від всього серця. Я усвідомлюю, що навіть хоча в найближчі п’ять хвилин серед нас може не залишитися жодної хворої людини, щоб кожна людина тут розпізнала, що Ти знаходишся тут. Ось вони стоять цього ранку, Господи. Нехай ті люди піднімуть свої руки, яким було відомо, що я не знаю їх, і нічого про них. Але Твій Дух знає їх. Ти знаєш таємницю їхнього серця, наскільки ж більше Тобі відомі їхні недуги та їхні страждання! В такому разі, Господи, нехай сьогодні буде так, нехай буде так зараз же, що Твій Дух торкнеться їхніх хворих тіл. Даруй це, Господи. Вони моляться один за одного.
E-208 І я молю, Любий Боже, щоб Дух Святий зробив це для них настільки реальним, щоб вони вже ніколи не втрачали віри в це. І є інша хвороба, Господи, що набагато більша, аніж ця фізична хвороба — духовна хвороба. Нехай кожне серце відкриється.
E-209 Господи, як може так бути, що Ти стояв там біля Авраама та вчинив те саме, сказав Саррі, що знаходилася “за спиною” в Тебе, Писання каже: “в наметі вона засміялася”, — і Ти сказав їй. І Авраам розпізнав, що то був Елогім, великий Бог. За декілька хвилин Ти зник з-перед його очей.
E-210 І, Господи, коли Ісус стояв та вчинив те саме та сказав: “Ви назвали Авраама своїм ‘батьком’, і ви ще кажете, що знаєте Писання”. Сказав: “Помиляєтеся ви, не знаючи Писання, ані Сили Божої”. І вони назвали Його “Вельзевулом”.
E-211 Але Ти обіцяв, що за останніх днів Ти знов виллєш Свого Духа. Пророк сказав: “Вечірнього часу з’явиться Світло”. І ось ми тут.
E-212 Коли оця незаконнороджена земля оступається під гріхом, немов той п’яний плентається додому вночі, скоро вона вибухне всередині, що від неї не залишиться навіть і вулканічного попелу, навряд чи. І ми бачимо, як годинник відраховує хвилини.
E-213 О Боже, відніми від нас всілякий сумнів. Введи нас у ці оберти просто зараз же. Прийди, Святий Дух. Розправ Свої могутні крила, покрий це невеличке зібрання людей просто зараз же, і щоб Тобі зволожити їхні серця та дати їм знати, що Ти в Божественній Присутності, що це Ти — “Я Господь, Хто зціляє всі твої хвороби”. І нехай Твоя Присутність вчинить дещо їхнім серцям, що зробить так, що вони підуть звідси, цього ранку, вірячи всім своїм єством. І нехай буде уздоровлено кожного хворого та страждаючого.
E-214 Бо, як Твій слуга, я стою та засуджую кожного демона, засуджую хворобу, засуджую сатану.
E-215 Ти програв, ти ніщо інше як омана. І ми кидаємо тобі виклик цього ранку, в Ім’я Ісуса Христа. І як Його слуга, що проповідує Його Слово та каже людям Правду, щоб виправитися та стати на одну лінію з Божим Словом, я засуджую тебе, сатано, Іменем Ісуса Христа. Геть від кожного з цих людей, що прийшли зблизька й здалека, щоб уздоровитися. Відійди від цього зібрання та від цих людей, заклинаю тебе живим Богом. І Біблія сказала: “Велику силу має дієва, ревна молитва праведного”. І багато праведних мужів поклали свої руки на хворих, цього ранку тут. О-о, сатано, тобі хотілося б зробити так, щоб вони думали, що то я, тоді ти забрав би від них славу. Але це їхня віра в Бога, теж, вони вірять Богові! І ти повинен піти, їхньою вірою. Тому геть звідси і йди у зовнішню темряву, де тобі і місце. Я засуджую тебе, Іменем Ісуса Христа, владою Божої Біблії, моїм дорученням, даного мені Анголом. А тепер іди, Іменем Ісуса Христа, і нехай вони будуть вільними. Амінь.
E-216 Чи вірите ви, всім своїм серцем, що вас уздоровлено? Підніміть свою руку, скажіть: “Нині я приймаю Ісуса Христа як свого Зцілителя. Всілякий морок зник від мене. Нині я приймаю Його в повноті Його сили, в благословенності Його Присутності. Я приймаю Його”.
Вірою дивлюся я,
На Відкупителя,
Агнця Христа;
Ісусе, Спасе мій,
Ввесь гріх мій геть зніми,
Щоб я віднині був
Цілком Твоїм.
Тепер піднімемо свої руки до Нього, дуже ніжно.
В час, коли тяжко йти
В темряві гіркоти,
Ти — мій Провідник, о Боже;
Темність на день зміни,
Сльози всі обітри,
Щоб я віднині був
Цілком Твоїм.
[Брат Брангам починає наспівувати “Вірою дивлюся я”.—Ред.]…рясна благодать!

Нагору

Up