Людський вплив

Дата: 62-1013 | Тривалість: 1 год. 58 хв. | Переклад: VGR
Скінія Брангама, Джефферсонвілль, Індіана, США
E-1 Дякую тобі, Брате Невілл. Благословить тебе Господь.
Доброго вечора, друзі, дуже приємно знову цього вечора бути тут у скинії, знову говорити про нашого Господа та Спасителя, Якого ми всі разом, я певен, любимо, інакше б ми не сиділи тут у цьому розпеченому приміщенні, тісно скупчившись, як-от ми й сьогодні, якби ми не любили Його. Бо це мета нашого перебування тут — висловити Йому, що ми любимо Його. І наші передчуття стають все—все більш виразнішими, коли ми роздумуємо про час Його приходу. Коли ми бачимо ознаки, що виявляють Його прихід, ми чекаємо цієї величної години, коли ми побачимо Його.
E-1 Thank you, Brother Neville. The Lord bless you.
Good evening, friend. It's very nice to be out here again tonight, at the tabernacle, to speak again about our Lord and Saviour, Who we are all in love with, I'm sure. Or, wouldn't be setting here in this hot building, jammed in the way we are tonight, if we didn't love Him. Cause, that's our purpose of being here, is to express to Him that we love Him. And our anticipations are—are greatly moved when we think of His approaching time, as we see the signs appearing, of His Advent, we are longing for that great hour, and when we shall see Him.
E-2 З того часу, як я був тут, у ту неділю, тиждень тому, іще багато хто пішли туди для зустрічі з Ним. Це була міссіс Форд, міссіс Леві Форд. Їй було вісімдесят років, шановній жіночці. Її чоловік відійшов деякий час тому. Він був ветераном іспано-американської війни. І в розповіді про моє життя я згадував ім’я його сина. Він був саме тим, хто збирався віддати мені ту уніформу, ви знаєте, після того, як він вже зносив її, яку—уніформу з—мені здається, то була уніформа бойскаутів. І він…Коли я пішов, щоб взяти щось із цього, там зі всього цього залишилася лише одна ліва крага.E-2 Since I was here the other Sunday, a week, there's been more has gone on to meet Him. One was Mrs. Ford, Mrs. Levi Ford. She was eighty years old, a precious woman. Her husband passed away, sometime ago. He's a veteran of the Spanish-American War. And in my life story I mentioned her son's name. He's the one that was going to save me that suit, you know, after he wore it out. That, the—the suit of a… I believe it was a boy scout suit. And he… When I went to get the part of it, there was only one legging left.
E-3 Можливо, Ллойд присутній тут сьогодні, той самий хлопець. І я—я на днях проводив службу на похоронах його матері. І він попрохав мене, сказав: “Біллі, я хотів би, щоб ти говорив би про щось таке, що доведе, що моя мати знову воскресне.” І Господь дав мені проповідь саме на цю тему, з певністю…Коли Біблія, все довкілля, все, що створив Бог, воно говорить про це, вона знову воскресне. Хто—хто в такому разі скаже щось проти цього? Так каже Бог, доводить це Своєю природою, доводить це Своїм Словом, доводить це її життям, всім іншим, вона має воскреснути, ви розумієте. Ні в якому разі не інакше, ніщо не…Небо й земля можуть проминутися, але це не проминеться. Вона має знову встати.E-3 And Lloyd is perhaps here, tonight, the same boy. And I had his mother's funeral, the other day. And he asked me, said, "Billy, I wish you would speak on something that proves that my mother rises again." And the Lord gave me a message for it, on exact, positive. When, the Bible, all nature, everything that God created, speaks that she'll rise again. Who—who is going to speak against It then? See? God says so, proves it by His nature!…?… Proves it by His Word, proves it by her life, everything else, she's got to raise. There's—there's no way, nothing… Heavens and earth might fail, but that won't fail. She's got to come forth again.
E-4 Потім позавчора, менеджер, який раніше був зі мною, містер Бакстер (багато хто з вас пам’ятають його; він говорив просто з цієї платформи), його жінка раптово померла від серцевого нападу. І він дуже страждає та дуже засмучений; і я сподіваюся—вірю, що ви згадуватимете Брата Бакстера у ваших молитвах, коли ви молитеся, бо він один з наших братів. І він живе у Ванкувері, у Британській Колумбії. І він не був зі мною вже досить багато років. І я чув, що в його жінки сталося щось таке на зразок нервової кризи або щось таке, і потім несподівано в неї стався серцевий напад і померла. Ми, справді, не можемо сказати, коли нас покличуть. І тоді, коли це—Він кличе, ми повинні бути готовими. Ось для чого ми тут цього вечора.E-4 Then, day before yesterday, a manager that used to be with me, Mr. Baxter, many of you remember him. He spoke right from this platform. His wife died, suddenly, with a heart seizure. And he is very tore up and very sad. I trust you'll remember Brother Baxter in your prayers, as you pray, 'cause he is one of our brothers. And he lives in Vancouver, British Columbia. And he hasn't been with me, now, for a number of years. And I heard that his wife had had a kind of a nervous break, or something, and then, all of a sudden, she took a heart seizure, and was gone. We just can't tell what time it's going to call. And then when He—He calls, we must be ready. That's the reason that we're here, tonight.
E-5 Я був у кабінеті там—офісі, точніше, розмовляв з містером Моорем. Він переконав мене…я…?…я намагався відмовитися від Дня Подяки; я хотів провести зібрання тут на День Подяки, а потім поїхати до Шрівпорта. Звичайно, я б—мені навряд чи вдалося б зробити це. І нарешті він сказав: “Гаразд, якщо ти—вже маєш три зібрання і збираєшся проповідувати ці Сім Печаток пізніше, тоді ти міг би в будь-якому разі віддати нам цей один день.” Отож, врешті-решт, ми збиралися дати йому цю п’ятницю, суботу та неділю. І тепер, я обіцяв йому потім четвер, п’ятницю, суботу та неділю. І це буде…буде п’ятидесятирічний ювілей П’ятидесятниці у Луізіані, цей—День Подяки. Він зійшов п’ятдесят років тому в Луізіані.E-5 I was in the study there, the office, rather, talking to Mr. Moore. He had persuaded me out of that. I was trying to get away from Thanksgiving. I wanted to have a meeting here for Thanksgiving Day, then go on to Shreveport. Course, I wouldn't hardly be able to make it. And finally he said, "Well, if you got three meetings now, and going to have them Seven Seals, later, then you could give us that one day, anyhow." So finally… We was going to give him that Friday, Saturday, and Sunday. And now I promised him, then, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. And will be, Pentecost, will be fifty years old, in Louisiana, the Thanksgiving Day. It fell fifty years ago, Louisiana.
E-6 Отож, ми досить-таки наполегливо рекомендуємо, щоб завтра вранці кожен, в кого нема недільної школи, яку ви відвідуєте…Я бачу тут нашого шановного Брата Дона Руделла, і мені відомо, що в нього вранці буде недільна школа. І, можливо, тут присутні інші служителі з сусідніх місць, в яких є недільна школа. Отож, ми хочемо, щоб ви йшли до вашої власної недільної школи, якщо у вас є така. Але якщо у вас нема недільної школи, і вам подобається бути разом з нами, я хочу вранці говорити і поставити тут дошку, і вчити на тему Повний ?браз Досконалої Людини, і накреслити це в—на дошці, і показати Божі умови, і як ми приходимо до цього досконалого ?бразу досконалої людини перед Богом.E-6 Now, tomorrow morning, we're going to kind of press that everybody that doesn't have a—a Sunday school you're attending… I see our precious Brother Don Ruddell here, and I know he has Sunday school in the morning. And perhaps there's other ministers in here, from around the neighborhood, that have Sunday school. Now, we want you to go to your own Sunday school, if you have one. But if you have no Sunday school, and you like to be with us, I want to speak in the morning, and put it on a blackboard, and teach on The Full Stature Of A Perfect Man, and draw it out, in on the blackboard, and show God's requirements and how we come to the perfect stature of—of a perfect man, before God.
E-7 І потім, завтра ввечері, якщо Господь дозволить, я хочу проповідувати на тему Мій Провідник. Тому якщо дехто з вас, які не з міста…І ми хочемо розпочати ці служіння рано, якщо…Я іще не радився з пастором, але я хочу, щоб ви розпочали недільну школу того ранку справді досить рано. І завтра ввечері, церковне зібрання розпочнеться, мабуть, якщо це можливо, о 6:30 або щось близько того. І це дасть людям можливість, якщо вони захочуть залишитися…Ми зможемо закінчити, мабуть, близько 8:30, і потім дехто з них…E-7 And then tomorrow night, the Lord willing, I want to speak on the subject of My Guide. So, if some of you that's out of town, and we want to try to start these services early. If… I haven't talked with the pastor yet, but I wish you would start Sunday school real early in the morning. And church tomorrow night, maybe, if possible, begin at six-thirty or something. And that'll give the people an opportunity,… So, if they wanted to stay, we could be out, maybe, by eight-thirty. And then some of them…
E-8 Я сьогодні зустрів одну жіночку, яка подолала три чи чотири, щось близько…Вона сказала, якщо ми закінчимо о 8-й годині або о 8:30, вона дістанеться додому близько 2:30 або 3-ої години ночі, її чоловік має йти на роботу…Отже, ми все одно нічим не зайняті крім відпочинку, тому—тому давайте просто прийдемо до церкви раніше. І нам не потрібно…Вам відомо, що ми не повинні мати якусь форму щодо цього; Бог поза формальністю, ви знаєте, Біблія…?…Отож, ми сподіваємося, що ви всі будете тут, і—всі, хто зможе.E-8 I met a lady today, that's driving three or four… about. She said, if we got out, eight o'clock or eight-thirty, she'd get home around two-thirty or three o'clock, the next morning, her husband going to work. So, we won't be doing anything, anyhow,…?… loafing around, so—so let's just come on to church early, tonight. And we don't have, you know, we don't have to have a form about this. God is without form, you know, the Bible…?… So we hope that you're all here, and all that can be.
E-9 Тепер, якщо у вас є ваші власні служіння, пам’ятайте, це міжденомінаційна скинія, де люди…?…приходять. І більшість наших відвідувачів складають нетутешні люди.E-9 Now, if you have your own services, remember, this is an interdenominational tabernacle where people…?… come. And most of our crowds are made up from out-of-town people.
E-10 Отож, якщо сталося так, що тут хтось вперше, я хочу дещо вам показати. І я тільки-но вийшов на платформу, і я не налічу—я не налічу й десяти чоловік, з якими я знайомий. Скільки з присутніх тут людей прибули не з Джефферсонвілля, підніміть вашу руку. Бачите, дев’яносто дев’ять відсотків. Бачите, бачите? Це просто друзі. Скільки з присутніх тут проїхали сто миль, підніміть вгору вашу руку. П’ятдесят відсотків з присутніх, подолали сто миль. Скільки з присутніх тут подолали двісті миль, підніміть вгору вашу руку. Триста миль, підніміть вгору ваші руки. Погляньте-но! Чотириста миль, підніміть вгору вашу руку. Ви тільки-но погляньте! П’ятьсот миль, підніміть вгору вашу руку. Тільки-но погляньте, більше ніж третина цього зібрання подолала п’ятьсот миль дороги! Бачите, це просто друзі, які приїхали сюди з усіх…?…ми збираємося бути тут. Отож, ми вдячні за вас, і ми тут для того, щоб допомогти вам. Ми тут для того, щоб зробити для вас все, на що ми спроможні.E-10 Now, if there happen…?… to be a stranger here, I want show you something. And I've just walked to the platform, and I don't see—I don't see ten people that I know. How many people here is from out of the city of Jefferson-…?… Raise your hand. Uh-huh. See? Ninety-nine percent. Uh-huh. See? It's just friends. How many…?… here from a hundred miles away? Raise up your—your hand. There is fifty percent, of that, from over a hundred miles away. How many is here for over two hundred miles away? Raise up your hand. Huh! Three hundred miles away; raise up your hands. Look at there. Four hundred miles away; raise up your hand. Looky here. Five hundred miles away; raise up your hand. Look at there. Over a third of the congregation, over five…?… miles away. See? It's just friends that gathers in from around!…?… going to be here. So we're grateful for you, and we're here to help you. We're here to do all that we can for you.
E-11 І ось, я тільки-но читав там позаду одн?го—листа, якого мій син тільки-но вручив мені, від однієї жіночки, яка сказала це—цього разу буде вже тридцять п’ять разів, як вона приїжджає, сподіваючися, що за неї помоляться. Тридцять п’ять разів вона долає сотні миль, тридцять п’ять подорожей.E-11 Now, I just was reading back there, some, a letter my son just handed me, of a lady that said this. Coming, this time, will be thirty-five trips that she's come, hoping to be prayed for. Thirty-five times, she's drove for hundreds of miles. Thirty-fifth trip.
E-12 І, потім, пам’ятайте, там лежить близько шестисот та щось таке, що чекають на…?…список очікування зі всього світу, які намагаються попасти на приватну розмову. Ви бачите…?…дуже складно. Коли ми думаємо лише про тих, хто тут, це не дуже то багато. Ми могли лише чути, що…Бачите, це по всьому світу. І тому ми…?…E-12 And then, remember, there's about six hundred and something, waiting on the waiting list, from around the world, trying to get to, for interviews. You see, make it pretty complicated. When we're just thinking about right here, it isn't too much, we could just hear that. See, it's around the world. And so we are…?…
E-13 Цікаво, чи присутня зараз у цьому приміщенні та жіночка (тридцять п’ята подорож), яка написала листа, що вона буде тут завтра? Бо тридцять п’ять разів вона була тут, а за неї так і не помолилися. Я думаю, що її зараз нема в цьому приміщенні, мабуть, ще навіть і не приїхала. Але я тільки-но читав її листа там.
І ось, я завжди старався, щоб коли я приходжу сюди на…Коли я у…?…про щось говорити, не для того, щоб просто говорити, або казати щось таке, що сподобається людям…Я старався говорити про щось, те, що було б вгодне Богові і допомогло б людям, (ви розумієте?), заради допомоги, щоб ми всі могли, без огляду на те, якій церкві ви належите, якій деномінації, щоб можна було допомогти вам тісніше ходити з Богом. І це причина нашого перебування тут: ближче крокувати з Богом.
E-13 Wonder if that lady is in the building tonight, thirty-fifth trip, that wrote a letter she would be here tomorrow? For thirty-five times she's been here, without being prayed for. I guess she's not in the building, maybe didn't get to come. But I was just reading her letter back there.
Now, I've always tried to, when I come down here, on… when I'm at…?…, to talk about something, not just to be talking, or not something that would please the people. I've tried to speak about something that would please God and help the people, you see, for help, that we could all, no matter what church you belong to, what denomination, that you could be…?… for a closer walk with God.
E-14 І коли ми знаходимо, що день вже настільки пізній, і наближення Господа…Я сказав своїй жінці сьогодні: “Якщо в мене ніде не буде пробудження, я—я помру; я—я просто неспроможний цього витримати. Я…Щось просто спалює мене зсередини.”E-14 And that's our reason of being here, a closer walk with God. And when we find that today, as late as it is, and the drawing near of the Lord.
I told my wife today, "If I don't get in a revival, somewhere, I—I'm going to perish. I—I just can't stand it. I…" Something just inside me, burning! Oh!
E-15 О-о! Ми тільки-но провели цілу низку зібрань, на яких були присутні тисячі людей. І немає значення, чи в тебе два чи три мільйона люду, якщо пробудження нема, це лише те, як це називали у нас у Кентуккі, розтягнуте зібрання. Вам відомо, ми всі відвідували, так би мовити, розтягнуте зібрання. І ми прагнемо пробудження, де Дух Господній діє серед людей, і люди спасаються, і звершаються величні речі, щоб привести до досконалості щось для Царства Божого.E-15 We just come through a whole series of meetings, where thousands of people attending. And no matter, if you had two or three million people, if there's no revival… That's just what we used to call, down in Kentucky, a protractive meeting. You know, we all go out to a protractive meeting, we'd call it. And…?… We want a revival, where the Spirit of the Lord is moving upon the people, and people are being saved, and great things are…?… done to accomplish something for the Kingdom of God.
E-16 І тепер, на молитовних служіннях, звичайно, ми…Ви можете побачити, чому ми не збираємо тут молитовної черги. Бачите, тут така тіснота, що це просто неможливо. Бачите? Але звичайно у молитовній черзі стоять люди, які—приходять, і вони знаходять, що Господь дійсно реальний. І ми переконуємося, що Господь Ісус не змінився анітрохи. Від того, яким Він був, Він такий самий сьогодні і завжди буде таким. І Біблія сказала у Євреям 13:8, що Він є той самий вчора, сьогодні та навіки. І у зібраннях людей, які збиралися, щоб послухати Його за тих днів, можливо, вони не вишиковувалися у молитовну чергу; але в них була віра, щоб вірити. І наш Господь повертався, коли їхня віра торкалася Його, і повертався і говорив людям деякі речі, що в них було негаразд, що вони були зробили, і до них, щоб ішли собі та були уздоровлені, або піти зробити щось, щось виправити, чи щось таке.E-16 And now, in the prayer services, usually we… You can see why we couldn't hold a prayer line here. See, it's just so jammed up, you couldn't do it. See?…?… Usually, in the prayer lines is people who are… comes and they find the—the Lord to be real. And we find that the Lord Jesus hasn't changed one bit. From what He was, He is today, and always will be. And the Bible said, in Hebrews 13:8, that, "He's the same yesterday, today, and forever."
And in the congregations of the people that gathered to hear Him, in them days, maybe they wouldn't get into a prayer line, but they would have faith to believe. And our Lord would turn, as their faith would touch Him, and would turn, and would tell the people that there was certain things wrong with them, that they had done, and for them to go and be healed, or go do something, make something right, or something. We know about the woman at the well; and the woman with the blood issue; and, oh, so many; blind Bartimaeus; that their faith touched Him. And tonight, He is still the High Priest of our confession, and just as great as He ever was.
E-17 Ми знаємо про жіночку біля криниці, і про ту жіночку з кровотечею, і, о-о, настільки багато, сліпий Вартимей, що їхня віра торкнулася Його. І цього вечора Він все ще залишається Першосвящеником нашого визнання, і настільки ж великим, яким Він був коли-небудь.
Отож, ми повинні самі стати Його слугами. Він — Виноградна Лоза, джерело Життя. Ми — галузки, які приймають це Життя. І галузка приносить плоди, не лоза. І тепер, Христос діє через Свою Церкву. І тоді, якщо ми спроможні віддатися настільки, що Дух Святий може мати повний контроль над нами в нашій вірі у Христа, Він чинитиме те ж саме, бо то Христос.
E-17 Now, we got to let ourselves be His servants. He is the Vine, the—the resource of Life. We are the branches that receive that Life. And the branch bears the fruit; not the vine. And now Christ works through His Church. And then if we can yield ourself in such a way, that the Holy Spirit can take complete control of us, in our faith in Christ, He will do the same thing, because it's Christ. And if you're here, a stranger with us…
E-18 І якщо ви тут вперше і разом з нами…
Ось, звичайно люди тут…?…у скинії…Наш пастор тут проводить молитву за хворих практично кожного вечора. І за вас тут молиться наш шановний та улюблений пастор, Брат Невілл, чоловік, якого чує Бог та відповідає на молитви, Брат Орман Невілл. І—і Брат Дон Руделл, і ті інші брати, які моляться за хворих…І Брат Джексон, мені здається, що він десь тут поблизу, з сестринської церкви звідти з Говард Парк.
E-18 Now, usually, the people here…?… in the tabernacle, our pastor here has prayer for the sick, practically every night. And you get prayed for by our gracious and beloved pastor, Brother Neville, a man that God hears and answers prayer for, Brother Orman Neville. And—and…?… Brother Don Ruddell, and those other brethren who pray for the sick. Brother Jackson, I guess he's around here, somewhere, from the other sister church down in Howard Park.
E-19 А цього разу, коли—настільки переповнено, якщо ви лише віритимете Богові…?…якою б не була ваша потреба…І ви вперше, і я не знаю вас, ви просто просіть Бога і дивіться, чи Він не той самий вчора, сьогодні та навіки. Слідкуйте, чи не промовлятиме Він просто ось…?…Він знає вас; Він знає, щ? з вами негаразд; єдине, що ви повинні робити…?…вірити Йому. І потім, Він застосовуватиме вас як один інструмент, а мене як інший. Ісус сказав, Св. Івана 14:7: “Той, хто вірить в МЕНЕ, ті справи, які Я чиню, він чинитиме також.” Ось, це посвячений посуд.E-19 And…?… this time, when it's so crowded, if you'll just believe God,…?… whatever you have need for, and you're a stranger and I don't know you, you just ask God and see if He isn't the same yesterday, today, and forever. See if He can't speak right…?… He knows you. He knows what's wrong with you. Only thing you have to do…?… just believe Him. And then He will use you for one instrument, and me for another. Jesus said, Saint John 14:7, "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also." Now, that is a yielded vessel.
E-20 Отож, завтра ми навчатимемо про те, як ви стаєте таким посудом, щоб Бог, Святий Дух…?…діяв через вас. І тому…Дивіться-но, Він був…?…Бог був у полум’яному стовпі, потім Він був—перебував у Своєму Сині, Христі Ісусі; нині ж у Його Церкві. Колись Його називали Отцем, потім Сином, нині ж називають Святим Духом. То Бог, що проявляє Самого Себе світові. Єдиний спосіб, яким Він міг ввійти до Церкви — це спочатку померти заради Церкви, щоб освятити Її, щоб Він міг проявити Себе через Свою Церкву. Потім Він промовив у Св. Івана 15: “Я — Виноградна Лоза, ви ж — галузки,” — (бачите?), і галузка просто приносить плід. Господь поблагословить вас.E-20 Now, tomorrow, we're going to teach how you become that vessel, that God the Holy Spirit…?… work through you. And so, see, He…?… God, was in a Pillar of Fire; then he dwelt in His Son, Christ Jesus; now in His Church. Once He was called "the Father," then "the Son," now "the Holy Spirit." It's God,…?… -jecting Himself to the world. The only way He could get into the Church, was first die for the Church, to sanctify It, that He might project Himself through His Church. Then He said, in Saint John 15, "I am the Vine, ye are the branches." See? And the branches bear…?… fruit. The Lord bless you.
E-21 І тепер, перш ніж ми…Для сьогоднішнього уроку…І я не хотів би надовго вас затримувати, бо я бачу, що люди встають, і хтось сідає на його місце, потім сідає хтось інший і так далі. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб одержати дозвіл вмістити тут іще триста або чотириста людей, але місто, здається, не погоджується на це, бо в нас нема відповідного місця для паркування. Ми отримали дозвіл з Індіанаполісу, але потім міська влада…В нас повинно бути місце для паркування. О-о, якщо в нас додається тут четверо людей, у нас повинно бути достатньо місця, щоб припаркувати автомашину назовні. А це місце для стоянки автомашин тут насправді належить місту, тому, розумієте, вони…Ми—наша церква вже на відстані одного футу від того кордону, що відділяє землю, яка належить місту. І це—дійсно, автошлях, причина, чому його побудовано там…Звичайно, деякі з вас, хто молодший, не зрозуміють цього, але тут раніше був ставок. І я пам’ятаю, коли я був хлопчиком, ми каталися тут, і ми змушені були об’їжджати навкруги по полю, і обминати цей ставок. Вони побудували дорогу якраз навколо цієї дороги— навколо цього ставка.E-21 Now, before we…?… for the lesson tonight. And I don't want to keep you long, 'cause I see the people standing up. And one taking his place, and then another set down, so forth.
We're trying, hard, to get a—a permit to seat about three or four hundred more people, but the city seems to hold us back on it, because we haven't got adequate parking room. We got the permit from Indianapolis. And then, the city, we have to have parking room. Oh, when we put four people in here, we got to have enough room to put a car out here. And this parking lot here really belongs to the city. See? They, we're… Our church here is just…?… one foot from the city line. And really, the highway, reason it's built out there… Course, some of you people, young fellows here, wouldn't understand this. But this used to be a pond. And I remember, when I was a boy, we'd ride down here. We had to go around out there,…?… get around the pond. They built the road right around, the road around the pond.
E-22 І, я купив цю ділянку землі тут. Молився просто тут, на цьому місці, Господь наказав мені купити її, це було десь близько тридцяти років тому або тридцяти двох років тому, я думаю. Просто тут у величезному болоті і по вуха у бур’янах…І я придбав цю ділянку землі за сто шістьдесят доларів, ось цей закуток—закуток якраз тут, і побудували церкву.E-22 And I bought this lot here. Praying, and right here where this is, the Lord told me to buy it, about thirty years ago, or thirty-two years ago, it is, I think. Right here, and a great big swamp, and horse weeds over my head. And I bought the lot for a hundred and sixty dollars, this corner lot here, and built the church.
E-23 Отже, благословить вас Господь. Я хочу, щоб (якщо це могло б бути названо темою, для деяких з…), прочитати дещо з нотаток по контексту; я хотів би цього вечора говорити цьому зібранню на тему Людський вплив. І перш ніж ми говоритимемо або читатимемо Слово, давайте схилимо наші голови та поговоримо з Автором цього Слова.E-23 Now, the Lord bless you. I want to, if it would be called a text, for some of the, read some of the context or notes. I would like to speak to the audience, tonight, upon the subject of: The Influence Of Another.
And before we speak, or read the Word, let us bow our heads and talk…?… the Author of the Word.
E-24 І нині, схиливши наші голови та наші серця…?…дійсно у Його святій побожності, я хотів би знати, якщо тут є хто…?…цього вечора є певне прохання, яке вони—палає в їхньому серці, що вони можуть просто підняти…?…вашу руку перед Богом і сказати у вашій молитві: “Господи Ісусе, я в потребі. Говори зі мною сьогодні. Уздоров мене. Допоможи мені у фінансових потребах,” — або чим би це не було. Він задовольнить всі наші потреби. Благословить вас Бог. Близько дев’яноста відсотків громади.E-24 Now, with our heads bowed, and our hearts…?… too, in His Holy reverence, I wonder if there is some…?… night, would have a request that they… is burning on their heart, that they might just raise up your hand before God? And say in your prayer, "Lord Jesus, I have needs. Speak to me, tonight. Heal me. Give me my financial needs." Or, whatever it is, He supplies all our need. God bless you. About ninety percent of the congregation.
E-25 Наш Небесний Батьку, ми звертаємося до Тебе. Ось, коли ми залишимо цю невеличку глиняну скинію, в якій ми перебуваємо, цей невеличкий човник, що мандрує по цьому темному життєвому морю, вірою ми підносимося вище Марса, Юпітера, Венери, Місяця, зірок, Чумацького Шляху, і приступаємо тепер вірою до Престолу Батька. Бачимо Того, Хто сидить там, Його пробиті руки та ноги; нехай ця Кров виконає заступницьку працю в той час, коли ми покладаємо наші дари на цей золотий вівтар біля Його Трону.E-25 Our Heavenly Father, we are approaching Thee. Now, as we leave this little tabernacle of clay that we dwell in, this little ship that's sailing life's solemn main, by faith we're coming up above Mars, Jupiter, Venus, the moon, the stars, the Milk…?… Way. And arriving now, by faith, at the Throne of the Father. See, setting there, His pierced hands and His feet!…?… That Blood now makes intercession, as we lay our gifts upon the altar of gold, around His Throne.
E-26 Ми дякуємо Тобі, по-перше, за Ісуса, Який зробив усе те, про що ми збираємося прохати, можливим для нас через нашу віру. Ти бачив оці руки, Тобі відомо, щ? билося під серцями цих людей. І я кладу мою віру, Господи, на жертвоприношення на великий золотий Божий вівтар, де щоденно палиться фіміам. Я молю, щоб Ти почув та відповів на їхні молитви, Батьку. Даруй їм бажання їхнього сердця.E-26 We thank Thee, first, for Jesus, Who made all these things possible, to us, through our faith, that we're going to ask. Thou did see the hands!…?… knowed what was beating beneath the heart of the people. I lay my faith, Lord, on the Sacrifice, the great golden altar of God, where the incense is being burned daily. I pray that You'll hear and answer their prayers, Father. Give to them the desires of their…?…
E-27 І тепер, коли ми зібралися, Господи, цього вечора заради цих трьох зібрань, ми сидимо тут у цьому розпеченому приміщенні сьогодні ні для якої іншої мети, аніж ближче ходити разом з Тобою. Знаючи що робити…?…Господи, що робити…Як сказав пророк: “Ті, хто чекають на Господа, вони відновлять свою силу. Вони крила піднімуть, немов ті орли. Вони бігтимуть — і не зазнають утоми; підуть — і не знеможуться.” Господи, навчи нас, як треба чекати, після того, як ми попрохали та…?…мати віру, щоб бути певними, що Ти почув, і у Твій слушний час Ти пошлеш нам відповідь просто сюди по золотим сходинкам з Небесних коридорів просто до нашої душі. І ми одержимо те, про що ми прохали, бо ми віримо в це.E-27 Now, as we assemble, Lord, tonight, for these three gathering, we are here in this hot building, tonight, for no other purpose but a closer…?… with Thee. Knowing what to do…?… Lord, what to do. As the prophet said, "They that…?… on the Lord, they shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They'll run, and not be weary. They'll walk, and not faint." Lord, teach us how to wait, after we have asked; and then have faith, to know that You heard. And in Your own good time, You'll send our answer right down the golden stairs, from the corridors of Heaven, right into our soul. And we shall receive what we…?… for, because we believe it.
E-28 Освяти наші вуха, щоб почути, і наші серця, щоб прийняти; і нехай, коли це зібрання закінчиться, нехай же ми скажемо як оті, що йшли з Еммаусу: “Хіба в нас не палали наші серця, коли Він розмовляв з нами всю дорогу.” Бо ми прохаємо це в Його Ім’я. Амінь.E-28 Sanctify our ears, tonight, to hear, and our hearts to receive. And may, when the service…?… over, may we say like those who came from Emmaus, "Did not our hearts burn within us as He spake to us along the way?" For…?… ask it in His Name. Amen.
E-29 Я хотів би прочитати цього вечора одну частинку з Письма, яка міститься в Книзі Ісаї. Завтра, обов’язково візьміть з собою папір, я хочу, щоб ви…Мені потрібен буде тут який-небудь планшет або дошка, щоб накреслити цей урок. І я хотів би, щоб ви перемалювали це, якщо у вас є така можливість, бо ви зможете вивчати це і після того, як повернетеся додому.E-29 I would like to read, tonight, a portion of Scripture found in the Book of Isaiah. Tomorrow, be sure, if you have a paper, I want you to… I'm going to have a chart up here, or a blackboard, to kind of draw out…?… lesson. And I want you to get it, if you possibly can, because you can study it after you get home.
E-30 Ісая, 6-ий розділ, я хочу прочитати декілька віршів з цього розділу, щоб змалювати контекст до—для цього вечора.
Того року, як помер цар Уззія, бачив я Господа, що сидів на престолі, високому та піднесеному, а кінці Його одежі переповнювали храм.
Над Ним стояли серафими: кожен мав по шість крил; двома він закривав своє лице, двома закривав свої ноги, а двома літав.
І кликали один до одного й казали: Свят, свят, свят Господь Бог Саваот, вся земля повна Його слави.
І підвалини храму хиталися від голосу того, хто кликав, а дім переповнився димом.
І я сказав: Горе мені! Пропав я; бо я людина з нечистими вустами, і живу я поміж людьми з нечистими вустами; бо мої очі бачили Царя, Господа Саваота.
І підлетів до мене один з серафимів з розжареним вуглем у руці, якого він узяв кліщами з жертовника.
Він доторкнувся ним до моїх уст і мовив: Приторкнулось оце до твоїх уст, і твою беззаконність забрано від тебе і гріх твій окуплено.
І почув я голос Господа, що говорив: Кого Мені послати, і хто піде заради Нас? І сказав я: Ось я; пошли мене.
E-30 Isaiah, the 6th chapter. I wish to read a few verses out of this chapter, to draw the context for tonight.
In the year that king Uzziah died I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple.
Above it stood the seraph-…?… each one had six wings: with twain he covered his…?… and with twain he covered his feet, and with twain he did fly.
And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy, is the LORD God of hosts: the whole earth is full of his glory.
And the posts of the…?… moved at the voice of him that cried, and the house was…?… with smoke.
Then said I, Woe is me! for I am undone; because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips: for my eyes have seen the King, the LORD of hosts.
Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tong from off the altar:
And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this has touched thy lips; and thine iniquity is taken away, and thy sin is purged.
Also I heard the voice of the Lord, saying, Who shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
E-31 Це досить-таки велике діло, коли ми розмірковуємо про—щ? все це має означати, коли ми вивчаємо це видіння Ісаї. Це…Мені завжди подобався Ісая. Він був одним з великих пророків. Ісая написав повну Біблію. В Біблії шістьдесят шість Книг, а Ісая написав шістьдесят шість розділів. Він розпочинає від початку творіння; в середині Книги він появляє Новий Заповіт та Івана Христителя; а у 56-му та 60-му розділах він закінчує у величному Тисячолітньому Царстві: Буття через Новий Заповіт просто у Об’явлення. Сильним чоловіком був цей Ісая. Нарешті, помер як мученик, приречений до смертної кари.E-31 This is quite a—a undertaking, when we think of the… what it's going to mean, as we study this vision of Isaiah. It's… I've always liked Isaiah. He was one of the major prophets. Isaiah wrote the complete Bible. There is sixty-six Books in the Bible, and Isaiah wrote sixty-six chapters. He begins with beginning of creation; in the middle of the Book, he brings forth the New Testament and John the Baptist; and at the 56th and 60th chapter, he ends up in the great Millennium: Genesis, through the New Testament, into Revelation. Great man, was this Isaiah; finally died as a martyr, under capital punishment.
E-32 Кожен муж Біблії, наповнений Духом, був замордований або переслідувався цивільною владою. Кожен з них, кого ви можете згадати: Мойсей, єврейські діти, та Даниїл, та Ісая. Ісаю живцем розпилили на шматки пилою. І потім, Іван Христитель, кожен з апостолів, Сам Ісус, всі померли, приречені до смертної кари або кари від цивільного уряду. І, дивлячись на те, як усе це йде далі, за цих днів до їхніх свідоцтв повинно бути додано іще більше. Розумієте? І якщо коли-небудь був такий час, коли ми повинні були б триматися разом, так це тепер.E-32 Every Spirit-filled man of the Bible died or was persecuted under the federal government; every one of them that you can think of: Moses; the Hebrew children; and Daniel; and Isaiah. Isaiah was sawed to pieces with a saw. And on down, John the Baptist, every one of the apostles, Jesus Himself, all died under capital punishment, or punishment from the federal government. And according the way things are heaping up, there is going to be more testimonies added to theirs one, of these days. Uh-huh. If there ever was a time that we must stick together, it's now.
E-33 Я думаю, ви чули про те зібрання, яке проходить в Римі, і в нас був—у них там був величний час. І вони збираються розпочати пробудження. Це буде, без сумніву, всесвітнє пробудження.E-33 I guess you hear of the meeting going on in Rome. And we're… having… They're having a great time over there, and they're going to start a revival. It'll be a world-wide revival, surely. Back to this subject… We get that in the Seven Seals. To this subject of being "influenced."
E-34 Знову до цієї теми (ми торкнемося цього у Семи Печатках)— до цієї теми щодо впливу.
Цар Уззія був пастухом. Він був вихований…І йому подобалась природа. І він царював за часів пророкування Ісаї. Ісая навчився від—від одного з інших великих пророків. І я думаю, що то був Захарія, що Ісая одержав розуміння через нього, котрий був пророком, коли Ісая зійшов на сцену. І Ісаю було покликано, і він був пророком. Пророки — це не просто щось зроблене людьми; пророки нар?джуються пророками.
E-34 King Uzziah was a shepherd boy. He was raised, and he loved the outdoors. And he reigned during the time of Isaiah's prophecy. Isaiah had learning from—from one of the other major prophets. And I believe it was Zechariah, that Isaiah had understanding through him, who was a prophet as Isaiah come on the scene. And Isaiah was called, and he was a prophet. Prophets are not just made of men; prophets are born prophets.
E-35 Ось, є певний дар пророцтва, який приходить до церкви, щоб люди пророкували. Багато хто з членів Тіла Христового могли робити це, це під надхненням. Але пророка поставлено у Церкву Богом, призначений до цього дару пророка—або дару бути пророком, а не пророкуючим.E-35 Now, there is a gift of prophecy that comes into the church, that people give a prophecy. Many member of the Body of Christ could do that, that's under inspiration.
But a prophet is set in the Church by God, predestinated to the gift of prophet, or the gift to be a prophet, not a prophesier.
E-36 Отож, тепер, ми знаходимо, що цей юнак сів на престол. Якщо ви хочете записати деякі з Писань, це Друга Хронік, 26-ий розділ. Ви можете прочитати, там розповідається про те, що цар Уззія, після того, як помер його батько А-м-а-з-і-я, Амазія—після того, як він помер, бувши праведним чоловіком, та відвернувся від Господа і був вбитий своїми власними слугами—Уззікія успадкував його—Уззія, радше, зайняв його місце як цар. І його було посаджено на престол і помазано у віці шістнадцяти років, просто такий собі хлопчина, але він був тим, хто мав стати царем, хоч був іще хлопчиком. І він чинив достойно. Біблія розповідає нам, що в нього був благочестивий батько та благочестива мати, і під таким впливом він навряд чи міг би стати кимось іншим, аніж благочестивим хлопцем, бо саме ц? було ввесь час перед його очима.E-36 Now, now we find out that this young man taken the throne. If you want to take some of the Scriptures down, in Second Chronicles, the 26th chapter, you can read where tells that King Uzziah, after his father died. A-m-a-z-i-a-h, Amaziah, after he died, being a righteous man, and had turned from the Lord and was slain by his own people, Uzziah taken his, or Uzziah, rather, taken his place as king. And he was set on the throne and anointed, at the age of sixteen years old, just a boy. But he was in line to be king, yet being just a lad. And he did well. The Bible tells us that he had a godly father and a godly mother. And he could be nothing else, hardly, with such influence, as to be a godly boy, because that had been what had been placed before him at all time.
E-37 Ви знаєте, якої я думки? В кожного є свої власні погляди. Але одним з найвизначніших, і, на мою думку, найвизначнішим президентом, якого ми коли-небудь мали в цьому народі, був Авраам Лінкольн. Ось, не тому що він був республіканцем, але тому що він був саме тим, ким він був — благочестивою людиною. І його було виховано, і він—щоб служити Богові. І він сказав: “Якщо взагалі є щось, чому я хотів би віддати хвалу, — він сказав, — або, що саме справило вплив на моє життя — це благочестива мати, яка навчила мене молитися та пізнати Ісуса як мого Спасителя.”E-37 You know what I think? Everybody has their own opinion. But one of the greatest, and to my opinion, the greatest president that we ever had in this nation, was Abraham Lincoln. Now, not because he was a Republican, but because he was what he was, a godly man. And he was raised, and he… to serve God. And he said, "If there is anything that I want to give praise to," he said, "or my life was influenced by, was a godly mother who taught me to pray and to know Jesus as my Saviour."
E-38 О-о! Які ви самі — такою є й ваша родина. Ви виховуєте свою дитину в певному оточенні; вона має на дев’яносто вісім відсотків кращу ймовірність того, що піде по правильному шляху, аніж коли ви виховуватимете її неправильним способом. “Настав дитину на ту дорогу, якою вона має йти, і, навіть як вона постаріється, то не зверне з неї.” Бути правильно вихованим, навчайте ваших дітей чинити правильно: бути чесними, бути порядними та справедливими, навіть коли вони в школі.E-38 Oh! Your family is what you are. You raise your child in a certain environment; it's got a ninety-eight percent better chance to go right than it has if you bring it up in the wrong way. "Bring up a child in the way that it should go, and when it's old, will not depart from it." Be brought up right. Teach your children to do right, to be honest, to be square and fair, even when they're in school.
E-39 Ось, дуже часто діти схильні списувати один в одного, і—і намагаються якось швиденько позбутися школи. Але, ви знаєте, я вважаю, якщо ви засвоїте це самі, ось тоді це вже щось таке, що ви—ви зможете відповідно оцінити ваш атестат з гарними оцінками.E-39 Now, many times, children are prone to copy off of one another, and—and try to press their way through school. But, you know, I think, if you'll just get it, yourself, then it's something that you—you can appreciate, your good-graded paper.
E-40 Ви знаєте, якщо тобі наступного дня треба писати контрольну роботу, замість того щоб бігати десь там увесь вечір, піднятися наступного ранку та думати: “Ну що ж, я підсяду до Такого-то й такого-то; вони кмітливі; І тоді я—я зможу списати в них,” — якби ти, просто перш ніж тато промовить молитву подяки за сніданком, якби ти просто сказав: “Татку, згадай мене сьогодні, в мене контрольна з хімії,” — або що б там не було. Тоді ти, коли ви молитеся, тато скаже: “Боже, благослови Джона, Мері з цією сьогоднішньою контрольною.” Я тобі кажу, це справить відповідний вплив на події.E-40 You know, if you're going to have a test the next day, instead of running around all night, getting up the next morning, and think, "Well, I'll set next to So-and-so. They're smart, and they'll… I can copy off of them," if you'll just… Before dad returns thanks at the breakfast table, if you'll just say, "Dad, remember me, today, I got to take a test in chemistry," or whatever it is.
Then you, when you pray, dad, say, "God, bless John, Mary, in their test today." I tell you, it'll turn the tide.
E-41 Пам’ятайте, ми можемо мати те, що ми хочемо, якщо ми прохатимемо упевнено з вірою. Ісус сказав: “Все можливе для тих, що віритимуть. Ви не одержуєте, тому що ви не прохаєте, і ви не прохаєте, тому що ви не вірите.” Він сказав: “Прохайте рясноти, щоб рясною була ваша радість.” Мені це подобається.E-41 Remember, we can have what we want, if we will ask in faith, believing. Jesus said, "All things are possible to them that will believe." "You have not, because you ask not." And you ask not, because you believe not. He said, "Ask abundance, that your joy may be full." I like that.
E-42 Наша наука правильна: Говори правильне; чини правильно; думай правильно; завжди перебувай у правильних думках. І у мене є ось такий невеличкий девіз:
Чини правильно — це твій обов’язок перед Богом. Думай правильно — це твій обов’язок перед самим собою; і ти не зможеш не діяти правильним чином.
E-42 Our teaching right: say the right thing, do the right thing, think the right thing. Always be thinking right. I have a little slogan, "Do right, that's your duty to God. Think right, that's your duty to yourself. And you're bound to come out right."
E-43 Ви не можете водночас іти на захід та на схід, так само як ви не можете водночас чинити правильне й зле. Не має значення, наскільки ви вважаєте, що ви направляєтеся в інший бік, якщо ви не прямуєте просто на захід…Ви не йдете на схід, якщо ви йдете на захід.E-43 You can't be going east and west at the same time, nor can't be going right and wrong at the same time. No matter how much you think you're going the other way, if you're not traveling directly west, you're not going east if you're going west.
E-44 Отож, цей молодий цар, коли він був юнаком, знаходився під впливом свого батька і навчав Ізраїля заповідям Божим…І потім, за своїх останніх днів він раптом відвернувся і навчав проти Бога. І його власний народ…Його було вбито його власними людьми. Здавалося, це було доброю наукою для Уззії щодо цього. Але ми бачимо, що коли Уззія зайняв престол, то він розпочав так само, як і його батько, повертаючи те, що належало Богові, повертаючи Ізраїля до поклоніння Богові. Він зміцнився.E-44 So this young king, being influenced by his father when he was a young man, and taught Israel the precepts of God. And then, all at once, he turned in his last days and taught against God. And his own people… He was slain by his own people. It looked like that would have been a great lesson to Uzziah, about this. But we find, that, when Uzziah taken the throne, that he started right in the way his daddy did, bringing back the things of God, bringing Israel back to the worship of God. He strengthened himself.
E-45 І мені хотілося б завжди бути вдячним за нього такого, яким він був в свої юні роки, бо він не грався ні в яку політику. Хоч політика й могла діяти проти нього, але все ж таки, він неухильно залишався у відповідності з Богом. І це справило такий вплив на цього юного пророка, що для нього він став героєм. Він був прикладом для пророка Ісаї.E-45 And I want to always be thankful for him in his young days, because he never played any politics. Although politics might have been against him, but, yet, he stayed right on the line of God. And it thrilled this little, young prophet, so, till he become a hero. He was an example to Isaiah the prophet.
E-46 І Ісая відправився до з?мку, щоб жити разом з ним, до царського палацу. Він запросив його туди; йому подобався Ісая. Ісая також був юний, і—і він…Вони були близькими друзями. І як той цар…Коли він виходив туди, і вони—хтось з політиків приходив та казав: “Нам потрібно зробити ось це і ось це,” — цар Уззія спочатку шукав Господа. “Господи, чи бажаєш Ти, щоб ми чинили ось так-то й так-то?” Боже, дай нам саме такого президента, не тільки це, але дай нам і проповідників. “Шукайте найперш царства Божого та Його праведності, а все інше додасться.”E-46 And Isaiah went to the castle to stay with him, to the king's palace. He called him in. He liked Isaiah. Isaiah was young, also. And—and he… They were chums, together. And how that king, when he would go out there.…
And they, some of the men of politics, would come in and say, "We must do so-and-so."
King Uzziah first sought the Lord. "Lord, is it Your will that we do it thus-and-thus?"
God, give us a president like that. Not only that, but give us preachers. "Seek first the Kingdom of God and His righteousness, and all other things will be added."
E-47 Це, мабуть, було сильним впливом, бо Ісая любив його, тому що він бачив, що той був визначним мужем, і він—він міцно та непохитно стояв за Бога. І вам відомо, кожного разу, в ці дні, за яких ми живемо, в т?му, що ми робимо, пам’ятайте, громадськість дивиться не лише на пастора, як він виглядає—живе, він—вони дивляться і за всією громадою також.E-47 This must have been a great influence, because Isaiah loved him. Because, he seen that he was a great man, and he—he stood firm and solid for God. And you know, each time, in the days that we live, in the things that we do, remember, the public don't only look at the pastor, the way he lives. He… They also look at the laity.
E-48 О-о, наскільки це погано, коли ми подумаємо про церкву. Іноді, якщо пастор належить до певної організації або клану, і ця організація посилає його до певної ц?ркви, та іноді руки того пастора зв’язані цією організацією. І цей хлопчина хоче служити Господеві, і він вважає—бувши так н?вченим, що єдиний шлях, яким він може робити це — через служіння своїй організації. І якщо він піднявся та проповідував те, що каже Слово, церква проголосує за його виключення; і він тоді боїться, що в нього тоді не буде можливості проповідувати Євангелію.E-48 Oh, how it's too bad when we think of the church! Sometime, if the pastor belongs to a certain organization or a clan, and this organization sends him to a certain church, and sometimes that pastor's hands is tied, by that organization. And the little fellow wants to serve the Lord. He thinks, been taught that's about the only way he can do it, is by serving his organization. And if he got up and preached what the Word said, the church would vote him out; and then he's afraid he wouldn't have a chance then to preach the Gospel.
E-49 Але, о-о, що нам потрібно сьогодні — щоб за катедрами стояли мужі, подібні Уззії. Не має значення, що за політика у його церкви чи політика чогось іншого, він вів гру за Божими правилами. Він чекав, поки він не одержував ТАК ГОВОРИТЬ ГОСПОДЬ, і аж тоді він робив це.
Цей хлопчина…Цей пророк (молодий хлопчина приблизно його віку) у храмі разом з ним, вони разом схиляли коліна та молилися, не сумніваючися, і шукали волі Божої, і потім перевіряли це законами Біблії. Потім, якщо все було гаразд, Уззія робив це; якщо не все було хороше, він засуджував політику щодо цього. Боже, дай нам побільше таких! І це справило певне враження на Ісаю, бо він був народжений пророком.
E-49 Oh, what we need in the pulpits, today, is men like Uzziah was. No matter what the politics of his church, or politics of anything else, he played the hand of God, through. He waited till he found THUS SAITH THE LORD, then he did it.
Little, that little prophet, young fellow about his age, in the temple with him, they'd get down together and pray, no doubt, and ask the will of the Lord, and then compare it with the laws of the Bible. Then, if it was all right, Uzziah passed it. If it wasn't all right, he condemned politics on it. God, give us more like that. And that thrilled Isaiah because he was born a prophet.
E-50 І Уззія став героєм для Ісаї. Ви розумієте, він був…Завдяки його—його відношенню до Бога, він став героєм в очах цього праведника. І там, мабуть, було не дуже то багато праведників. Розумієте? Але чого ми хочемо — щоб наше життя мало певне значення для Бога. Хтось за тобою стежить.E-50 And Uzziah become a—a hero to Isaiah. You see, because of his—his stand for God, he became a hero in the eyes of the righteous. And there might not been too many righteous. See? But the thing we want to do, is make our life count for God. Somebody is watching you.
E-51 Якось я заходив за кимось. У них там по сусідству була одна…В одній великій деномінаційній церкві проводилась якась гучна рок-н-рольна вечірка, і вони танцювали до першої години ночі. І вони дражнили когось, хто відвідує скинію, і казали, що тут збираються святенники-стрибуни, бо в нас нема деномінації. І, о-о, чи не було це для мене доброю нагодою. Ви майже можете уявити, щ? сталося. Але річ у тому, що…Ось, ті люди…Без усякого сумніву, якби та молода жіночка, що зробила це зауваження, якби вона тільки знала, щ? було Правдою…E-51 I was getting after somebody the other day. In a certain neighborhood, they had had… a—a great denominational church had a big rock-and-roll party down here, and they were dancing till about one o'clock in the morning. And they had been teasing someone that come to the tabernacle, and said they were "holy-rollers," that came down here, because we had no denomination. Oh, did that give me a chance! You can just about imagine what happened. But, the thing of it is, now, those people, no doubt that the young lady that made the remark, if she only knew what was Truth!
E-52 Декілька тижнів тому я був у горах. І по дорозі назад, коли я повертався додому, ми їздили (родина та я сам), щоб трохи відпочити, туди, куди ми збираємося знову, якщо Господь дозволить, наступного тижня. І ось тоді, там однієї ночі я бачив видіння. І то була одна—одна гарна, вродлива жіночка, бачив, як бігла молода жінка; вона тримала свою руку ось тут, і вона помирала від серцевого нападу, гарненька жіночка. І вона впала та померла. І Ангол Господній промовив: “Ось, коли ти почуєш про це, пам’ятай, вони скажуть, що вона вчинила самогубство, але вона померла від серцевого нападу. І вже майже 4:00, отож, ти просто скажеш, що о 4-ій годині,” — і потім Він залишив мене.E-52 I was in the mountains, a few weeks ago, and way back. When I was coming home… We went back, the family and I, to rest a little, where we're going again, the Lord willing, next week. And then, back there one night, I saw a vision. And it was a—a lovely, pretty woman, looked, young woman, running. She had her hand near, and she was perishing with a heart attack. A beautiful woman, and she dropped and was gone. And the Angel of the Lord said, "Now, when you hear of this, remember. They're going to say that she committed suicide. But she died in a heart attack. It's almost four, so you just say four o'clock." And then He left me.
E-53 І я не став будити свою родину у невеличкому ковбойському таборі (інакше кажучи, там, де зупиняються ковбої, куди ми поверталися, щоб загнати череду), я—я просто залишив їх спати до ранку. І потім, наступного дня я згадав про це, і я сказав: “Одна молода жіночка, дуже приваблива, має померти—серцевий напад.” І в дорозі, за два дні після того, по радіо передали, що ця місс (я щось не пригадаю її імені) Монро, міссіс Монро. Мені здається, то було її сценічне ім’я, або яким би воно не було; її ім’я було якось по-інакшому. І вона померла, і вони сказали, що вона наклала на себе руки.E-53 And I didn't wake the family up, in the little cow camp, or where the cowboys stay, where we'd go back there to round up the cattle. I—I just let them sleep until morning. And then the next day, I mentioned it. And I said, "Some young woman, very attractive, is going to die in a heart attack." And on the road out, two days later, there it come in on the radio. That this Miss… I can't think of her name. [Someone says, "Monroe."—Ed.] Monroe, Mrs. Monroe. I think that was her stage name, or whatever it was. Her name was something else. And she had died, and they said she committed suicide.
E-54 Ось, немає ніякої різниці, скільки я повторюю це; вони все ж таки казатимуть, що вона наклала на себе руки. Але тільки не ця дівчина; вона померла від серцевого нападу! І, якщо ви бачили, вона тримала свою руку, намагаючись дотягнутися до телефону—з телефонною слухавкою в її руці. В неї стався серцевий напад. Вони сказали, що там лежали снодійні таблетки; вона приймала їх близько місяця (розумієте?) чи навіть більш, з тієї пляшечки. Вона померла від серцевого нападу, і вона померла приблизно за чотири чи п’ять секунд до 4-ої години, якщо бути точним.E-54 Now, it don't make any difference how much I'd say it, they're still going to say she committed suicide. But the child did not. She died in a heart attack. And if you'd watch, she had her hand, trying to get to the phone, the phone in her hand. She had a heart attack. They said sleeping pills was there. She had been taking them for a month, see, or more, out of that bottle. She died in a heart attack. And she died about four or five seconds before four o'clock, exactly.
E-55 І я читав у часописі історію її життя, про те, як її…Вона була позашлюбною дитиною; і як вона мила гори брудного посуду; а її мати лежала у психіатричній лікарні; та вона прагнула (але в неї, я думаю, була найдосконаліша фігура в світі)—але вона прагнула чогось такого, що не купиш за гроші. Я подумав: “О-о, в мене було б що сказати їй! Я знаю, що їй було потрібно.” Авжеж!E-55 And I read of her life story, in the magazine, how that her… She was an illegitimate child. And how that she had washed so many dishes. And her mother in the insane institution. And she had longed with… She was the most perfect-bodied woman, I guess, in the world. But she had longed for something that money wouldn't buy. I thought, "Oh, I wish I could have got to her. I know what she needed." There you are.
E-56 Можливо, члени знаних церков, найпрестижніший—всесвітньовідомий Голівуд, де всілякі декорації та зовнішній блиск…Але вони бачили тих людей…Вона бачила, що їхнє життя нічим не відрізнялося від її життя. Потрібен вплив! Потрібна сила воскресіння Христа серед людей, щоб вони побачили, що Христос — то не статуя, що висить в якомусь приміщенні, але що Він жива Істота у формі Духа Святого, живе у чоловіках та жінках, приносить мир та задоволення та щастя. О-о, якби тільки в нас була можливість зустрітися з цією молодою жінкою перед тим, як вона залишила цей світ.E-56 May be members of the churches of fame, finest, famous Hollywood, where all the decoration and tinsel is on. But they seen those people. She could see they lived no different life than what she did. It takes influence. It takes the power of the resurrection of Christ amongst the people, that they see that Christ is not a statue hanging in a building, but He's a living Being in the form of the Holy Spirit, living in men and woman, bringing peace, and contentment, and happiness. Oh, if we could only got to the young lady before she left the world!
E-57 Ось, вплив. Ми знаходимо, що—що життя Уззії справило вплив на цього пророка до такої міри, що Уккія—Уззія, точніше, будував стіни та зміцняв себе, та відвоював у филистимлян з?млі та маєтки, які належали їм, та все таке інше, аж доки слава про нього не прокотилася аж до Єгипту. І я кажу вам, у всіх царських літописах там не було ні одного такого з них, окрім Соломона, що поширився б подібно Уззії. Чому? Бо він подав приклад. Він стояв з Богом, без огляду на те, що там думав його народ, що там думав хтось інший, що думали його політики, які намагалися вплинути на нього. Він твердо стояв з Богом, і це—Бог благословив його. То було великою допомогою цьому молодому пророку.E-57 Now, influence. We find out that—that Uzziah's life influenced this prophet, and till such a place that Uzziah—Uzziah, rather, built walls and strengthened himself, and took back the grounds and the possession that belonged to them, from the Philistines, and so forth, until his fame went all the way to Egypt. And I tell you, of all the Chronicles of the Kings, there was none of them, outside of Solomon, that spread forth like Uzziah. Why? Because he set the example. He stayed with God, no matter what his people thought, what anybody else thought, what his politicians that tried to influence him. He stayed directly with God, and God blessed him. It was a great help to this young prophet.
E-58 Як Бог благословляє мужа, який буде вірний Слову Бога. Ось, він, можливо, не буде дуже популярним, але він буде благословлений. І ось, люди повинні зробити свій вибір, чи ти бажаєш чинити так, як чинять всі інші приятелі, чи ти бажаєш бути благословлений Богом. Отож, ви можете зробити свій вибір. Якщо ви збираєтеся жити так, як решта інших, ви будете благословлені ними; але зверніть ваші—всі ваші бажання до Бога, ви будете благословлені Богом. Тому ви повинні “Обр?ти собі сьогодні, кому ви служитимете,” як сказав був пророк. “Завжди пам’ятай про свого Творця, в першу чергу, завжди.”E-58 How God blesses a man that will be true to the Word of God! Now, he may not be very popular, but he'll be blessed. And now people has to take their choice, whether you want to act like the rest of the fellows, or whether you want to be blessed of God. Now you can just take your choice. If you're going to live like the rest of them, you'll be blessed of them. But you turn your… all your desires to God, and you'll be blessed of God. So you have to, "Choose you this day who you serve," as the prophet said. "Always remember thy Creator, first, always."
E-59 Ось, але…Коли цей цар дійшов до того, що став настільки сильною людиною та маючи вплив на Ісаю та на праведника, звичайно, в своєму царстві, він дійшов до того—він став почуватися самовпевненим. І ось саме тут то ви й робите помилку. Саме тут дуже багато хто з праведних мужів куштують порох ганьби, куштують порох поразки, бо вони починають відчувати самовпевненість. Ви починаєте думати, що ви вже так довго жили для Христа, що вже не має значення, щ? Він ставить перед вами, ви зробите свій власний вибір, хочеться вам того чи ні. Ти повинен і далі продовжувати служити Богу. Несуттєво, яким ти був десять років тому, має значення те, яким ти є зараз.E-59 Now, but, when this king got to a place, being such a great man, and influencing Isaiah and the righteous, of course, of his kingdom, he got to a place he got feeling self-secured.
And there is where you make your mistake. There is where so many righteous men bite the dust of shame, bite of dust of defeat, is because they begin to feel self-secure. You begin to think that you have lived so long for Christ, that, no matter what He presents before you, you'll take your choice whether you want It or not. You've got to continue to serve God. No matter what you was, back ten years ago, it's what you are now.
E-60 Цар дійшов до того, що він подумав у собі, що він вже понад всім. Гордість ввійшла в його серце. І це те, що відбувається з нами. Вибачте мені за цей вираз, але це саме те, що сталося з нашими церквами по всій країні. Там порядні люди; деякі з найкращих у світі людей ходять до церкви. Я вважаю, що церкву відвідують найкращі в світі люди. Але в чому вся річ — організаційна система піднеслася. Це те, що сталося з Методистами; це те, що сталося з Баптистами; це те, що сталося з Назарянами, з Пілігримами Святості, з П’ятидесятниками— зарозумілі, своєвільні, самолюбні, пихаті, що нічого ти їм уже і не скажи. Бог не може знайти способу як достукатися до їхніх сердець. Це тому що вони вже стали настільки всевідаючими, що вже не потребують нічиїх порад. І будуючися навколо всіляких там нарад з братами, вони будуються навколо свого віровчення. І коли вони чинять таке, то відпихають Бога на другорядне місце.E-60 The king got to a place that he thought within himself, that, he got lifted up. Pride got in his heart.
And that's what happens to us. If you'll pardon this expression, that's what's happened to our churches throughout the country. They're fine people in there. Some of the best in the world goes to church. I think the best in the world goes to church. But the thing of it is, the—the organization system gets lifted up. That's what's happened to the—the Methodist. That's what's happened to the Baptist. That's what's happened to the Nazarene, to the Pilgrim Holiness, to the Pentecostal; lifted up, self-willed, self-centered, pride, that you can't tell nothing to. God can't find a way to get into their hearts. It's because they become so know-it-all that nobody can tell them anything. And by building themself around reasoning, with brethren, they build themselves around their creed. And when they do, they leave God in the back.
E-61 Це саме те, що трапляється з докторами. Коли вони стали такими самозакоханими, що їм вже не потрібно ніякої допомоги від Бога, це та мить, коли я не—не хочу, щоб хтось зі мною грався. Коли ви виганяєте Бога з чогось, ви просто—я хочу, щоб ви вигнали мене також. Розумієте? Тому що ви повинні завжди спершу пам’ятати про Бога! Він найвищий за все.E-61 That's what happens to doctors. When they get so self-centered that they don't need any help from God, that's when I don't want—want one fooling with me. Right. Yes. When you leave God out of anything, you, I want you to leave me out, too. See? Because, you must always remember God first.
He got lifted up.
E-62 Так багато сьогодні…Ось візьміть родину, яка почне відвідувати церкву. І Бог уздоровить цю родину. Він благословить їх та дасть у їхні життя Святого Духа. Маленькі дітки молитимуться за столом; вони молитимуться перед тим, як ляжуть спати. Мати та батько з’єднають свої руки та молитимуться. І доки вони продовжуватимуть робити таким чином, вони залишатимуться родиною; але нехай-но вони лишень…Спочатку ви знали, що в них не було нічого, якась стара заіржавіла автомашина, можливо, їздили на ній, або, можливо, ходили пішки. Нарешті, в них з’явилася гарна автомашина, кращий будинок. І ось, перше, про що ви дізнаєт?ся, потім їм вже хочеться увійти в те, що вони—що цей світ називає спілкування з вищим класом. Вони переїжджають до іншого місця, і вже там вони помічають, що вони підпали під поганий вплив. Ви повинні завжди залишатися там, де Боже Царство, і там, де виливається слава Божа. Залишайтеся там, де ви зможете вдень та вночі бути духовно нагодованими. Потім, перше, про що ви довідуєтеся, у родині почався розбрат та всілякі світські речі, і вони стали зарозумілими.
Так вчинив Уззія; він піднісся, загордував.
E-62 So many, today, you take a—a family of people that will start going to church, and God will heal the little family. He will bless them and give them the Holy Spirit in their life. The little children will pray, around the table. They'll pray before they go to bed. Mother and father will join hands and pray. And as long as they continue like that, they'll stay a family. But you let them get… First thing you know, they didn't have nothing; an old junk car, maybe, riding around in, or maybe walking.
Finally they'll get a good car, a better home. And the first thing you know, then they want to get to what they, the world, calls, "a better class," to associate with. They move into a different neighborhood, and in there, they find out they become influenced by the wrong influence.
You must always stay where the Kingdom of God is, and where the glory of God is pouring out. Stay where you can be spiritually fed, day and night. Then the first thing you know, separations comes in the home, and worldliness, and they get lifted up.
E-63 І ось, ми бачимо, щ? він намагався вчинити. Ось що насправді сталося з ним, коли він піднявся у своєму серці (нам сказано в Біблії, у 26-му розділі Хронік—ми знаходимо—Друга Хронік 26), ми дізнаєм?ся, що він ввійшов до храму Господнього з кадильницею в руці, щоб принести кадіння Господеві. І коли він ввійшов, то служитель храму разом з вісімдесятьма іншими служителями пішли за ним та сказали йому: “Не роби цього; ти чиниш зле. Ти не служитель. Ти цар, а не служитель.”E-63 Uzziah did that. He got lifted up; much pride. And now we see what he tried to do. Now, what really got him, when he got lifted up, in his heart, we're told in the Bible. In Chronicles the 26th, we find out, Second Chronicles 26. We find out that he went into the temple of the Lord, with a censer in his hand, to burn incense unto the Lord. And when he did, the minister of the temple, with fourscore other ministers, followed him and told him, "Don't do that. You're wrong. You are not a minister. You are a king, not a minister."
E-64 І він розгнівався, і він розлютився. І він втратив самоконтроль, і він запалив кадило, щоб іти, що б там не було. І Бог просто там вразив його проказою, коли він стояв там, розгніваний; і він і помер прокаженим. Їм довелося вивести його з храму.E-64 And he was wroth, and he flew up, and his temper got away from him. And he lit the censer, to go anywhere, and God smote leprosy on him right there while he was standing there in his anger. And he died, a leper. They had to take him out of the temple.
E-65 Ось із чого ми хочемо тепер узяти науку. Якби цей муж, якого Бог благословив у його здібностях…Але для нього було недостатньо цього, йому хотілося зайняти іще чиєсь місце. Ти не зможеш бути тим…Як-от конгресмен Апшоу (ви пам’ятаєте його, той, хто був—був інвалідом шістьдесят вісім років і був уздоровлений там на зібранні, вам відомо. Він був членом Конгресу Сполучених Штатів), він сказав: “Ти не можеш бути тим, ким ти не є насправді.” І це дуже близько до правди. Ти повинен залишатися в своєму покликанні, до якого покликав тебе Бог.E-65 There is where we want a lesson now. If this man, which God had blessed in his capacity, but he wasn't satisfied with that. He wanted to take somebody else's place. You can't be nothing…
As Congressman Upshaw, you remember him, the one that was—was crippled for sixty-eight years and was healed in the meeting out there, you know. He was a Congressman in the United States. He said, "You can't be nothing that you hain't." So that's about true. You've got to stay in your calling, where God called you to.
E-66 Ось, поки він залишався царем, і—він в якості царя був благословінням для народу. Та коли він став думати, що він служитель, тоді…Він думав, якщо Бог благословив його, то він вже може бути ким тільки йому заманеться. Але він як цар був благословінням для того народу, але не благословінням…Він став для них прокляттям, коли він спробував зайняти місце служителя. І в нас багато такого. Кожному хочеться вести м’яча. Розумієте?E-66 Now, as long as he remained king, and he was a blessing to the people, being a king. But when he thought he was a minister, then… he thought, because God had blessed him, he could be anything he wanted to be. But he was a blessing to the people, as a king; but not a blessing, he become a curse upon them as he tried to take the minister's place.
And we have a lot of that. Everybody wants to pack the ball. See?
E-67 Коли ви граєте у футбол (оскільки зараз футбольний сезон), то що ми хочемо робити, так це не те, щоб кожен намагався відняти м’яч від того, хто його веде; лише старатися захистити того гравця. Обороняйте його; дайте йому можливість прорватися. Ми намагаємося забити гол. Розумієте?E-67 When you're playing a ball game, as it's football season, the thing we want to do, is not everybody try to take the ball away from the man that's got it. He is trying to guard that man, protect him, let him get through. We're trying to make a goal. See?
E-68 Але чи могли б ви уявити собі такого нетренованого короля, який, щоб знайти гравця—свого власного гравця—який біжить з м’ячем по полю, щоб забити гол, і потім, замість того, щоб намагатися відігнати від нього противників, з команди суперників, щоб дати можливість прорватися вашому гравцеві, який володіє м’ячем, кожен гравець намагається відібрати у нього м’яч? Авжеж, звичайно, ви програєте.E-68 But could you imagine a team so untrained as to find one man, their own man, with the ball running to the field goal, and then instead of trying to knock the enemy away from him, the opposing team, to let your own man that's got the ball take off with it, every man trying to take the ball out of his hand? Why, you're bound to lose.
E-69 І сьогодні, ми маємо те ж саме. Коли ми бачимо, що Бог піднімається на сцену і збирається благословити щось, давайте відженемо від цього всіх ворогів. Давайте застосуємо наші впливи як напівзахисники, не як нападаючі, напівзахисники, які захищають нападаючого, щоб дозволити йому прорватися з м’ячем, бо ніякого ?пору нема, і все що вам треба робити — це просто продовжувати бігти. І ми повинні бути напівзахисниками.E-69 And today we have the same thing. When we see God come on the scene and going to bless a certain thing, let's keep all the enemies away from it. Let's use our influences as tackles, not runners, tackles that protects the runner, lets him pack the ball through; because there's no opposition, all he has to do is just keep running. And we should be tackles.
E-70 Я говорю по всьому світу, вам відомо, для Бізнесменів Повної Євангелії, організацію відділків по всьому світу. І не так давно, коли, мені здається, це було у Кінгстоні, Ямайка, коли в них там на цьому зібранні був присутній Кастро та всі інші (чи то ми були там, ось як це було), і там були відомі люди з усіх тих островів; і той бізнесмен намагався проповідувати Євангелію. Він не на своєму місці. Нам, проповідникам ледве вистачає часу, щоб зберегти це в рівнов?зі. А вони застосовують той дуже невеличкий вплив, який у них є, і кожне невеличке вміння ось сюди та ось туди, і роблять це настільки несміло, що ти вже не знаєш, що робити.E-70 I speak worldwide, you know, for the Full Gospel Business Men, around the world, organizing chapters. Not long ago, when, I believe, it was at Kingston, Jamaica, when they had Castro and all of them up there at this meeting. Or, we had been down to his place, that's the way it was, and the celebrity of all through the island was up there. And those businessmen was trying to preach the Gospel. He's out of his place. We preachers have hard enough time to keep it level. And they use every little influence they can find, and every little technique this way and that way, and keeps it so scrupled up, you don't know what to do.
E-71 Часто буває так, що у якійсь—у церкві—у якійсь невеличкій церкві може розпочатися пробудження; хтось захоче вийти сюди і вести молитовне зібрання. І потім, в нього з’являється якась думка, яка відрізняється від того, що насправді каже Біблія, але він все одно вірить по-своєму; і від нього розпочнеться певний вплив і відтягне інших вбік від цього. Що треба робити — це зберігати це Послання у тому вигляді, яким Воно йде, непохитно стояти разом з Ним, і відбивати все від Нього геть, якщо ми взагалі збираємося досягти мети.E-71 Many times, in a—in a church, a little church can have a revival going on. Someone will want to go out here and lead a prayer meeting, and then he's got a different idea from what really the Bible says, but he believes It this way, anyhow, and he'll start an influence and draw others away from It.
The thing to do is protect this Message, the way It's going. Stay right with It, and knock everything away from It, if we're ever going to cross the goal line. All right.
E-72 І я промовив: “Браття, тут щось негаразд. Ви, хлопці — бізнесмени. По-перше, ви не розумієте підходу. Ви не розумієте підходу до служіння, тому що служіння — це покликаний Богом дар.” “Бог поставив у церкві, по-перше, апостолів, пророків, вчителів, євангелистів та пасторів.” Бог поставив їх там задля вдосконалення Церкви. Бізнесмен повинен свідкувати. Жінка, домогосподарка, несуттєво, чи ви покоївка в чиємусь домі — свідкуйте. Робіть для Царства все, на що ви спроможні; але ні в якому разі не домішуйте своїх власних уявлень; просто говоріть те, що говорить Послання, та йдіть далі (розумієте?), і тоді, можливо, ви будете мати якийсь вплив. Авжеж, не намагайтеся проповідувати, доки Бог, розумієте, не покличе вас. Просто твердо стійте разом з цим, з вашим свідоцтвом, бо якщо ви не робите цього, ви попадете до групи тих, хто помиляється; і тоді ви все заплутаєте. Саме так. І це взагалі не подобається Богові.
Тут це й доводиться.
E-72 And I said, "Brethren, there is something wrong. You fellows are businessmen. The first place, you don't understand the approach. You don't understand the approach to the ministry, because the ministry is a God-called gift."
"God hath set in the Church, first apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors." God set them in there for the perfecting of the Church.
Businessmen should testify. Women, housewife, no matter if you're the maid in somebody's house, testify. Do everything you can for the Kingdom, but don't never inject your own ideas. Just say what the Message says, and keep going on, see, and then maybe you have some influence. But don't try to preach now until God, you know, calls you. Just stay right with that, your testimony. Because, if you don't, you'll get off in the wrong category, and then you'll mess up everything. That's it. And it doesn't please God, at all.
E-73 Коли цей цар…Ось, коли служитель з храму дорікнув йому та сказав йому правду, і намагався сказати йому, що він був неправий, що Бог призначив це лише для нащадків Аарона, і що вони були присвячені для цього служіння тільки…Це все, що вони повинні були робити, вони були відділені для цього. І цар, незалежно від того, яким би праведним він не був чи як би рясно не благословив його Бог, він не мав жодного права спалювати фіміам. Він перехоплював місце священика, і він не повинен був робити цього. І коли йому дорікнули, він розлютився; він втратив контроль над собою, і якраз тоді, коли він втратив контроль над собою, в нього на обличчі з’явилася проказа. В нього розцвіла проказа, і тоді він впустив додолу кадило та вибіг з храму. Розумієте? Намагаючись перевтілитися в когось іншого, ми не повинні робити цього.E-73 This proves it here. When this king, now, when he was rebuked and told the Truth by the minister of the building, and tried to tell him that he was wrong, that God called that for Aaron's descents only, and they were consecrated to that service only. That's all they was to do. They were consecrated for that. And a king, no matter how righteous he was, or how much God had blessed him, he had no right to burn incense. He was taking the priest's place, and he should not do it. And when he was rebuked, he got wroth. His temper flew up. And right while his temper flew up, leprosy appeared in his face. He broke out with leprosy. And then he dropped the censer, run out of the building. See?
Trying to impersonate somebody else, we shouldn't do that.
E-74 В своєму гніві він вчинив помилку, і його було вражено. О-о, це, напевно, було наукою для того юного пророка, бачити, тепер, що незалежно від того, наскільки великим був муж, він повинен був залишатися у своєму покликанні.E-74 In his anger, he done wrong, and he was smitten. Oh, it was certainly a lesson to this young prophet, to see, now, no matter how great the man was, he had to abide in his calling.
E-75 Я усвідомлюю, що це записується на плівку, і я знаю, що це—піде по всьому світу, туди у джунглі, та до готентотів та до всіх інших. Послання цього вечора буде перекладено різними мовами. Але я кажу це з усією щирістю, як міг…Багато хто з людей кажуть: “Чому ти не приєднуєшся до якоїсь певної організації? Чому ти не йдеш разом з П’ятидесятниками? Чому ти не йдеш разом з цією групою? Чому ти не залишиш всіх цих дрібниць?” Як я можу зробити це? Я повинен стояти з тим Посланням!E-75 I realize this is being taped, and I know it goes all over the world, back into the jungles, and Hottentots, and everything else. This Message here, tonight, will be translated into languages, but I say this with all my heart. How could…
Many people saying, "Why don't you join certain organization? Why don't you come on with the Pentecostals? Why don't you come on with this group? Why don't you just let these little things go?"
E-76 Коли Ангол Господній з’явився там на річці у тому Світлі, як ви бачите, і коли це доведено урядом та повсюди, наукою—науковим дослідженням, що то є правда…І Він наказав мені стояти з цим Словом. В такому разі як я можу проміняти Це на якесь віровчення? Якщо ті люди знаходяться там для того, щоб робити це, нехай собі роблять. Але нас було покликано для того, щоб проповідувати Слово! Не погоджуйтеся на компроміс; стійте на Слові!E-76 How can I do it? I've got to stay with that Message. When, the Angel of the Lord appeared down there on the river, in that Light there as you see; and when It's proved by the government and everywhere else, with science, scientific research, that It's the Truth. And He told me to stay with this Word. Then how could I swap It for a creed? If those men are out there to do that, let them do it. But we was called to preach the Word. Don't compromise. Stand on the Word.
E-77 Отож, тепер то ви бачите причину, чому це небезпечно — намагатися йти на компроміс та чинити щось інше, або намагатися підноситися у власних очах та казати: “О-о, я можу зробити ось це і одержати більше грошей. Я можу зробити ось це, і усі брати будуть згодні зі мною.” Я можу піти на компроміс з цим Словом, і—майже дев’яносто дев’ять відсотків служителів одразу ж повернуться: “Ось це вже непогано, це вже добре.” І я знаю тепер, багато хто з них кличуть…Що це? Хлібини та риби, бачачи, як люди одержали уздоровлення, та розпізнавання, та сили Божі, та все таке інше, проявлено. Вони запрошують вас туди, щоб провести зібрання та привести людей у—їхні церкви і так далі; та коли справа доходить до згоди на підставі Слова, вони втечуть від Нього геть. Бачите? Вам не можна цього робити. Стій зі Словом!E-77 So now you see the reason that it's a dangerous thing to try to compromise and do something else, or try to get lifted up within yourself, and say, "Oh, I could do this and make more money. I can do this, and all the brethren will agree with me. I can compromise on this Word, and, oh, ninety-nine percent of their ministers will turn right over, 'That's fine. That's good.'" I know now. Many of them call. What is it? "Loaves and fishes," seeing the people healed, and the discernments, and the powers of God, and so forth, manifested. They get you there, to get meetings, and to get people in the… their churches and things. But when it comes to agreeing upon the Word, they'll get away from It. See?
You can't do that. Stay with the Word.
E-78 Ось, це було наукою для того молодого пророка, що незалежно від того, ким він намагався бути, він повинен був залишатися у своєму покликанні. О-о, він вивчив Божий порядок для людини. Божий порядок для чоловіка — залишатися на своєму місці. Божий порядок для жінок — також залишатися на своєму місці. Ти не можеш зайняти місце чоловіка. Вони намагаються зробити це, але не робіть цього. Чоловіче, не перехоплюй місце жінки, не вдягайся подібно жінці. І жінки, не вдягайтесь так, як вдягаються чоловіки. Біблія каже, що так чинити зле. Біблія говорить: “Богові огидна та жінка, яка вдягається у чоловічу одіж, осоружна.” Розумієте? Але нині ви ледве зможете їх розрізнити. Розумієте? Ось, що ж тоді робити, як не протестувати проти цього? Що ж, в такому разі, коли ви чините так…E-78 Now, this was a lesson to this young prophet, that, no matter what he tried to be, he must stay in his calling. Oh, my! He learned there—there, God's order of men.
God's order to men is, "Stay in his place." God's order to women, "Stay in their place," too. You can't take a man's place. They're trying to do it, but don't do it. Men, don't take women's place. Don't dress like women. And women, don't dress like men. The Bible says it's wrong to do that. The Bible says, "A woman that puts on a garment pertains to a man, is filthiness before God, an abomination." See? But now you can hardly tell one from the other. See? Now how you going to do but just call out against it? See? Well, then, when you do that…
E-79 Чи бачили ви той судовий процес на цьому тижні тут в Індіані? Яка ганьба! Менш ніж п’ятнадцять років тому одна родина тут у Порт Фултоні (мені здається, дехто з цієї родини сидять тут цього вечора)—тут у Порт Фултоні, вони відправили одну дівчинку зі школи додому за те, що вона вдягла шорти, коли йшла до школи. А—цього тижня вони намагаються розпочати судовий процес та виключити зі школи (і вони вчинили це), одну дівчинку, яка відмовилась вдягати шорти в школі. Що сталося з нашим народом? Я думав, що це була країна вільних; я думав, що в нас є право—релігійна воля.E-79 Did you see this court order this week here in Indiana? [Congregation says, "Yes."—Ed.] What a shame! Less than fifteen years ago, a family here in Port Fulton… I think some of the family is setting here tonight. Here in Port Fulton, they sent a little girl home from school for wearing shorts to school. And to… This week, they're trying to sue and put out of the school, and they did it, a little girl that refused to wear shorts in school. What's the matter with our nation? I thought this was a land of free. I thought we had a right, religious freedom.
E-80 Той батько піднявся та сказав: “Це проти наших релігійних переконань, щоб нашим дітям носити шорти, щоб наша дівчинка шістнадцяти-сімнадцяти років носила шорти; це протирічить нашим релігійним переконанням.” І вони виключили та вигнали дитину зі школи.E-80 This father stood up and said, "It's against our religious belief for our children to wear shorts, our little girls, sixteen, seventeen years old, to wear shorts. It's against our religious belief." And they dismissed it, expelled the child from the school.
E-81 Я усвідомлюю, що кожен, хто не погодиться та не ввійде у—до—міжнародного договору цього співтовариства, яке вони намагаються організувати, щоб ввести—та об’єднати всі церкви разом, федерацію церков, що всі, хто не ввійде туди та не об’єднається з цим, вони зроблять з них маленьку таку провінцію, вони збираються заслати їх на Аляску. Тож ви вже можете потрошку готуватися до холодного клімату, бо це, здається, вже починається. Отож, яка ганьба!E-81 I understand that everybody that won't agree and come into the… to the—the international agreement of this fellowship that they're trying to form, to put, unite all churches together, the federation of churches; that, all that won't come in and unite with it, they'll make him a little province. They're going to send them to Alaska. You might as well get ready for cold weather, 'cause looks like it's coming. So, what a disgrace!
E-82 Мій товариш, з яким я товаришую все своє життя, Джим Пул, його син стоїть тут сьогодні. Мені лише хотілося б, щоб його батько прийшов і зробив те, що зробив його син. І ми сьогодні розмовляли з ним по телефону, і він розповів про, мені здається, якогось диктора новин або когось, (я тільки щось не можу пригадати, про кого саме), але сказав: “Раніше було так, що—що американці раз на тиждень милися та щодня молилися,” — і сказав; “нині ж вони кожен день миються і раз на тиждень моляться.” Про мене, я б краще взагалі не мився. Але це виявляє, наскільки низько ми впали. Щ? сталося з цим народом?E-82 My life-long friend, Jim Poole, his son stands here tonight. I wish his dad would only come and do what his son did. And we were talking today by telephone conversation, and he was remarking about, I believe, a news commentator, someone. I don't remember just who it was now. But, said, "It used to be that—that the American people taken a bath once a week and prayed every day. And," said, "now they take a bath every day and pray once a week." I believe I'd rather do without the bath. But just shows how we have fallen! What's happened to this nation?
E-83 Десь років п’ять тому я був у Огайо, і я проводив зібрання там у (як називається те місце, де я проводив це? [Хтось каже: “Чатаква”—Ред.]—Чатаква. І я слухав новини у готелі, і було сказано: “Сьогодні на судовому процесі тут в Огайо зів’яла квітка свободи.”
Люди Аміш, вони не довіряють своїх дітей загальноосвітнім школам. В них є свої власні школи. А в цій місцевості, де це сталося, у них там поблизу не було середньої школи. В Огайо та Індіані є такий закон (я думаю, це державний закон), що всі діти віком до шістнадцяти років зобов’язані відвідувати школу. І у того чоловіка було двоє дітей, хлопчик та дівчинка, яким ще не було шістнадцяти; і вони відмовилися відправити їх до загальноосвітньої школи, де навчають етиці Дарвіна (про те, що людина виникла з одноклітинної істоти, була мавпою; що це і все, ким вона є, лише прославленою мавпою та…). І тому, вони не погодилися з цим, і вони не дозволять своїм дітям слухати це. І тоді їх потягли до суду. І цей нахаба-суддя у своєму спецодязі, кругло підстрижений, сказав цим літнім батькові та матері, він заявив: “Добродію, в цьому штаті Огайо існує закон, який каже, що дитина повинна відвідувати школу, доки їй не виповниться шістнадцять,” — і сказав; “ви відмовляєтеся відправляти своїх дітей. Що ви відповісте на це?”
E-83 About five years ago, I was in Ohio, and I was having a meeting up there at the… [Someone says, "Chautauqua."—Ed.] What is the name of that place where I had it out there, on that? ["Chautauqua."] Chautauqua. And I was listening to a newscast in the hotel. And it said, "The flower of freedom died this afternoon, in a court here in Ohio."
The Amish people, they don't believe in sending their children to these public schools. They have their own schools. And in this certain neighborhood where these were at, they didn't have any high school. It's the law of Ohio and Indiana, I think, a national law, that all children much go to school till they're sixteen. And this man had a couple of children, boy and girl, that wasn't sixteen. And they refused to send them to the public schools where they teach the ethics of Darwin, that, "Man descended from a single cell, be a monkey. All he is, just a glorified monkey." And—and so they didn't agree with that, and they won't let their children hear it.
And so the courts pulled them in. And this little smart aleck judge said to the old aged father and mother, with his crock haircut, his overalls on. He said, "Sir, this state of Ohio has a law that says that the child must attend school till it's sixteen. And" said, "you refused to send your children. What do you answer?"
E-84 Той відповів: “Шановний, я поважаю закони цього чудового штату, де я народився.” Він сказав: “Але ми прийшли сюди давно, наші праотці, заради релігійної свободи, і ось чому ми тут — заради релігійної свободи. Наша релігія навчає нас, ми не віримо в те, що ми з тварин перетворилися на людей, що…Ми віримо, що нас було створено за Божою подобою. Ось тому, це проти наших релігійних переконань — посилати наших дітей до школи, де навчають такому. Ось тому то в нас і нема тут жодної загальноосвітньої школи, яку могли б відвідувати наші діти. І це не тому що ми не поважаємо вас; ми поважаємо те, у що ви вірите; але щодо нас, ми не віримо в це, і ми не хочемо, щоб цьому навчали наших дітей.”
Він сказав: “Або ви відправите ваших дітей до школи, або ви та ваша дружина проведете два роки у в’язниці.” Сказав: “То що ви вирішили?”
Він відповів: “Мати та я відсидимо два роки у в’язниці.” І вони повернулися та пішли собі.
Той старий суддя, мабуть, відчув якийсь внутрішній неспокій, отож він сказав: “Пам’ятаєте, хіба не сказано у вашій Біблії: ‘Віддайте цезарю те, що належить цезареві’?”
І цей батько повернувся і він сказав: “А Богові…?”
І той диктор у новинах сказав: “Ось, і тоді свобода…”
І суддя сказав: “Я засуджую вас до двох років.”
Він сказав: “Тоді свобода—квітка свободи зів’яла сьогодні у залі суду.”
E-84 He said, "Honorable sir, I respect the laws of this lovely state in which I am a native." He said, "But we come here, years ago, our forefathers, for freedom of religion. And that's why we are here, for freedom of religion. Our religion teaches us that we don't believe that we come from animals, to be man. That… We believe that we were created in the image of God. Therefore, it's against our religious beliefs to send our children to a school that teaches such. Therefore, we don't have any high school here for our children to go. And it's not because we don't respect you. We respect what you believe. But, for us, we don't believe that, and we don't want it taught to our children."
He said, "You'll either send your children to school or you and your wife will spend two years in the state penitentiary." Said, "What's your decision?"
He said, "Mother and I will spend the two years." And they turned and started to walk out.
The old judge must have felt a little bit condemned, so he said, "Remember, don't your Bible say, 'Give Caesar what's Caesar's'?"
And the father turned around, and he said, "'And to God… '?" Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
The man on the news said, "Well, then the freedom…"
And the judge said, "I sentence you to two years."
He said, "Then the freedom, the flower of freedom, died in that court room, this afternoon."
E-85 Все ж таки, ці Дункарди—тобто Аміш, точніше, незалежно від того, наскільки вони дивакуваті, вони вірять в святе життя. І у Сполучених Штатах серед них ніде не було зареєстровано ні одного кримінального злочинця. Жодна людина, жодна дитина з їхньої релігії не стали кримінальними злочинцями. Нехай вони собі будуть дивакуваті, якими б вони не хотіли бути; вони виховують правильним чином. Я не засуджую їх.E-85 After all, the Dunkards, or the Amish, rather, no matter how peculiar they are, they believe in holy living. And there is not one record, nowhere in the United States, to where they ever had any juvenile delinquency. Not one person, one child, from their religion, was ever a juvenile delinquent. Let them be peculiar, whatever they want to be, and raised right. I don't blame them.
E-86 Але послухайте, ця квітка тоді зів’яла, але через десять хвилин вона розквітла знову. Державні обвинувачувачі, всі з них, вони закрили свої книжки та заявили: “В такому разі ми йдемо у відставку, бо якщо ви порушуєте це Конституційне право, то вони порушать і все інше.”E-86 But, listen. The flower died there, right then. But, about ten minutes, it revived again. The prosecuting attorney, all off of them, pushed back their books, and said, "Then we resign from our job, for, if you break that constitutional right, they'll break the rest of them."
E-87 Чи звернули ви увагу, як одного дня, коли той старий мудрий методистський єпископ, що він сказав про ту—говорячи про ту молитву в—в церкві—в школі? То була не Методистська Церква. Той єпископ був достатньо мудрим, щоб усвідомити це. То була іще одна група, що бажала побачити, наскільки далеко вони зможуть зайти, насильно запровадивши в—в школі якусь певну молитву. Якби вони запровадили це, вони запровадили б і інше, настільки швидко, наскільки б змогли. Вони перевіряють як тільки можуть кожну шпарину. Не переймайтеся, їм це вдасться.E-87 Did you notice the other day when that wise old Methodist bishop, what he said about that, saying that prayer, in—in—in school? That wasn't the Methodist church. That bishop was wise enough to know that. That was another group, seeing how far they could get, to force a certain prayer in—in schools. If they would pass on that, they'd pass the other one just as quick as they could. They are probing every outlet they can. Don't worry, they'll get it.
E-88 О-о! Нам потрібен хрест. Ми бажаємо Христа зараз же, поки ми ще можемо! Не піддавайтеся впливу людини, яка, можливо, зможе дати—наллє більше юшки. Не підпадайте під вплив людини, яка подарує вам кращу автомашину для поїздок, або кращий будинок для житла, і продасте ваше первородне право на Христа. Не робіть цього! Слідкуйте за тим, що ви робите. Завжди йдіть за тим, хто знаходиться під впливом та підтримкою Бога, щоб ви знали, що то—з ними Бог. Не піддавайтеся недоброму впливу. Так! Добре. Не намагайтеся зайняти чиєсь місце.E-88 So, we want the cross. We want Christ now while we can. Don't be influenced by men who maybe can send more pottage down. Don't be influenced for men that'll give you a better machine to ride in, or a better home to live in, and sell your birthrights, to Christ. You do it. Watch what you're doing. Always follow that one who is influenced and is backed up by God, that you know where God is with them. Don't follow wrong influence. Yes. All right.
Don't try to take another's place.
E-89 Видіння у храмі, він побачив на—Бога на престолі, піднесеного, Бога піднесеного. Тепер ви розумієте, цей цар, який…Він показав був Ісаї певний приклад, і Ісая бачив, що той цар, одразу після того, як він залишив був своє покликання—Бог вразив його проказою. Тоді Ісая подумав: “Що мені робити?” Уззія помер, він був для нього сильною підтримкою. І він думав, що з ним все закінчено; що ж йому робити? Сам? життя майже закінчилося для нього. Отже, щ? зробив цей молодий пророк? Він пішов до храму помолитися. Він впав біля вівтаря і він волав.E-89 The vision at the temple, he saw, on—on a Throne, God lifted up, God being lifted up.
Now, you see this king, that he had made an example before Isaiah. And Isaiah seen that that king, as soon as he got out of his calling, well, God smote him with leprosy. Then Isaiah thought, "What must I do?" Uzziah was dead. He had leaned heavy on his arm. And he thought he was gone; what would he do? Life itself was gone, for him, nearly. So what did the young prophet do? He made his way down to the temple, to pray. He fell down at the altar, and he cried out.
E-90 Іноді Бог дозволяє, щоб з-під нас було вибито всі оп?ри. Іноді Він дозволяє хворобі вразити нас. Він дозволяє розчаруванню, серцевим болям вразити нас. Іноді Він чинить це для того, щоб привести вас туди, де ви могли б бути під впливом Євангелії. Будьте достатньо мудрі, щоб зрозуміти це. Не будьте настільки нерозумні, щоб відійти від цього.E-90 Sometimes God lets the very props be knocked from under us. Sometimes He lets sickness strike us. He lets disappointments, heartaches strike us. Sometimes He does that to get you where you'd be influenced by the Gospel. Be wise enough to catch It. Don't be stupid enough to walk away from It. Uh-huh.
E-91 Зверніть увагу, Ісая знав, що він повинен був знайти щось інше. Отож, що він зробив? Він подався до храму; він підніс свої руки і він волав до Бога. І він ввійшов у видіння. І коли він ввійшов у видіння, він побачив Бога, не на якомусь престолі ось тут, але піднесеного, високо піднесеного. О-о, подумати тільки! Краї Його одежі тягнулися до Нього та підносилися до Небес. І він побачив, як по всьому храму взад і вперед літали Серафими. О-о, ви подумайте тільки! Серафим, і це означає “той, хто спалює,” значення слова Серафим. Котрий перебуває поруч з вівтарем. Насправді, Серафими — це ті, хто приймають жертву та очищують того, хто вклоняється, і потім представляють його Богові, саме це виконують Серафими. Ось, ці Серафими були ангольськими істотами, і вони є найближчими до Бога, просто біля вівтаря. І вони приймають жертву. Це виявляє правосуддя Боже, що гріх не може ввійти у Його присутність, якщо його не було окуплено. Розумієте? І ці Серафими…E-91 Notice. Isaiah knowed that he must find something different. So what did he do? He went to the temple. He raised up his hands, and he cried out to God. And he fell into a vision. And as he fell into the vision, he saw God, not on a throne down here, but lifted up, way up. Oh, my! His train was following Him. Lifted up into the Heavens, and he saw, back and forth, through the temple, Seraphims flying. Oh, my!
Seraphim, it means "burners," the word Seraphim means. Which, It is next to the Altar. Actually, the Seraphims is the One who receives the sacrifice, and cleanses the worshiper, and then presents him to God, the Seraphim does. Now, this Seraphims was Angelic Beings. And They are the very next Ones to God, right at the Altar, and They receive the sacrifice. It shows the justice of God, that sin cannot come in His Presence unless it's been atoned for. See?
E-92 Ви пам’ятаєте у Семи Періодах Церкви, як вони охороняли ті Євангелія з обох боків? Ви пам’ятаєте, ми зустрічали їх там у Еденському садку з полум’яним мечем? Вони охороняють вівтар.E-92 And these Seraphims, remember, in the seven church ages, how They guarded them Gospels, One on either side! Remember, we took Them back to the garden of Eden, with a flaming Sword standing there? They guard the Altar.
E-93 І Ісая, той визначний пророк, коли він ввійшов у Дух, він, по-перше, побачив Бога, що сидів високо на Небесах, вище усякого земного царя. Сказав: “Я бачив того Царя, Господа, що сидів високо та піднесено (тоді він побачив справжнього Царя), і Його одежі тягнулися до Нього.”E-93 And Isaiah, that great prophet, when he fell into the Spirit, he saw, first, God setting way up into the Heavens, above any earthly king. Said, "I saw the King, the Lord, setting high and lifted up." Then he saw the real King. "And His train was following Him."
E-94 І він бачив, як Серафими літали по всьому приміщенню. Вони прикривали крилами своє лице, крилами прикривали свої ноги, а двома крилами вони літали. І вони проголошували: “Свят, свят, свят Господь Бог Всемогутній! Свят, свят, свят Господь Бог Всемогутній!” Що то—що то за музика, що за ритм!
Ви скажете: “Вони, мабуть, говорили це дуже тендітно: ‘Свят, свят, свят Господь Бог Всемогутній!’” [Брат Брангам імітує—Ред.]
E-94 And he saw Seraphims flying through the building. They had wings over Their face, wings over Their feet, and They were flying with two wings. And They were crying, "Holy, holy, holy, Lord God Almighty. Holy, holy, holy, Lord God Almighty. "What a—what a music! What a rhythm!
You say, "They must have been saying it very lightly, 'Holy, holy, holy, Lord God Almighty.'"
E-95 Ісая сказав: “Коли вони говорили, підвалини будинку хиталися від їхнього голосу.”E-95 Isaiah said, "When They spoke, the pillars of the building shook at Their Voice."
E-96 Вони не просто говорили ось: “Свят, свят, свят [Брат Брангам імітує—Ред.].” О-о, що то за голос. І промовив: “І підвалини розхитувалися та розгойдувалися від їхнього голосу.” Вони гучно кликали, ті ангольські істоти, які стояли безпосередньо поруч з Богом, проголошуючи: “СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ ГОСПОДЬ БОГ ВСЕМОГУТНІЙ!” Оце так видіння! Фь’ю! О-о, подумати тільки!E-96 They wasn't just saying, now, "Holy, holy, holy."
Oh, what a Voice! And said, "And the pillars moved and shook at Their Voice." They were screaming. Those Angelic Beings standing next to the side of God, scream, "Holy, holy, holy, is the Lord God Almighty." What a vision! Whew! Oh, my!
E-97 Зверніть увагу ще раз, Ісая, який спирався на руку Уззії і бачив, як він помер, засуджений Богом; і потім побачив цих святих істот, які перебувають поруч з Богом, Серафима, що голосно кликав: “СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ ГОСПОДЬ БОГ ВСЕМОГУТНІЙ!”…І ті святі Анголи закривали своє лице. Святі Анголи закривали святі обличчя в присутності святого Бога, тоді хто ж є ми? І ось…E-97 Notice again. Isaiah, who had been leaning on Uzziah's arm, and saw him die under the judgment of God; and then saw these holy Beings that was next to the side of God, the Seraphims crying, "Holy, holy, holy, Lord God Almighty." And Them holy Angels covered Their face. Holy Angels covered holy faces, in the midst of a holy God. Then who are we?
E-98 О-о, ти, методисте, та баптисте, та пресвітеріани, та п’ятидесятники, хто ми? Коли святі Анголи ховали свої святі обличчя під крилом, щоб стояти в присутності Бога, коли Анголи, істота, яка насправді вища за Анголів…Анголи не стояли там, лише Серафими. Вони за рангом вищі, ніж Анголи. А Бог настільки святий, що вони закривали свої обличчя в присутності святого Бога. І єдине, що вони могли говорити, так це: “СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ ГОСПОДЬ БОГ ВСЕМОГУТНІЙ!” Ух! Особливе покриття для них, щоб стояти в присутності Божій…Яке ж тоді покриття потрібно нам? Їм потрібно було покриватися.E-98 Now, oh, you Methodists, and Baptists, and Presbyterians, and Pentecostals, who are we?
When, holy Angels hide Their holy faces under the wings, to stand in the Presence of God; when, Angels, a Being that's actually beyond Angels. The Angels don't stand there; only the Seraphims. They're beyond Angels. And God is so holy until They cover Their face in the Presence of the holy God. And the only thing They could say was, "Holy, holy, holy, is the Lord God Almighty." Whew! A special covering for Them, to stand in the Presence of God.
What kind of a covering do we need? They had to be covered.
E-99 Ось, я хочу сказати це просто зараз: Крові Ісуса Христа цілком достатньо. Розумієте? Христос помирав не за тих Серафимів. Ні, ні! Але вони були істотами, яких було створено. Він помирав не за Анголів; Він помер за грішників. Він помер не за святих людей; Він помер за несвятих. І доки ти вважатимеш себе святим, від Нього тобі ніякої користі. Але коли ти усвідомлюєш, що ти ніщо, ось тоді Він помер—Він помер за тебе. Розумієш? Коли ти усвідомлюєш, що ти ніщо, ось тоді Він є Той—ти є саме тим, заради кого Він помер. Бог цілковито святий. В Ньому нема нічого крім святості; це все, чистість.E-99 I want to say this right now. The Blood of Jesus Christ is all-sufficient. See? Christ never died for them Seraphims. No, no. But They were created Beings. He never died for Angels. He died for sinners. Uh-huh. He never died for holy people. He died for unholy. And long as you think you're holy, He never done you no good. But when you realize you're nothing, then He died—He died for you. See? When you realize that you're nothing, then He is the… You was the one He died for. Hum! God is all holy. There is nothing to Him but holiness, that's all, purity.
E-100 Тепер, давайте-но на декілька хвилин звернемо нашу увагу на ті крила. Ми бачимо, що двома крилами він закривав своє обличчя. О-о, подумати тільки! Навіть святі Анголи закривали свої святі обличчя в присутності святого Бога. І єдине, що вони могли говорити, так це: “Свят, свят, свят Господь Бог Всемогутній! Свят, свят, свят Господь Бог Всемогутній!” І нам сказано, що вони кликали день і ніч. І це перший крок, коли сходить Бог. Вдень та вночі, не замовкаючи. І ви ще думаєте, що ми створюємо багато шуму. Яка ваша думка щодо мільйонів тих, які біля престолу, від голосу яких хиталися підвалини храму, коли тільки один з них кликав: “Свят, свят, свят”? Ви знаєте, то його голос розхитував храм, тоді як мільйони з них голосно кликали біля престолу Божого. “Свят, свят, свят Господь Бог Всемогутній! Свят, свят, свят Господь Бог Всемогутній,” — крильми закриваючи свої обличчя, крильми закриваючи свої ноги, крильми у побожності, пошані. О-о!E-100 Now let's note these wings, for a few minutes. We find out that two wings He covered His face with. My, think! Even holy Angels covered Their holy faces in the Presence of a holy God. And the only thing They could say was, "Holy, holy, holy, is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy, Lord God Almighty."
And we're told that They cried, day and night. That's the first step from God, coming down. Day and night, no letting up! And you think that we make a lot of noise. What do you think about millions of Those around the Throne? With a Voice that shook the temple pillars, when only One of Them cried, "Holy, holy, holy," you know, His Voice shook the temple. When, millions of Them crying around the Throne of God, "Holy, holy, holy, Lord God Almighty. Holy, holy, holy, Lord God Almighty!"
With wings over Their faces, wings over Their feet, was wings; reverence, respects. Oh, my!
E-101 Тепер нема ніякої побожності чи то пошани ні до чого, що говорить про святість. Скажіть про святість, вас обізвуть святенником-стрибуном. Нема ніякої побожності, ніякої пошани ані до Бога, ані до Його народу, ані до Його Слова.E-101 Now there's no reverence or respects for anything talks about holiness. You talk about holiness, you're called a holy-roller. Uh-huh. There no reverence, no respects for neither God, His people, or His Word. Now, where is this bunch going to wind up at?
E-102 Ось, де ж закінчить увесь цей натовп? (Я думаю, що ти маєш рацію, Бен. Того разу ти вцілив точно в десятку, синку. Так, це близько до правди.) Де тоді закінчить уся ця непобожна група? Де закінчить цей непобожний натовп (саме так!), ті, в кого нема взагалі ніякої пошани до Бога.E-102 [Brother Ben Bryant says, "Alaska."—Ed.] I think you're right, Ben. [Congregation laughs.] You hit the nail on the head that time, son. ["Thank you."]
Yes, that's about right. Where will this irreverent group wind up at then? Where will this irreverent bunch wind up, that's it, the ones that hasn't got no respect, at all, for God?
E-103 Ви знаєте, раніше, коли чоловік або жінка говорили, що вони Християни, люди поважали це; але сьогодні їм подобається лише побачити, скільки вони можуть посміятися з цього. Розумієте? Непобожна група! О-о! Чому? Чи відомо вам це? Ось у чому справа. В них нема усвідомлення, що то є Правда. В них нема ніякого усвідомлення Бога. Вони не пам’ятають, що Біблія каже: “Що Анголи Божі стають табором навколо тих, хто боїться Його.” Вони не лише приходять та відвідують їх; вони—вони розкладають свої намети. Амінь! “Анголи Божі стають табором навколо тих, хто боїться Його Імені.” Вони стоять там день і ніч.
Той старий темношкірий брат співав цю пісню: Анголи ввесь час наглядають за мною. Сказав:
Ввесь день та всю ніч Анголи безупинно наглядають за мною…
E-103 You know, it used to be, if a woman or a man said they was a Christian, people respected it. But, today, they just like to see how much fun they can make out of it. See? See? Irreverent group! My!
Why? You know what? This is the reason. They're not conscious that That's the Truth. They're not conscious of God. They don't remember that the Bible says, that, "The Angels of God are encamped about those who fear Him." They don't only just come and visit them. They, They stick their Tents down. Amen. "The Angels of God are encamped about those who fear His Name," stay there day and night.
The old colored brother sang that song, The Angels Keep Watching Over Me. Said, "All day, all night, Angels keep watching over me." That's right. "All day and all night, Angels keep watching over me."
E-104 Це так. Ввесь день та всю ніч, Анголи невпинно наглядають за мною. Ісус сказав про тих малих, промовив: “Дивіться, щоб ви не завдали ніякої шкоди одному з них, бо їхні Анголи завжди бачать обличчя Мого Батька, який перебуває на Небі.” Розумієте? Вони постійно стоять табором навколо, наглядаючи за ними.
А вони навіть не вірять цьому, безбожні люди. Ми вранці будемо говорити якраз про це — про благочестя та нечестя, якщо Господь дозволить.
E-104 Jesus said, about, "Them little ones," said, "take heed that you don't offend one of them, for their Angels always beholds My Father's face which is in Heaven." See? They're always camped about, watching those.
E-105 Зверніть-но увагу, вони навіть не вірять у це. Вони втратили всю порядність, всю пошану, всю побожність, і все ж таки ходять до церкви. Найнепобожніша зграя — це ті, хто ходять до церкви. Саме так.E-105 And they don't even believe that, ungodly people. We're going to get on, "What godliness and ungodliness is," in the morning, if the Lord willing. Now notice, they don't even believe that. They've lost all decency, all respects, all reverence, and yet go to church. The most irreverent bunch there is, is them that goes to church. That's right.
E-106 Який-небудь торговець горілкою, самогонник, іде собі по вулиці, проходить поруч, ще й напівп’яний, ти почнеш говорити з ним про Господа, він зупиниться і почне розмовляти з тобою. Деякі з тих оброслі мохом, так звані віруючі, церковні члени, будуть сміятися просто тобі в обличчя, бо вони не хочуть…?…Авжеж! Вони непобожні. Вважають, що ти маєш належати до їхнього збіговиська або взагалі навіть не живи на їхньому боці вулиці. Розумієте? То є правда. Непобожні.E-106 An old bootlegger or moonshiner coming down the street, passing around, and half drunk, you talk to him about the Lord, he'll stand and talk to you.
Some of those mossback, so-called believers, church members, will laugh right in your face, 'cause you don't belong to their denomination. That's right. Certainly. They're irreverent. You think you have to belong to their little clique or you don't even live on their side of the road. See? It's the truth. Irreverent!
E-107 Ось, ці Анголи, коли вони перебувають в Божій присутності, вони були…Вірили…Давид сказав (ви пам’ятаєте, ми торкалися цього декілька вечорів тому, коли я проповідував про щось), і він сказав—Давид сказав: “Я завжди ставлю Господа перед собою, щоб я не захитався. Тому то, — він сказав, — тоді, коли чиню так, моє тіло заспокоїться в надії.” Так, добродію! “Бо я знаю те…Він не покине моєї душі у шеолі і не дасть Своєму Святому побачити тління. Бо Господь завжди переді мною.”E-107 Now, these Angels, when They're in God's Presence, They was…
Believe that David said. Remember, we had here, a few nights ago, when I was preaching on something. And he said, David said, "I place the Lord always before me, that I shall not be moved. Moreover," he said, "then, when I do that, my flesh shall rest in hope." Yes, sir. "Because I know what… He will not leave my soul in hell, neither will He suffer His Holy One to see corruption. For, the Lord is always before me."
E-108 Куди б ти не пішов — став перед собою Бога. Якщо хтось розлютився та лає тебе — постав Бога поміж собою та ним. Якщо якийсь хлопчина називає тебе святенником-стрибуном — постав Бога поміж собою та ним. Якщо дружина розлютиться на тебе — став Бога. Якщо чоловік розлютиться — став Бога. Якщо діти дістають тебе — постав Бога. Розумієте? Що б ти не робив — став Бога. Якщо тато та мати дають тобі невеличку тріпку та виправляють тебе — постав Бога. Пам’ятаєте, що Бог сказав про це? “Настав дитину на ту дорогу, якою вона має йти.” Розумієте? Завжди пам’ятай — став Бога. Став перед собою Бога, і в тебе буде побожність щодо Бога та пошана до Нього. Це так.E-108 Wherever you go, place God. If a man gets angry and cusses you, place God between you and him. If a guy calls you a holy-roller, place God between you and him. If the wife gets angry with you, place God. If the husband gets angry, place God. If the children aggravate you, place God. See? Whatever you do, place God. If papa and mama gives you a little spanking and corrects you, place God, remember what God said about that. "Bring up a child in the way it should go." See? Always remember, place God. Put God before you, and you'll have reverence for God and respects for Him. That's right.
E-109 Погляньте-но! Двома крилами він закривав своє обличчя і двома крилами…Це означає побожність, побожність перед Богом, схиляв—закривав своє обличчя. Ось, в нас—в нас нема ніяких крил, щоб закривати наше обличчя, ми схиляємо наші голови до Його ніг, схиляємо наші голови та молимося у побожності, пошані. Так, добродію! Визнайте це. І двома крилами він закривав свої ноги. Свої ноги…Покривав, свої ноги—символізує покірливість та пошану.E-109 Now watch. Two wings, He covered His face. And two wings… That meant reverence, reverence before God, bowing, covered His face.
Now, we—we don't have any wings to cover our face with. We bow our head at His feet; bow our heads and pray in reverence, respects. Yes, sir. Recognize It.
And two wings, He covered His feet. His feet, covered His feet, represented humility and respects.
E-110 Подібно Мойсею, Мойсей у пошані до Бога, який сказав йому, що він стояв на святій землі, він зняв свої черевики. Бачите? Він зробив щось зі своїми ногами. Павло у пошані до Бога, побожності…Коли Ангол Господній з’явився перед ним у тому Полум’яному Стовпі, він впав на землю на своє обличчя. Шанобливе ставлення! Іван Христитель, в нього було настільки шанобливе ставлення, що коли він побачив, як іде Ісус, він промовив: “Я негідний навіть торкнутися Його ніг.” Бачите? Ноги, виявляючи пошану. Розумієте?E-110 Like Moses, Moses in the—the respects, of God telling him he was on holy ground, he took off his shoes. See? He done something to his feet.
Paul, in respects to God, reverence, when the Angel of the Lord come before him, that Pillar of Fire, he fell on the ground, on his face. Respects!
John the Baptist, he had such respects when he saw Jesus coming, he said, "I'm not even worthy to touch His feet." See? The feet, showing respects. See?
E-111 О-о! Усвідомте, єдине, що повинні усвідомити: це вашу нікчемність. Якщо ви бажаєте з Богом чогось досягти — умаліться. Не корч з себе великого, як Уззія. Він став там, і він—він сказав: “Я зроблю це в будь-якому разі, або я…Мені не потрібні ваші поради.” Розумієте? Він повинен був упокоритися. “Так, Служителі Христові, вибачте мені.” Тоді в нього не сталося б прокази. Ні! “Я знаю, що це ваша робота; Бог покликав вас. Це ваше служіння. Ви йдіть та робіть це, панове. Мені дуже шкода.” Відступив назад, тоді запис у цій Книзі був би інший. Але коли його картали, він розлютився.E-111 Oh, be conscious! Here is only one thing to be conscious of, your littleness. If you want to get somewhere with God, make yourself real little.
Don't make yourself big like Uzziah. He got in there, and he said, "I'll do this, anyhow. Whether I… You ain't got no business telling me." See?
He should have made himself humble. "Yes, servants of Christ, pardon me." He'd have never took leprosy. No. "I know that's your job. God called you. That's your office. You go ahead and do it, sirs. I'm very sorry." Backed off, there'd have been a different writing in this Book.
But when he was corrected, he got angry.
E-112 Ти картаєш людей за щось або говориш їм про те, щ? в них негаразд, вони залишають церкву. Їм хочеться…ідуть до когось, говориш жінкам, що вони не повинні носити коротку зачіску, “Гаразд, ми підемо туди, де можна носити це.”E-112 You correct people about something, or tell them about their wrongdoing, they'll leave the church. They won't… Go to somebody, tell women they shouldn't wear short hair. "Well, I'll go somewhere where they can wear it."
E-113 Одна жіночка пішла тут нещодавно…Я відправив туди свою дружину. Ми були на одному зібранні; в неї не було часу помити голову, і вона…я порадив їй піти до одного з тих салонів краси і помити там голову. Вона пішла туди, і ця жінка не знала навіть, як вкласти її коси. Їй довелося закрутити їх на тім’ї її голови. “Сідайте, — сказала, — мені ще ніколи не доводилося мити чиїсь коси—з довгими косами.” Вона навіть не уявляла собі таке. Я не знаю. Ох, подумати тільки! Бачите?E-113 A lady went here some time ago… I sent my wife down. We was in a meeting. She didn't have time to wash her hair. And she… I told her to go to one of them there beauty shops and get her hair washed. She went over there, and that lady didn't even how how to put her hair up. She had it twisted around on top her head. Come over, said, "I never did wash anybody's hair, with long hair." So, they knew nothing about it. I don't know. Oh, my! See?
E-114 Вони не знають, про що все Це. Чому? Це через немічні катедри, під якими вони сидять (авжеж!), немічні катедри, з яких не почуєш Правди. Вони ідуть на компроміс з Нею. Розумієте? Краще…Краще було б, якби ви почули це…І ось ти говориш з кимось із них, вони піднімаються та спалахують та кажуть: “Я ніколи більше не слухатиму цього святенника-стрибуна.” Бачите? Крокуй далі, Уззія. Саме так!E-114 They don't know what it's all about. Why? It's because a weak pulpit they been setting under, right, exactly right, a weak pulpit that won't tell the Truth. They compromise with It. See? Better, it would have been better if you hear It. And you talk to one of them, they'll get up, and blow up, and say, "I'll never hear that holy-roller again." See? Go ahead, Uzziah. That's right.
E-115 Проказа, ох, іноді краще було б підхопити звичайну проказу, аніж отаку проказу; так, це проказа душі. Розумієте? Коли ти піднімаєшся і тебе охоплює…Просто там у тебе знову з’являється проказа—гріх, який гірший за проказу. Це проказа душі.E-115 Leprosy, why, I'd rather have leprosy, any time, than that kind of leprosy. That's leprosy of the soul. See? When you go up and walk out, you're right then broke out again in leprosy, sin, which is worse than leprosy. It's a leprosy of the soul.
E-116 Уззія, певно, відійшов та спочив разом зі своїми батьками, як сказано в Біблії. Це означає, що він був спасений, бо він просто вчинив щось неправильно. Та коли ти чиниш це, розуміючи все, тоді в тебе з’являється проказа душі. І тоді вже неможливо дозволити ввійти туди прокаженій душі; вам це відомо.
А коли так, то умаліться. Упокортеся перед Богом…?…Ні в якому разі не ставайте зарозумілими та гордовитими; дослідіть Письмо та переконайтеся, що це саме так.
E-116 Uzziah probably went, "And slept with his fathers," the Bible said. Which, he was saved, because he just did something wrong. But when you do it, knowing better, then you break out, leprosy of the soul. And then there's no way to take a leprous soul in. You know that.
So, then, make yourself little. Humble yourself before God. Recognize. Don't get all puffed up and blow up. Search the Scriptures and see if it's right.
E-117 Недавно я розмовляв з кимось…Вони сказали: “Брате Брангаме, я розумію, що ви належите до ‘Тільки Ісус’?”
Я відповів: “Ви неправильно зрозуміли.” Бачите? Я сказав: “Я не належу до ‘Тільки Ісус’.”
Сказав: “Як же це так, ви христите в Ім’я Ісуса.”
E-117 I told someone, not long ago. They said, "Brother Branham, I understand that you're 'Jesus Only.'"
I said, "You understood wrong." See? I said, "I am not Jesus Only."
Said, "Well, you baptize in Jesus' Name."
E-118 Я відповів: “Це не робить мене прибічником ‘Тільки Ісус’.” Я сказав: “Наука ‘Тільки Ісус’; вони охрищують задля відродження. Я не вірю в це. Я не вірю в те, що як тільки вас охрищено в Ім’я Ісуса, то вам вибачено вашу душу—ваші гріхи; я вірю в те, що сказав був Петро: ‘По-перше, покайтеся; наверніться, ви втратили знака; поверніться.’” Покайтеся і потім виявіть світові, що вас було—вас було охрищено. Я вірю в те, що…Я не вірю в те, що народження згори — це хрищення Святим Духом. Це не хрищення Святим Духом; це народження згори. Нас народжено наново через Кров. Клітинка Крові приходить від—я маю на увазі, клітинка життя приходить від Крові. Вас охрищено Святим Духом у це тіло, але вас народжено через Кров. Цілком так. Вас народжено від крові вашого батька. Мене народжено від Крові мого Батька, і вашого—нашого Батька, Христа. Так, добродію!E-118 I said, "That don't make me Jesus Only." I said, "Jesus Only doctrine, they baptize, 'to regeneration.' I don't believe in that."
I don't believe, as soon as you're baptized in Jesus' Name, remit—remits your soul, your sin. I believe Peter said, "Repent, first," turn around. You missed the mark. Go back. Repent, and then show to the world that you been, in being baptized. I believe re-… that…
I don't believe in being born again is the baptism of the Holy Ghost. It is not the baptism of the Holy Ghost. It's being re-born, again. We're re-born by the Blood. Blood cell comes from the… I mean, life cell comes from the Blood. You're baptized, the Holy Ghost, into the Body. But you're born by the Blood. Absolutely. You're born by the blood of your father. I'm born again by the Blood of my Father, and by your, our Father, Christ. Yes, sir.
E-119 Але, ви розумієте, ми не віримо так, як вірять вони. Те, що ми христимо в Ім’я Ісуса Христа, це не робить нас прибічниками ‘Тільки Ісус’; ні в якому разі. Ні, добродію!E-119 But, you see, we don't believe that stuff. Because we baptize in the Name of Jesus Christ, don't make us Jesus Only, not at all. No, sir.
E-120 Авжеж, добродію! Мойсей впокорив себе в присутності, коли він почув голос Божий, що прийшов ось таким чином, сказав: “Зніми свої черевики.” Мойсей одразу ж нахилився та зняв свої черевики. Бачите? Саме так.E-120 Yes, sir. Moses humbled himself in the Presence, when he heard that Voice of God come forth like that. Said, "Take off your shoes." And Moses reached right down and jerked his shoes off. See? That's right.
E-121 Павло, коли те Світло кинуло його на землю…Він сказав: “Савле, Савле, чому ти переслідуєш Мене?”
Сказав: “Господи, Хто Ти?” Бачите, просто на землю. “Хто то такий?”
Сказав: “Я Ісус (цей Полум’яний Стовп)—Я Ісус. Важко тобі іти проти рожна.”
Сказав: “Господи, що я маю робити?” Він був готовий.
E-121 Paul, when that Light smote him to the ground. He said, "Saul, Saul, why persecuteth thou Me?"
Said, "Lord, Who are You?" Right down to the ground. "Who is It?"
Said, "I'm Jesus." That Pillar of Fire, "I'm Jesus. Hard for you to kick against the pricks."
Said, "Lord, what must I do?" He was ready.
E-122 Іван Христитель бачив Його прихід. Один з найвеличніших мужів…Ісус промовив, що серед народжених жінками не було такого сильного мужа, як Іван. І коли Іван побачив Його, він усвідомив, що він був настільки нікчемний, він сказав: “Я негідний навіть зняти Його черевики.” Амінь!E-122 John the Baptist saw Him coming. One of the greatest men! Jesus said there never had been a man, born of a woman, as great as John. And when John saw Him, he recognized he was so little. He said, "I'm not worthy to take His shoes off." Amen.
E-123 Зверніть увагу, велика людина завжди впокорює себе. Шлях вгору — це шлях униз, завжди. Упокор себе, і Бог піднесе тебе. “Той, хто підноситься — буде понижений, але той, хто упокорює себе — буде піднесений.” О-о, мені це подобається.E-123 Always notice, a big man humbles himself. The way up is down, always. Make yourself little, and God will bring you up. "He that exalts himself shall be abased, but he that humbles himself shall be exalted." Oh, my! I like that.
E-124 Зменшся; завжди будь маленьким. Не будь великою цяцею; будь просто таким собі незначним хлопчиною. Розумієте? Тільки Бог є Тим, Хто великий серед нас в будь-якому разі. Саме так.E-124 Make yourself little. Always be little. Don't be the big shot. Be the little fellow. See? God is the only One, among us, that's big, anyhow. That's right.
E-125 Ви не хочете сказати: “Це свята церква, святі люди.” О-о, ні! Це святий Бог (саме так), і несвята церква та несвяті люди. Саме так. Не існує такої речі як свята церква; це святий Бог у Церкві. Це не святі люди; це Святий Дух в людях. В такому разі ви не говорите про людей; ви говорите про Святого Духа, який перебуває в людях. Амінь, амінь! Це правдиве слово! Амінь! Це вцілило просто в десятку; я відчув це! Так, добродію! Йому сподобалося це; я знаю це. Слава! Так, добродію! Гаразд.E-125 You always say, "It's a holy church. The holy people." Oh, no. It's the holy God, that's right, and an unholy church and unholy people. Right. Ain't no such thing as a holy church; it's a holy God in the church. Not a holy people; it's the Holy Ghost in the people. Then, you're talking not of the people; they're talking, the Holy Ghost that's in the people.
Amen. Yes, sir. That's the right word. Amen. That struck home. I felt that one. Yes, sir. He liked that. I know that. Glory. Yes, sir. All right.
E-126 Зменшся. Він покривав своє обличчя двома, побожність. Він упокорив себе, покриваючи свої ноги. І по-третє, двома він літав. Двома з них він приводив себе в дію. Він перебував у пошані перед Богом. Він був упокорений перед Богом. Не тільки це, він не просто сидів там, але він приводив себе в дію. Це стосується Церкви. Амінь! Привести себе в дію. Що б там в нього не було, він був готовий іти з цим. Так, добродію! Єдине, що він міг говорити, так це: “Свят, свят, свят Господь Бог Всемогутній;” однак цим він і приводив себе в дію. Саме так! Він ввійшов у дію. Це саме те, що потрібно сьогодні церкві: по-перше, бути побожними, потім, бути покірливими, і потім, привести себе в дію. Так, добродію!E-126 Make yourself little. He covered His face with two, reverence. He humbled Himself, by covering His feet.
Now, thirdly, with two He did fly. He put Hisself in action with two of them. He was reverent before God. He was humble before God. Not only that, He just didn't set there, but He put Himself in action. Talk about a Church! Amen. Put Hisself in action! Whatever He had, He was ready to go with it. Yes, sir. Only thing He could say was, "Holy, holy, holy, is the Lord God Almighty," but He put Hisself in action with that. That's right. He got in action.
That's what the Church needs tonight, is, first, be reverent; next thing, be humble; then get yourself in action. Yes, sir.
E-127 Він виявив пророку…Коли Він виявив пророку, якими Він представив Своїх служителів, як Він збирався вчинити, що ж тоді він зробив, цей Ангол? Цей пророк побачив, як його голос похитнув стовпи в храмі, коли він кликав. “СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ ГОСПОДЬ БОГ ВСЕМОГУТНІЙ.” І будівля похитнулася, і…Він закричав знову: “СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ ГОСПОДЬ БОГ ВСЕМОГУТНІЙ,” — і будинок похитнувся.E-127 He showed the prophet, when He showed the prophet how He represented His servants, how He was going to do. What did this Guy do, this Angel? This prophet saw His Voice shake the pillars in the temple when They holler, "Holy, holy, holy, Lord God Almighty!" And the building shook. And They holler again, "Holy, holy, holy, Lord God Almighty!" And the building shook.
E-128 Ісая сказав: “Горе мені!” Пророк, підтверджений пророк, народжений пророком, великий пророк Біблії; і він сказав: “Горе мені, бо мої очі бачили славу Божу.” Погляньте, як цей пророк упокорився, пророк, муж, до якого приходило Боже Слово. Та коли він побачив видіння в дії, він сказав: “Горе мені, бо я стою настільки близько, що бачу Господню Присутність.”E-128 Isaiah said, "Woe is me!" A prophet, a vindicated prophet, born a prophet, the major prophet of the Bible, and he said, "Woe is me, for my eyes have seen the glory of God." Look at that prophet humble himself. A prophet, the man that the Word of God came to, but when he saw a vision in action, he said, "Woe is me, for I'm standing so close till I see the Lord's Presence."
E-129 Наш сучасний американський народ може дивитися на це, та піде собі геть, та ще й глузує з цього. Саме так.E-129 Our modern American people can see it happen, and walk away and laugh at it. Yeah. That's right. When, he saw a vision be made manifest, a manifested vision. O God, have mercy on this sinful world!
E-130 Коли він побачив, як видіння стало виявленим, виявлене видіння (о Боже, змилуйся над цим грішним світом!)—
проявлене видіння, він заволав: “Горе мені, бо я людина з нечистими вустами, і живу я серед народу з нечистими вустами. Я загинув; у мені нема нічого доброго.”
E-130 A manifested vision! He cried out, "Woe is me, for I'm a man of unclean lips, and I dwell among a people of unclean lips. I'm all undone. There's nothing good about me."
E-131 Ось так, ви кажете: “Благословен Бог, я належу до Пресвітеріан, Методистів, Баптистів, П’ятидесятників; я не повинен сидіти і слухати таку нісенітницю.” Наскільки сильно це відрізняється, наскільки відрізняється.E-131 Well, you say, "Bless God, I belong to the Presbyterian, Methodist, Baptist, Pentecostals! I don't have to set and listen to such stuff." What a difference there is! What a difference!
E-132 І ви пам’ятаєте, цей пророк, покликаний ще від свого народження, і підтверджений, призначений до свого служіння, шукав Правду, і він перебував разом з царем. Він бачив проявлені справи Божі, однак коли прийшло відкрите видіння, замість того щоб піднестися, він сказав: “Горе мені. Я загинув. Я вже майже загинув, бо мої очі бачили славу Божу.”E-132 Remember, this prophet, called from his birth, vindicated, predestinated to his office, and seeking Truth, and he had been with the king. He had saw the works of God be manifested. But when an open vision come, instead of exalting him, he said, "Woe is me! I'm all undone. I'm in for it now, for my eyes have seen the glory of God."
E-133 І ми ще можемо споглядати славу Божу, і ми обійдемо навколо та скажемо: “Купка святенників-стрибунів, божевільні люди.” Недивно, що ми нікуди не потрапляємо.E-133 And we can see the glory of God, and we'll go around, say, "A bunch of holy-rollers, people that's crazy." No wonder we don't get nowhere.
E-134 Пам’ятайте, я сказав вам, я прийшов сюди, щоб сказати те, що допоможе людям. Так, ми повинні бути—шанувати Це. Ми повинні, наскільки ми спроможні, віддати цьому відповідну пошану, коли ми бачимо, як проголошується відкрите Боже видіння, і знаємо, що то є Правда.E-134 Remember, I told you, when I come down here, say something that will help people. See? Yeah. We must reverence that. We must give it just every bit of respect that we can, when we see an open vision from God speak forth, and know it's the Truth.
E-135 “Горе мені,” — сказав Ісая. — “Я сьогодні ввечері ось у цьому будинку (або вдень, чи коли б це не було), і я бачу славу Божу. Я бачу, як Ангол промовляє, і я бачу, як щось рухається. І я піднімаю очі та бачу, як Бог відкривається просто тут. Горе мені, бо я людина з нечистими вустами, і живу я серед нечистого народу.”E-135 "Woe is me," said Isaiah. "I'm in a building here tonight," or today, or whenever it was, "and I see the glory of God. I see an Angel speak, and I see something move. And I look up there, and I see God manifested right here. Woe is me, because I'm a man of unclean lips, and I dwell among the unclean people."
E-136 Дивіться, що сталося. О-о, щ? Він зробив? Він виявив—Ісаї пророку, що людина має бути покірною, має бути побожною в Його присутності. Побожність та покірливість, і потім ввійди в дію. Це саме так! Починай діяти.E-136 Watch what happened. Oh, what did He do? He showed the Isaiah, the prophet, that men shall be honorable, shall be reverent in His Presence, reverent and humble, and then get in action. That's right. Strike in action.
E-137 Подібно як ота жіночка біля криниці, коли вона побачила, як щось відбувається, брате, в неї з’явилося двоє крил. Вона одразу ж на них полетіла. Вона прийшла туди до криниці Якова, щоб набрати трошки тієї застояної води, про яку вони все сперечалися; та коли вона скуштувала води з того Джерела Життя, вона одразу ж ввійшла в дію. Вона не стала говорити: “Пане, будь-ласка, скажи мені, де ти отримав освіту. Звідки у тебе все це? Як ти цьому навчився?” або: “Як ти дізнався, що в мене було п’ятеро чоловіків? Звідки тобі відомо, щ? зі мною негаразд? Як ти дізнався, що я самарянка? Звідки тобі відомо все це?” Вона не ставила запитань; Вона промовила: “Пане, я бачу, що Ти Пророк. Ми знаємо, що коли прийде Месія, Він говоритиме нам все це.” Ох, подумати тільки! Вона розпізнала це за Писанням. І потім вона сказала: “Я знаю, що коли прийде Месія, Він говоритиме нам все це.”
Він промовив: “Я — це Він.”
E-137 Like the woman at the well, when she saw something happen, brother, she had two wings. She got away, with them, right quick. She come out there, Jacob's well, to get some of that contaminated water that they was arguing about. But when she got a drink out of that Fountain of Life, she went in action right quick.
She didn't say, "Sir, please tell me where You got Your education? Where did You get this stuff at? How did You learn it?" Or, "How did You know that I had five husbands? How did You know what was wrong with me? How did You know I was a woman of Samaria? How did You know these things?"
She never questioned. She said, "Sir, I perceive that You are a Prophet. We know when Messias comes, He will tell us these things." Oh, my! She recognized it by the Scripture, and she said, "I know, when the Messiah cometh, He will tell us these things." Hum!
He said, "I am He."
E-138 Вона ввійшла в дію. Вона одразу побігла до міста, настільки швидко, наскільки могла; сказала: “Ідіть, погляньте на Чоловіка, Який розповів мені все, що я була зробила. Хіба це не сам Месія!” Коли вона узріла Правду, вона не старалася вести м’яча, вона—але вона, звичайно, віддала Цьому певну—певну—велику пошану. І вона, звичайно, подала Цьому велику підтримку, бо вона подалася в місто та казала: “Нумо, ідіть подивіться. Коли ви не вірите в це, ідіть, підемо разом зі мною.” Слава!E-138 She went in action. Right down into the city she went, as hard as she could go. Said, "Come, see a Man Who told me the things that I've done. Isn't this the very Messiah?" When she saw Truth, she didn't try to pack the ball, but she was sure giving It some—some, a lot of respects. And she was sure giving It a lot of support. Cause, she went down in town, say, "You come, see. If you don't believe it, come, go with me."
E-139 Я сьогодні почуваюся неначе святенник-стрибун. Авжеж, добродію! Про мене, якщо так повинні почуватися святенники-стрибуни — нехай я буду одним з них. Так, панове! Я знаю, що Він має слушність. Я знаю, що Він зараз тут. Я знаю, що той самий Месія, я знаю, що той самий Бог, той самий Христос перебуває цього вечора просто тут у цьому невеличкому старому розпеченому приміщенні. Я можу вам це довести. Амінь!E-139 Glory! I feel like a holy-roller tonight. Yes, sir. My! If that's the way you feel, being a holy-roller, let me be one. Yes, sir.
I know He is right. I know He is here. I know that same Messiah. I know that same God. That same Christ is right here in this little, old hot building tonight. I can prove it to you. Amen.
E-140 Погляньте на того Ангола Господнього, який стоїть ось у тому кутку просто над чоловіком, що сидить там. Його ім’я…Він служитель. Містер Уітт. Він з Вірджинії, (саме так!) страждає на неврастенію. Якщо ви вірите всім вашим серцем, ви можете іти додому цілком уздоровленим. Чи вірите ви в це, добродію? Гаразд, ідіть додому та будьте уздоровлені; ваша неврастенія минулася.E-140 Look at that Angel of the Lord standing there in the corner, right over a man setting over here. His name is… He is a reverend. Mr. Witt. He's from up in Virginia. Right. Suffering with a nervous breakdown. If you believe with all your heart, you can go home and be made well. Do you believe it, sir? All right. Go home, get well. Your nervous breakdown is finished.
E-141 …?…Сидить ось там; його ім’я Моррей. Він приїхав з Іллінойсу. В нього проблема з прямою кишкою. Якщо ви повірите цьому, пане…Чи вірите ви в це? Я незнайомий з вами. Чи ви вірите цьому? Хвороба залишила вас. Аллілуя!
Розпалений вугіль торкнувся вуст пророка,
Цілком очистивши його;
Коли Божий Голос спитав: “Хто піде для Нас?”
Тоді він відповів: “Ось я; пошли мене!”
E-141 There, right, setting right there, his name is Morriah. He comes from Illinois. He's got rectal trouble. If you'll believe that, sir! Do you believe it? I'm a stranger to you. If you believe that, she'll leave you. [Brother Morriah says, "I believe it."—Ed.] Hallelujah!
When the coal of Fire had touched the prophet,
Making him as pure as pure could be;
When the Voice of God said, "Who will go for us?"
Then he answered, "Here am I. Send me."
E-142 Не має значення, яке там переслідування, не має значення, що буде означати хрест — “Пошли мене, Господи; ось я!” Не має значення, чи багато від тебе відвернуться, як багато цього, того або іншого — “Пошли мене!”E-142 No matter what the persecution is, no matter what the cross is, "Send me, Lord. Here am I." No matter how many turns you down, how many this, that, or the other, "Send me."
E-143 Він зараз той же самий Месія. Він тепер перебуває просто тут. Я бачу Його знову. Амінь! Що це?E-143 He's that same Messiah. He's right here now. I see Him again. Amen.
E-144 Та жінка почала діяти. Вона взяла ті крила та вирушила у політ. Вона швидко ввійшла в дію.E-144 What is it? That woman went in action. She got them wings and begin to fly. She got in action right quick.
E-145 Коли апостол Петро, коли він одного дня там в морі прийняв Бога за Його Словом…Він рибалив цілу ніч і нічого не впіймав. І Ісус підійшов до нього; Він сказав: “Закинь свого невода по інший бік човна.”E-145 When, the apostle Peter, when he took God at His Word, one day out on a sea. He had fished all night and hadn't taken nothing. And Jesus come to him. He said, "Cast your net on the other side of the boat."
E-146 Він відказав: “Господи, я рибалка; я знаю, коли воно клює і коли ні. Мені відомо, де вона є і де її нема. Однак я рибалив цілу ніч і не впіймав навіть мілкоти. Ось, якщо Ти кажеш закинути ось туди…Я знаю, що там нема ніякої риби, але за Твоїм Словом, Господи, я закину невода.” Що він зробив? Він ввійшов у дію. Амінь!E-146 He said, "Lord, I'm a fisherman. I know when they bite and when they don't. I know where they are and where they're not. But I fished all night and haven't even take a minnow. Now, if You say, 'Cast over there,' I know there's no fish there. But, at Your Word, Lord, I'm going to let down the net." What did he do? He went in action. Amen.
E-147 Ось тут басейн, повний води. Якщо вас ще ніколи не було охрищено в Ім’я Ісуса, це саме час, щоб почати діяти. Якщо ви лише якийсь член церкви і не знаєте Бога в хрищенні Святим Духом, це саме час, щоб ввійти в дію. Хіба не так? Закрий своє обличчя в побожності. Закрий свої ноги в покорі та схили свої коліна та починай діяти. Якщо ти не знаєш Бога, починай діяти.E-147 Here is a pool full of water. If you've never been baptized in Jesus' Name, it's time to get in action. If you're just a church member, and don't know God by the baptism, the Holy Ghost, it's time to get in action. Right. Cover your face, in reverence. Cover your feet, in humility, and bow your knees. And go in action. If you don't know God, get in action.
E-148 Коли сліпець, який не міг бачити, коли Ісус говорив з ним та змішав слину з землею та поклав це йому на очі та уздоровив його—уздоровив. Коли він одержав уздоровлення, він почав діяти. Він поширював славу про Нього. Він не старався заволодіти м’ячем; але, брате, він поніс славу про Нього по всій тій місцевості. Що він зробив? Він ввійшов у дію.
Одного разу було уздоровлено одного сліпця і сказали…
“Цей Чоловік — грішник. Навіть і не знайся з Ним!”
E-148 When the blind man, who couldn't see, when Jesus spoke to him, and spit on some mud and put it in his eyes, and got him to heal—heal. When He did, he went in action. He spread His fame. He didn't try to pack the ball. But, brother, he spread His fame throughout all the regions around about. What did he do? He got in action. One time, a blind man was healed.
Said, "That Man is a sinner. You don't even know Him."
E-149 Він сказав: “Грішник Він чи ні, я не знаю; але я знаю одне, я був сліпий, а тепер ось бачу.” Що він зробив? Він ввійшов у дію.E-149 He said, "Whether He's a sinner, or not, I don't know. But this one thing I do know, wherein I was once blind, I can now see." What did he do? He got in action.
E-150 Ось що потрібно церкві. Ввійдіть в дію! У нас занадто багато формальності, у нас занадто багато світської пихи; нам потрібно ввійти в дію. Амінь! Він поширював звістку про Нього повсюди.E-150 That's what the church needs: get in action. We got too much form. We got too much world dignity. We need to get in action. Amen.
He spread His fame abroad, everywhere.
E-151 Люди у П’ятидесятницю, вони знали не дуже то багато. Вони не могли поставити свого підписа на папері, деякі з них. Вони були налякані. Вони зібралися у верхній кімнаті. Але одного дня, щ? вони зробили? Вони піднялися туди у послусі Його Слову. Вони прийняли Його Слово. О-о, якби люди сьогодні лише прийняли Його Слово, тоді б вони ввійшли в дію.
“Чекайте в Єрусалимі.” Лука 24:49.
“Ви приймете Духа Святого після того, як ця обіцянка—після того, як Дух Святий злине на вас; і тоді ви будете Мені свідками.” Дії 1:8.
E-151 The people at Pentecost, they didn't know very much. They couldn't sign their own name, some of them. They was scared, and got in the upper room. But, one day, what'd they do? They went up there in obedience to His Word. They took His Word.
Oh, if the people today would just take His Word, then they'll get in action.
E-152 Лука 24:49 сказано: “Ось, Я посилаю обіцянку Батька на вас; але чекайте в Єрусалимі, доки вас не буде наділено силою з висоти.” Доки? Одну годину, дві години, десять днів, чотири місяці, шість місяців, нема ніякої різниці. Доти! Як довго це триватиме? Доки не станеться. Коли ти прохаєш Бога про щось — залишайся просто там до тих пір, поки. Амінь! Залишайся до тих пір, поки. Поки що? Поки це не станеться. Претендуй на це! Вір в це! Тримайся за це! Починай діяти! Свідкуй про це! Свідкуй! Не бійся. Ввійди в дію!E-152 "Tarry ye in the city of Jerusalem," Luke 24:49. "You shall receive the Holy Ghost after this, the promise, after this the Holy Ghost come upon you, then you'll be witness of Me," Acts 1:8. Luke 24:49 said, "Behold, I send the promise of the Father upon you, but wait up at the city of Jerusalem until you're endued with power from on High."
How long? One hour, two hours, ten days, four months, six months? Didn't make any difference. "Until." How long is that? Just until. When you ask God for anything, stay right there, until. Amen. Whew! I—I feel good. Stay until. Until what? Till it happens. Claim it. Believe it. Hold onto it. Go in action. Testify about it. Glory! Yes. Testify. Don't be afraid. Get in action.
E-153 Що вони робили у верхній кімнаті? Хвалили та благословляли Бога. За що? За обіцянку; вони знали, що вона повинна була статися. Ось вам; ввійди в дію. Починай хвалити Бога, доки ця Обіцянка не справдиться повністю. У вас є обіцянка.E-153 They were in the upper room. What? Praising and blessing God. What for? The promise. They knowed it had to come. There you are. Get in action. Go to praising God till the promise is fulfilled. You've got the promise.
E-154 Якщо ти віриш, що Бог уздоровлює — продовжуй діяти. Якщо ти віриш, що Він збирається викликати тебе просто зараз, і ти тримаєшся за Нього — продовжуй діяти. Амінь! Продовжуй діяти! В тебе є два крила, тож застосовуй їх. Продовжуй діяти! Розмахуй ними вгору та вниз. “Господи, я вірю; Господи, я вірю.” Ти не можеш просто волати: “Свят, свят, свят”; тобі потрібно говорити: “Господи, я вірю!” Залишайся в дії! Амінь!E-154 If you believe God heals, stay in action. If you believe He's going to call you out now, and you're holding onto Him, stay in action. Amen. Stay in action. You got two wings, so use them. Stay in action. Wave them back and forth, "Lord, I believe. Lord, I believe." You can't just holler, "Holy, holy, holy," you have to say, "Lord, I believe." Stay in action. Amen.
E-155 Вони продовжували діяти, доки з Неба не зійшов звук подібний швидкому вітру. Ось тоді вже справді відбулася дія. Ось тоді вони ввійшли в дію.E-155 They stayed in action until "there came a sound from Heaven like a rushing mighty wind," then they really was in action. Then they went in action. Uh-huh.
E-156 Брате, Сестро, все це, що, як ми бачили, відбулося за цих останніх днів, повинно ввести нас в дію. Амінь! Ми повинні перебувати в дії. Це саме так. Ми ж сидимо собі неначе на якомусь…І ось, люди сидять собі спокійненько, п’ятидесятники; Господь щось зробить; вони кажуть: “Гм! Ну що ж, це непогано.” О-о, жах! Щось не дуже то схоже на Серафима, який перебуває поруч з Богом. Саме так.
Посланець, який навіть ще ближчий до Бога. Ти стаєш Його дитиною ще за межами мідного вівтаря.
E-156 Brother, sister, what we seen happen in this last days ought to put us in action. Amen. We should be in action. That's exactly right.
We set around as if it was something… And, well, people set around, Pentecostal people. The Lord will perform something. They say, "Hum! That's pretty good." Oh, my! Don't look very much like a Seraphim that lives close to God. Uh-huh. That's right.
E-157 Серафим перебуває біля мідного вівтаря. Але ти як син та дочка прямуєш просто до Божої присутності. Тобі не потрібно проходити через якогось там священика та усякі подібні речі. Він є твоїм Священиком. Розумієте? Просто там в Його присутності як сини та дочки. Брате, я певен, що в нас є більше аніж крила. Амінь! В нас є Святий Дух! Саме так.E-157 A messenger, that's even closer to God, you become His child, on beyond the brazen altar. The Seraphim is at the brazen altar. But you, as a son or daughter, go right into the Presence of God. You don't have to go through any priest and all these things. He is your Priest. See? Right there in His Presence, as sons and daughters. Brother, I believe we got more than two wings. Amen. We got the Holy Ghost. That's right.
E-158 Але ми повинні перебувати в дії з побожністю та покорою, не в такій дії, щоб намагатися щось на когось котити, але з такою побожністю та покорою, щоб ми могли ввійти в дію та сказати: “Горе нам, нам було явлено Присутність Всемогутнього. Ми побачили, як відбуваються видіння, саме так, як Він сказав був. ‘Ті справи, які Я чиню, і ви чинитимете також. Навіть більше за цих чинитимете, бо Я йду до Свого Батька.’”E-158 But we ought to be in action with reverence and humility. Not in action to try to push something on somebody, but with such reverence and humility, that we could go in action, say, "Woe is us! We have seen the Presence of the Almighty. We've seen visions happen, just what He said, 'The works that I do, shall you do also. More than this shall you, for I got unto My Father.'"
E-159 Ми побачили, як відбувалося навіть більше, ніж було коли-небудь записано в…Авжеж, на одному-єдиному зібранні ми бачили, як всього цього відбулося навіть більше, ніж записано в Біблії. Це так. На одному зібранні більше, ніж було записано за 33 з половиною роки Його життя. Це так. Подумайте про це. Ми бачили це на власні очі. Ми бачили, як все це відбувалося. Ми бачили, як це було передречено, справдилося, спостерігайте. Кульгаві, сліпі, інваліди, безсилі, все те, що було передречено, справдилося до останньої крапки. Жодної помилки. Брате, це повинно ввести нас в дію, в покорі та побожності.E-159 We've seen more happen than was ever wrote. And, well, we seen more happen in one meeting, with them things, than wrote in the Bible. Right. More in one meeting than was wrote in the thirty-three and a half years of His life. That's right. Think of it. We've seen it with our eyes. We've seen it happen. We seen it foretold, come to pass, watch it. Lame, blind, halt, withered! Things foretold, that happens exactly on the dot, never failed. Brother, that ought to put us in action with humility and reverence.
E-160 У минулому, за Біблійних часів, коли Полум’яний Стовп стояв над Ізраїлем, і Він став тілом та жив серед нас…“Я прийшов від Бога і до Бога повертаюся.” Святий Павло побачив Його і впав на своє обличчя. Великий учитель, такий як Павло, навчений Гамаліїлом, ницьма впав у порох та заволав: “Господи, Господи, Хто Ти? Я готовий іти.” Визначний муж, яким він був тоді, вчений; і він упокорився, бо він узрів Полум’яний Стовп. Ми ж не тільки бачимо на власні очі, як Він рухається серед нас, але Його було підтверджено також і науковим чином. Це повинно ввести нас у дію.E-160 From plumb back yonder in the Bible times, when the Pillar of Fire hung over Israel, and It was made flesh and dwelled among us. "I come from God and return to God."
Saint Paul saw It and fell on his face. A great teacher like Paul, taught under Gamaliel, wallowed in the dust and cried, "Lord, Lord, Who are You? I'm ready to go." A great man, what he was, a scholar, and he humbled himself because he saw the Pillar of Fire.
E-161 Ми бачимо, як Він чинить те ж саме, що Він чинив і тоді. Він чинить це і сьогодні. Обіцянка Батька. О-о, що це таке? Він прийшов, щоб підтвердити Слово, щоб довести, що то є Слово. Це повинно ввести Церкву в дію, чи не так?E-161 Not only do we see It with our eyes, moving among us, but we even got It in scientific. That ought to put us in action. We see It do the same things It did back there. It does it yet today, the promise of the Father. My! What is it? It come to vindicate the Word, to prove the Word is so. That ought to put the Church in action. Don't you think so? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-162 Двома він у побожності закривав своє обличчя. Двома він закривав свої ноги, покора. І двома він приступив до праці. Він вирушив у дорогу, почав діяти.E-162 With two He covered His face, in reverence. Two He covered His feet, humility. And with two He went to working. Away He went, put it in action.
E-163 Отож, ми повинні перебувати в дії, у пошані до Слова. Ми повинні говорити людям.E-163 Now we ought to be in action, in respect to the Word. We ought to be telling people.
E-164 З’являються ознаки Його приходу, повсюди ми бачимо, що їх виявлено в Його Слові. Ми чуємо, як приходить Святий Дух та говорить нам про певні речі, які мають статися.E-164 Signs of His Coming appearing, everywhere, we see it push out in the Word. We hear the Holy Spirit come, tell us certain things is fixing to happen.
E-165 Не більше ніж двадцять років тому просто з цього самого приміщення, Ним було передречено прихід президента Кеннеді. Він докладно розповів про те, щ? повинно статися, що жінки та інші поставлять цього хлопця, і докладно — яким саме він буде. І нам ввесь цей час все це було відомо, і докладно розповів про те, щ? повинно статися. І ось воно сьогодні. І ось збирається ця конференція, Федерація Церкви та інше збирається разом. Чому ж це не введе нас в дію? Саме так. Угу!E-165 No more than twenty years ago, right from this same building, It told of President Kennedy coming in. It told exactly what would take place, that the women and so forth would put this fellow in, and exactly what he would be. And we knowed it all along, and told just exactly what would happen. And here it is today. And here is that conference coming up, the federation of church, and all coming together. Why, it ought to put us in action! That's right. Uh-huh.
E-166 Слово за словом, як Він говорив, це справдилося просто поруч з нами. Це повинно ввести нас у дію.E-166 Word by word, as He spoke, has been fulfilled right by us. It should put us in action.
E-167 Подібно як пророк, ми бачили наслідки або—наближення відходу, відступництва, піднесення деномінацій, втрата своїх місць.E-167 Like the prophet, we have seen the outcoming, or the oncoming of the going away; the denial, exaltations of the denominations, lose their places.
E-168 Подібно Ісаї, що стояв там, почнемо з того, що він був деномінаційним мужем. Він спирався на царя, бо той був порядним мужем. Але він побачив, щ? зробило з ним самопіднесення. Воно назавжди вилучило його. І ми бачимо, щ? зробило з церквою самопіднесення деномінації. Воно назавжди забрало цю так звану деномінаційну церкву зі сцени. Скажіть-но мені, де хоч одна піднялася, після того як впала. Де це таке було? Зверніться до історії та прослідкуйте за будь-якою церквою, яка падала. Як тільки вона організовувалася, вона падала, і вона вже ніколи не піднімалася знову.
Уззія вже ніколи не повернувся до— до храму знову. Він залишався прокаженим ввесь залишок своїх днів і був похований прокаженим. Так, добродію!
E-168 Like Isaiah stood there, he was a—a denominational man, to start with. He leaned upon the king because he was a good man, but he seen what self-exaltation did to him. It took him off, forever.
And we've seen what self-exaltation of denomination has done to the church. It's took the so-called denominational church out of the ring forever. Tell me when one ever rose up after it fell. Where is it at? Look back through the histories and see any church that ever fell. As soon as it organized, it fell, and it never did come back again.
E-169 Отож, пророк зрозумів, до чого це призвело. Він побачив це— до чого приводить те звеличення. “Аякже, ми…” або: “Майже кожен…Ніхто не може приєднатися до наших деномінацій, якщо він спочатку не пройде перевірку у психіатра, щоб побачити, нормальний в нього рівень інтелекту чи ні. Він повинен мати ступінь доктора богослов’я, доктора філософії, перш ніж він зможе прийти до—говорити з нами. А якщо ні, наша рада його не прийме.” О-о, подумати тільки! “Найкращі…найвишуканіша публіка з усієї країни з’їжджається до…Подивіться-но на ті автомашини, що стоять навколо наших будинків; там ‘Кадиллаки’ та ‘Рікенбеккери’ і так далі.”E-169 Uzziah never did return to the temple again. He was a leper, the rest of his days; and was buried, a leper. Yes, sir. Now, the prophet saw what that did. He saw that, what that exaltation did.
"What? We, we are, nearly every… Nobody can come into our denominations 'less it takes a—a test before the psychiatrists, to see if his IQ is right, or not. He has to have a D.D.D., Ph.D. before he can even come, talk to us. Our boards will not have him, if he doesn't." Oh, my. "The best—best crowd in the country comes. Look at the cars that set around our places. They're Cadillacs and Rickenbackers, and so forth."
E-170 Ми бачили, як таке помирає. Ми бачимо це мертвим, і все це покрилося—болячками—покрилося гнояками—точніше сказати, смердючими гнояками, як це названо в Біблії. Все це стало цілковитим гнояком. Воно смердить. Це саме так. (Я говорю про це в духовному сенсі. Розумієте?)E-170 We've seen that thing die. We see it dead. And the whole thing has become full of imputed, aided sores, putrefied sores, rather, as the Bible calls it. It's all sores, altogether. It stinks. That's right. Spiritually speaking, I'm saying it. See? Uh-huh.
E-171 Ми бачимо, що вони послабили своє тримання—хватку за Слово та підносять віровчення. Ми бачимо, до чого це призводить? Наводить проказу, невір’я. Еге ж! О-о, просто жах!
Подібно Уззії, що намагався зайняти місце свого помазаного—помазаного служіння, після того, як його було вже вражено, і він побачив, що зазнав краху. І ми бачили, як оці церкви намагаються зайняти місце помазаного служіння, щоб проповідувати Боже Слово, та загальмувалися з цим. Вони не знають, що робити. Ставиш перед ними Слово, вони ж не знають, що робити. Просто жах. “Ми віримо, що то було для іншого дня.” Що це таке? Вони заплуталися. Як ви можете виконувати службу Божих помазаників і відкидати Його помазане Слово, яке є Він Сам у формі Слова? Як ви можете відкидати те, що Слово має слушність, і потім все одно проголошувати, що ви помазані Духом?
E-171 We seen them lose their hold and grip, on the Word of God, and exalt creeds. What did we see it do? Struck with leprosy, unbelief. Huh. My, oh, my!
Like Uzziah, tried to take the place of His anointed, of anointed office, after he done been struck, and he found he failed it.
And we've seen these churches try to take the place of the anointed office, to preach the Word of God, and become bumfuzzle with It. They don't know what to do. Put the Word out before them, they don't know what to do. It's all, "We believe That was for another day." What is it? They're confused. How can you hold the office of God's anointed and deny His anointed Word which is Himself in Word form? How can you deny the Word is right, and then still say that you're anointed with the Spirit?
E-172 Єдиний, хто проявить Слово Боже — це Сам Святий Дух. “Коли Він, Дух Святий, прийде, Він візьме з того, що належить Мені, і все вам сповістить.” Саме так. Як ви можете займати місце помазаного служіння і належати до якогось віровчення чи деномінації? Вони мертві! Єдине, що потрібно зробити — це впасти ниць та волати: “Господи Боже, я людина з нечистими вустами.” Так, добродію!E-172 The only thing that'll manifest the Word of God is the Holy Ghost Itself. "When He, the Holy Ghost will come, He will take these things of Mine and show them to you." Right.
How can you take the place of anointed office and belong to a creed or denomination? They're dead. The thing to do is fall down and cry out, "Lord God, I'm a man of unclean lips." Yes, sir.
E-173 Ці деномінації намагаються зайняти місце святої церкви. “Ми віримо в Бога Отця, Всемогутнього, Творця Неба і землі, та Ісуса Христа, Його Сина. Ми віримо в святу Римську Католицьку Церкву,” і все таке інше. “Ми віримо у спільність святих.”E-173 Them denominations try to take the place of the holy Church. "We believe in God the Father Almighty, Creator of heavens and earth, and Jesus Christ His Son. We believe in the holy Roman Catholic church and all these different things. We believe in communion of saints."
E-174 Я вірю в спільність Христа. Так, добродію! Я вірю, що святі нині перебувають у славі, звичайно. Та я вірю, що в нас є один Посередник між Богом та людиною. Так, добродію! Тицяють усю цю нісенітницю…Ось, Біблія протирічить цьому. Вони кажуть: “Ну це ж Біблія.” Це Бог! Слово було Богом, і Слово стало тілом та перебувало серед нас. Отож, Слово перебуває в нашому тілі, проявляючи Себе, помазане Святим Духом. Час починати діяти. Саме так.E-174 I believe in the communion of Christ. Yes, sir. I believe saints are in Glory. Sure. But I believe we have one Mediator between God and men. Yes, sir. Poke that stuff? Here, the Bible contradicts that.
They say, "Well, that's the Bible."
That's God. "The Word was God. And the Word was made flesh, and dwelt among us." Now the Word is in our flesh, making Itself manifested, anointed by the Holy Ghost. Time to go in action! That's right.
E-175 Вплив видіння на пророка (о-о, подумати тільки!) змусив його визнати, що він був грішником (помазаний пророк). Він сказав: “Я людина з нечистими вустами, я неправий. Я чинив неправильно. Я сам нечистий.” Він був грішником. Він визнав свої гріхи. Так, добродію! Змусило Божого пророка визнати, що він був грішником; ось що зробило це видіння. Всілякі доктори богослов’я та доктори філософії глузуватимуть з цього. Мабуть, знаходяться у ієрархії якоїсь церкви.E-175 The effects of the vision upon the prophet, oh, my, caused him to confess that he was a sinner. Anointed prophet, he said, "I'm a man of unclean lips. I'm wrong. I've done wrong. I'm unclean, myself." He was a sinner. He confessed his sin. Yes, sir. Caused a prophet of God to confess that he was a sinner, that's what the vision done.
Some D.D.D., Ph.D. will laugh at It, supposed to be some hierarchy of some church.
E-176 Чи чули ви, що сказав у сьогоднішніх новинах кардинал? Він заявив: “Тут ось деякі навчають про те, що повернення Господа вже близько.” Він сказав: “Але, звичайно, нам доведеться позбутися таких. Ми хочемо об’єднати світову релігію.” Саме так.
Люди, не засинайте. Все це вже ближче, аніж ви думаєте. Цей хлопець майже такий, як і той, хто не знав Йосипа, ви розумієте.
E-176 You hear what the cardinal said, that newscast today? He said, "There is some that teaches that the return of the Lord is coming soon." Says, "Of course, we'll have to get rid of that bunch. We want a—a unionized world religion." Just exactly.
E-177 Пильнуйте, підкрадається настільки підступно, наскільки це можливо. Вони вже чіпко ухопилися ось тут, за цю останню межу, де вони створять ?браз їй через створення Спілки Церков, і змусять її говорити те ж саме, що говорила звірина, і дадуть їй владу переслідувати всіх благочестивих людей, та перемінять Божі часи та закони. Цілком точно, як це і було сказано. Ми пізніше ще торкнемося цього; сьогодні вже занадто пізно, але ми— як би там не було, ви знаєте це. Так, добродію!E-177 You people, don't you fall asleep now. The thing is closer than you think. This fellow is just about that one that "doesn't know Joseph," you know. And, watch, come in just as tricky as it can be. They got the hold right here, that last place, where, "They'd form an image to it," by taking the confederation of church and make it speak just the same as the beast did, and give it power to persecute all the godly people, and will change the times and laws of God. Just exactly what It says. See?
We get to that, later. It's too late, tonight. But we'll… You know it, anyhow. Yes, sir.
It caused him, caused him, confess himself to be a sinner.
E-178 Це змусило його—змусило його визнати себе грішником…?…О-о, якби це сталося сьогодні, вони б сказали: “Авжеж, я доктор Такий-то.”
Я чув, як один єпископ говорив: “Коли я прийду на Небеса, чи знаєте ви, що я зроблю?” Сказав: “Я підійду до—до Ісуса та скажу: ‘Чи Ти знаєш, хто я такий? Я єпископ Такий-то.’”
Він промовив: “Авжеж, я чув, як моя мама говорила про тебе.”
Сказав: “Люди, які вірять Біблії, вони неначе пробираються крізь каламутну воду; ти не усвідомлюєш, куди ти йдеш.”
E-178 What'd you say? Why, if there'd be a so-called today, they'd say, "Well, I'm Doctor So-and-so."
I heard a bishop say, "When I get up to Heaven, you know what I'm going to do?" Said, "I'm going to—to Jesus and say, 'You know who I am? I'm Bishop So-and-so. He say, 'Yes, I've heard My mother speak of you.'" Said, "People that believe the Bible, is like wading through muddy water, you don't know where you're going." Don't you think that.
E-179 Не думайте таке.
Він мій Провідник. (Я проповідуватиму про це завтра ввечері.) Так, добродію! Він проведе тебе через усі каламутні води, через які треба пройти, через усі небезпечні мілини, всі вершини та низини. Де б це не було, Він переведе мене через річку смерті. Амінь! О-о, так, добродію! Він проведе. “Коли прийде смерть, я не страхатимусь лиха, бо Ти зі мною. Так, хоч би мені довелося йти через долину смертної темряви, я не страхатимусь злого; Ти також і там.”
E-179 He is my Guide. I'll preaching on that, tomorrow night. Uh-huh. Yes, sir. He will guide you through all the muddy waters there is to go through, all the dangerous shoals, all the high places and low places, wherever it is.
He will guide me over death's river. Amen. Oh, yes, sir, He will guide. "When death comes, I'll fear no evil, for Thou art with me. Yea, though I walk through the valley, the shadow of death, I fear no evil. Thou art there." See?
E-180 “Якби я ліг у шеолі, — сказав Давид, — Він і там також.” “О-о, якби я взяв крила ранкової зірниці, полетів собі геть, то й там Він також. Він завжди переді мною, тому я не захитаюся.” Амінь! Ох, подумати тільки! Бери ці крила та починай діяти. Так, добродію!E-180 "If I make my bed in hell," David said, "there He is." Amen. "Oh, if I take the wings of the morning, fly away, there He is. He's always before me, so I'll not be moved." Amen. Oh, my! Take them wings and go in action now. Yes, sir.
E-181 Цей пророк теж швидко ввійшов у дію; він впав на коліна. І він сказав: “Я людина з нечистими вустами.” Тоді, як тільки він визнав, тоді прийшло очищення. Ви повинні спочатку визнати.E-181 This prophet went in action right quick, too. He went to his knees. And he said, "I'm a man of unclean lips." Then, as soon as he confessed, then come the cleansing. You got to confess, first. Uh-huh.
E-182 Я хочу, щоб ви звернули увагу, коли цей пророк…Подумайте про це, ось—не…Муж, який стояв разом з державним урядом, підтверджений пророк, як тільки він побачив це перше видіння…Він раніше ніколи не бачив видінь; у нього все було інакше. Він відчував Боже керівництво і крокував згідно зі Словом. Але цього разу прийшло відкрите видіння, і він заволав: “Я людина з нечистими вустами, і я—всі ці люди нечисті. Горе мені, бо я бачу, як проявлено Божу славу.” А ми лише споглядаємо це. Нам слід було б летіти. Розумієте, розумієте?E-182 I want you to notice. When, this prophet, think of it, a—a man that stood with the federal government, a vindicated prophet! And as soon as he saw that first vision! He never saw a vision, before. He had otherwise. He had felt the leading of God and went according to the Word. But this time was an open vision, and he screamed, "I'm a man of unclean lips, and all these people are unclean. Woe is me, 'cause I see the glory of God made manifest."
And we just look at it. We ought to be flying away. See? See?
E-183 “Я людина з нечистими вустами.” Він опустився до вівтаря і він промовив: “Я людина з нечистими вустами, Господи. Що мені робити, що мені робити, бо я просто ось тут бачив, як Ти з’явився? Я бачу, як Ангол розхитує це. Я бачив, як він говорив, і там щось хиталося.” Амінь! (Я сподіваюся, що ви не спите.) О-о, подумати тільки! Сказав, і щось сталося. Слава! Щ? сталося?E-183 "I'm a man of unclean lips." He went down to the altar, and he said, "I'm a man of unclean lips, Lord. What can I do? What can I do, for I have seen You manifested right here? I see an Angel shake the thing. I seen him speak, and something moved back yonder." Amen.
I hope you're not asleep. Oh, my! Speak, and something happened. Glory!
E-184 Потім ми бачимо, що він визнав свій гріх, і як тільки він зробив це, той гучний голос, який говорив, спустився нижче, взяв його руку, взяв кліщі, підхопив жарину, поклав її йому на руку, поклав на вуста Ісаї та очистив його.E-184 What happened? Then we find out, he confessed his sin. And just as soon as he done it, this great Voice that had been speaking, flew down. Took His hands, took the tongs, picked up a coal, placed It upon His hand. Come, laid It upon Isaiah's lips, and cleansed him.
E-185 Зверніть увагу, він не послав його одержувати ступінь доктора філософії. Він не дав йому підручника з правилами, щоб вивчити; але Він—Бог виявляв пророку, що Його очищувальна сила — через вогонь з вівтаря. Амінь! Сьогодні Божа очищувальна сила — це не декламувати якесь віровчення або приєднуватися до якоїсь церкви; це сила Святого Духа та вогню, який приходить та очищує людину від усякого невірства. Амінь!E-185 Notice, He never sent him off to get a Ph.D. degree. He never give him a book of rules to learn. But He, God, was showing the prophet that His cleansing power was by Fire off the altar. Amen.
God's cleansing power today is not recite a creed or join a church. It's the power of the Holy Ghost and Fire that comes down and cleanses a man from all of his unbelief. Amen.
E-186 Божий шлях очищення пророка — вогнем, а не віровченням. Що пророк знатиме про віровчення? Він буде використовуватися Богом. Слово повинно було стати проявленим через нього, тому то Він і не міг дати йому якогось віровчення. Він би тримався за це віровчення. Тому Він взяв вогню з вівтаря та очистив пророка.E-186 God's way of cleansing a prophet is by fire, not by creed. What would a prophet know about a creed? He is going to be used of God. The Word was going to be made manifest through him. So He couldn't give him a creed, he'd be holding on to that creed. So He took the Fire off the altar and cleansed the prophet.
E-187 Спочатку визнання, потім очищення вогнем. Слава Богу! О-о, погляньте! По-перше, визнання, по-друге, очищення, по-третє, доручення. Амінь! Ось так. По-перше, визнання — “Я неправий!” По-друге, очищення. Виправдання, Освячення та Хрищення Святим Духом. Бачите? Визнання, очищення, наділення повноваженнями. “Ідіть по всьому світу та проповідуйте Євангелію. Ці ознаки будуть супроводжувати тих, хто віритиме.” Амінь!E-187 Confession, first, then cleanliness by the Fire. Glory to God! Oh, watch! Confession, first; cleansing, second; commission, third. Amen. There you are. First, confessing, "I'm wrong." Second, cleansing. Justification, sanctification, and the baptism of the Holy Ghost. Confession; cleansing; commissioning. "Go ye into all the world and preach the Gospel. These signs will follow them that believe." Amen.
E-188 Після визнання іде очищення. Після очищення іде наділення повноваженнями. Проповідувати Євангелію, уздоровлювати хворих. Незалежно від того, що там казали люди, він…E-188 After confession come cleansing. After cleansing comes commissioning. Preach the Gospel, heal the sick, no matter what people said.
E-189 Врешті-решт, цей дорогоцінний пророк помер, переслідуваний, його розпилили на шматки пилою.E-189 He finally, that precious little prophet, died under persecution, by being sawed to pieces with a saw. Huh!
E-190 Пам’ятайте, це було тоді, коли Ісая визнав, що він помилявся. Він був цілковито неправий; він покладався на своє віровчення (бачите?), покладався на людину, штучні справи. Він бачив царя, який був визначним мужем; він був релігійним мужем. Але він побачив, що всі люди впадуть. Розумієте? Та коли він змінив це і звернув погляд вгору і узрів видіння про те, Хто такий Бог, тоді він сказав: “Я хочу визнати, що я неправий. Ці старі віровчення більше не діють, бо вони змертвіли та зазнали краху. (Розумієте?) Вони вражені проказою, але я бачив, як було проявлено Божу славу.” Віровчення не може проявити цього. Віровчення не може сказати це таким чином. Віровчення неспроможне виконати це таким чином. Потрібен Христос, щоб виконати це саме таким чином. І як тільки він побачив це, він сказав: “Ось, я був цілковито неправий, Господи.” І потім прийшло очищення; потім прийшло доручення. О-о, подумати тільки!E-190 Remember, it was when Isaiah made his confession that he was wrong. He had been altogether wrong. He had been leaning upon his creed, see, leaning upon the—the man, a man-made affair. He had saw a king that was a great man. He was a religious man, but he saw that all men will fail. See? But when he changed that, and looked up here and saw a vision, Who God was, then he said, "I want to confess. I'm wrong. Them old creeds won't work no more, 'cause they're done dead and failed. See? They're leprosy-stricken. But I've seen the glory of God made manifest."
A creed can't manifest that. A creed can't say It that way. A creed can't do it that way. It takes Christ to do it that way.
And as soon as he saw that, he said, "Now, I been altogether wrong, Lord." And then come the cleansing. Then come the commissioning. Oh, my!
E-191 Саме тоді очищений Ісая…Коли Бог покликав: “Хто піде заради Мене,” — і саме Ісая озвався: “Господи, ось я; пошли мене!” Очищений пророк.E-191 It was then that the cleansed Isaiah… when God called, "Who will go for Me?"
And it was Isaiah that said, "Lord, here am I. Send me." The cleansed prophet!
E-192 О-о, невже ви не бачите Впливу? Не підпадайте під вплив Мартелли. (Я сподіваюся, що тут нема такого імені.) Не дивися на імена—імена—вплив якоїсь дівчинки, яка ходить разом з тобою до середньої школи чи то неповної середньої школи, або сусідки, яка підрізає свої коси та вдягає шорти; не піддавайся такому впливу. Не піддавайся впливу якогось засохлого у віровченнях пастора, який відкидає Боже Слово і тицяє тобі віровчення; не піддавайся такому впливу. Але стій там твердо, доки ти не побачиш, як зійде Божа слава, побачиш, як щось рухнеться від її впливу, і побачиш, що все відбувається саме так, як це було сказано Богом. Потім заволай: “Горе мені, Господи; я помилявся. Очисти мене тепер, Господи. Очисти мене! Нехай Дух Живого Бога наново зійде на мене.”
Коли розпалений вугіль торкнувся пророка,
Цілком очистивши його;
Коли Божий голос спитав: “Хто піде для нас?”
Тоді він відповів: “Пане, ось я; пошли мене!” (Він був готовий. Він побачив дещо. Так, добродію!)
Мільйони вмирають в гріху та ганьбі;
Вчуй їх поклик розпачу й відчаю.
Їм на допомогу, брате, поспішай;
Негайно дай відповідь — “Господи, ось я!”
E-192 Oh, don't you see, influence? Don't take the influence of Marthella. I hope that's not a name in here. Don't take the names of—of the influence of some little girl that goes to high school with you, or common school, or the next door neighbor that cuts her hair and wears shorts. Don't take that influence. Don't take the influence of some creeded pastor that would deny the Word of God and give you a creed. Don't take that influence.
But stand there until you see the glory of God fall, see something move by its effect, see it happen just the way that God said it. Then cry out, "Woe is me, Lord. I been wrong. Cleanse me now, Lord. Cleanse me. Spirit of the living God, fall fresh on me."
When the coal of Fire had touched the prophet,
Making him as pure as pure could be,
When the Voice of God said, "Who will go for us?"
Then he answered, "Master, here am I. Send me."
He was ready. He had saw something. Yes, sir.
Millions now in sin and shame are dying;
Listen to their sad and bitter cry;
Hasten, brother, hasten to their rescue;
Quickly answer, "Master, here am I."
E-193 Щось повинно бути зроблено. Година вже пізніша, аніж ми думаємо. Нехай же видіння від Бога справить такий вплив на людей, щоб вони змогли побачити, що той Бог, який був з Ісаєю в храмі — це той самий Бог в Своєму святому місці сьогодні. Він перебуває у святому місці Святого Духа. Він сам є Святий Дух. Колись Він був тілом; нині ж Його Дух діє серед Його народу, виявляючи Себе живим, не якесь там мертве віровчення, але живий Христос, той самий вчора, сьогодні та навіки. О-о, Ісая, швидко відповідай: “Наставнику, ось; пошли мене.”
Помолимося. Схиливши наші голови…
Коли розпалений вугіль торкнувся пророка,
Цілком очистивши його;
Коли Божий голос спитав: “Хто піде для Нас?”
Тоді він відповів: “Ось я; пошли мене!” (Разом.)
Говори, мій Господи; Говори, мій Господи.
Говори, і я одразу відповім Тобі.
Говори, мій Господи; Говори, мій Господи.
Говори, і я скажу: “Господи, пошли мене!”
E-193 Something has got to be done. It's later than we think it is. May the vision of God so influence the people, that they might see that the same God was in the temple with Isaiah is the same God in His holy place today. He is in the holy place of the Holy Spirit. He is the Holy Spirit. He once was flesh. Now He is Spirit, moving among His people, showing Himself alive; not a dead creed, but a living Christ, same yesterday, today, and forever. Oh, Isaiah, quickly answer, "Master, here, send me."
Let us pray with our heads bowed.
When the coal of Fire had touched the prophet,
Making him as pure as pure could be;
When the Voice of God said, "Who will go for us?"
Then he answered, "Here am I. Send me."
Together:
Speak, my Lord. Speak, my Lord.
Speak, and I'll be quick to answer Thee.
Speak, my Lord. Speak, my Lord.
Speak, and I will answer, "Lord, send me."
E-194 Ось, можливо, це ваш сусід; можливо, це жінка, з якою ви разом працюєте, чоловік, з яким ви разом працюєте, але там ось…
Мільйони вмирають у гріху та ганьбі; (У віровченнях та деномінаціях.)
Вчуй їх поклик розпачу й відчаю.
Їм на допомогу, брате, поспішай;
Негайно дай відповідь — “Господи, ось я!”
Говори, мій Господи; Говори, мій Господи. (Я бачив певне видіння від Господа; я бачив, як це сталося.)
Говори, і я одразу відповім Тобі. (Він вже проговорив.)
Говори, мій Господи; Говори, мій Господи.
Говори, і я скажу: “Господи, пошли мене!”
E-194 Now, it might be your neighbor. It might be the woman you work with, the man you work with. But they're…
Millions now in sin and shame are dying, in creeds and denominations;
Oh, listen to their sad and bitter cry;
Hasten, brother, hasten to their rescue;
Quickly answer, "Master, here am I."
Speak, my Lord. Speak…
"I saw a vision from the Lord. I saw it happen."
… and I'll be quick to an-…
He has already spoke now.
Speak, my Lord. Speak, my Lord.
Speak, and I will answer, "Lord, send me."
E-195 Тепер, схиливши наші голови, я хотів би знати сьогодні, як я вже казав вам, я намагаюся дослідити те, що, на мою думку, допоможе вам. Ви бачили того пророка; він був визначною людиною. Він народився саме для того, щоб бути пророком. Він виявив, що він прямував не тим шляхом, яким треба; він спирався на руку Уззії, царя. Він побачив, що не можна покладатися на тілесну силу. Вона швидкоплинна. Це неправильно. Але зверніть погляд вище та побачте Бога, який високо сидить на Своєму престолі. Зверніть свій погляд вгору на Ісуса; Він промовив: “Я є той самий вчора, сьогодні та навіки.” Нехай Він підніме вас в Дусі. Придивіться і переконайтеся, невже Він не той самий вчора…E-195 Now, with your heads bowed, I wonder, tonight. As I told you, coming down, I try to study something I think would help you.
You seen that prophet. He was a great man. He was born for the purpose of being a prophet. He found out that he had took the wrong road. He was leaning on the arm of Uzziah, a king. He saw you can't lean upon the arms of flesh. It's perishable. It's wrong. But look high and see God setting high upon His throne. Look up there at Jesus. He said, "I'm the same yesterday, today, and forever." Let Him pick you up in the Spirit. Watch and see it He ain't the same yesterday.
E-196 Коли той Ісая узрів, як Боже видіння зійшло і в той храм, він був готовий визнати свою помилку. Він був готовий визнати, що він не вчинив нічого правильного. І чи не полетів він тоді до народу; чи не зробив він тоді все, що було правильним. Все, що він спроможний був зробити, аж до того, що врешті-решт він своєю власною кров’ю поставив підписа під своїм свідоцтвом.E-196 When that little Isaiah saw God's vision move down them, into that temple, he was ready to confess his wrong. He was ready to confess that he hadn't did nothing right. Did he fly to the nation then? Did he do everything that was right, then? Everything that he could do. Finally, he sealed his testimony with his blood.
E-197 Я думаю, що всі ми повинні так почуватися. Хто відчуває, що хотів би сказати—чуючи, як промовляє Бог—що ви б хотіли—ви б сказали Богові: “Ось я; пошли мене!” Підніміть ваші руки. “Ось я, нехай я свідкуватиму продавцю молока. Нехай я свідкуватиму— всім, кому я зможу, щось робитиму. Дозволь мені виконати щось. Господи, я не—прохаю бути проповідником. Я не прохаю бути кимось, але, Господи, якщо я селянин, зроби мене таким селянином, який міг би свідкувати своєму сусіду-селянину. Дозволь мені бути таким селянином, щоб, коли продаватиму своє зерно, щоб я міг свідкувати приймачу зерна. Дозволь мені бути селянином. Якщо я—якщо я жінка, дозволь мені свідкувати страховому агенту. Нехай я свідкуватиму продавцю молока, поштарю. Дозволь мені щось робити, Господи. Дозволь мені піти до сусідів та налагодити добрі стосунки з моєю сестрою, яка живе в сусідній кімнаті, яка неправа та ще й злоститься. Дай мені можливість з лагідністю засвідкувати їй. Нехай я закрию своє обличчя крилами покори; нехай я закрию також свої ноги. Дозволь мені бути побожною в Твоїй Присутності, та пошли мене іще з двома крилами, Господи, швидко до когось — ‘Ось я; пошли мене, пошли мене!’”E-197 I think that would be the feeling of all of us. How many feels that you'd like to say, hear God say, that you'd like… You'd say to God, "Here am I. Send me"? Raise your hands.
"Here am I. Let me testify to the milkman. Let me testify to—to anybody that I can. Do something, let me do something. Lord, I don't ask to be a preacher. I don't ask to be this. But, Lord, if I'm a farmer, make me a farmer that can testify to my neighbor farmer. Let me be a farmer that, when I sell my grain, I can testify to the grain operator. Let me be a farmer. If I'm a—if I'm a woman, let me testify to the insurance man. Let me testify to the milkman, to the paper boy. Let me do something, Lord. Let me go in the neighborhood and find favor with my sister here, next door, who is evil and wrong. Let me give her a testimony with sweetness. Let me cover my face with my wings of humility. Let me cover my feet likewise. Let me be reverent in Your Presence. But send me with two more wings, Lord, quickly, to somebody. Here am I. Send me. Send me."
E-198 В цій пошані давайте-но всі станемо та присвятимо себе на служіння Богові. Всемогутній перебуває тут. Чи вірите ви в це? Ми тепер в Його Божественній Присутності. Не забудьте цього тепер. Його Присутність перебуває просто ось тут, так само як це було…Щиро кажучи, поки я стояв тут, я вже побачив чотири чи п’ять видінь. Саме так. Це саме так. Це стосується двох або трьох людей, які належать до цієї церкви, які нічого не казали; але Він так само присутній тут. Добре.
Отже, що ми тепер хочемо зробити, кожен з вас, по-своєму, давайте присвятимо себе Богові.
Бачимо ознаки ми Його приходу;
Листя на смоковниці зазеленіло.
Євангелія Царства прийшла до всіх народів,
І ми вже близько; скоро вже кінець.
(Авжеж. Хіба не так?)
З радістю звіщаємо ми Звістку Його з’явлення;
Розкажи усім, що скоро в славі Він прийде.
Тож прокиньтеся, святі Божі.
Годі спати, коли так близько вже кінець.
Готуймося до останнього поклику. (Амінь!)
Народи розбиваються; Ізраїль прокидається; (Він вже як народ.)
Знамення, що були передречені пророками,
Дні поган вже добігають кінця,
Зі страхіттями, що наступають, (Ви бачите, як воно скрізь надходить, не тільки до народів, але й церков.)
Поверніться, о, розпорошені, до себе самих.
День відкуплення вже близько;
Людські серця стискаються від страху;
Будь наповнений Його Духом,
Тримай свого світильника готовим та чистим;
Підніми очі, твоє відкуплення вже близько.
Фальшиві пророки брешуть;
Божу правду вони відкидають,
Що Ісус, Христос є нашим Богом. (Ви знаєте, що вони відкидають її.)
Та—але ми підемо там, де пройшли Апостоли.
Бо день відкуплення вже близько;
Людські серця стискаються від страху;
Будь наповнений Духом,
Тримай свого світильника готовим та чистим;
Підніми очі, твоє відкуплення вже близько.
E-198 In this respect, let's all stand then and make ourself a consecration service to God.
The Almighty is here. You believe it? [Congregation says, "Yes."—Ed.] We're in His Divine Presence. Don't forget that now. His Presence is right here just the same as it was. Frankly, since I been standing here, I saw four or five visions already happen. That's right. That's right. It's been over two or three people that belongs here at church. I didn't say nothing. But It's here just the same. All right.
Now, what we want to do, each one of you in your own way, let's consecrate ourselves to God.
We see the sign appearing of His blessed coming,
Lo, and behold the fig leaves now becoming green;
The Gospel of the Kingdom has gone to every nation;
And we're near; the end can be seen.
That's right. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
Then gladly away we'll herald the Message of His blessed appearing,
Soon He's coming in glory, to tell to one and all;
Then awake, ye saints of the Lord? Why slumber when the end is nearing?
Let's get ready for that final call. Amen.
Nations are breaking, Israel is awakening.
She is a nation now.
The signs that the prophets foretold;
The Gentile days numbered, with horrors encumbered.
You see it coming out yonder; not only nations, but churches.
Return, O dispersed, to your own.
The Day of Redemption is near,
Men's hearts are failing for fear;
Be filled with His Spirit, your lamps trimmed and clear,
Look up, your Redemption is near.
False prophets are lying, God's Truth they're denying,
That Jesus the Christ is our God.
You know they are.
But we'll walk where the apostles have trod.
For the Day of Redemption is near,
Men's hearts are failing for fear;
Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear,
Look up, your Redemption is near.
E-199 Зітри геть цю деномінаційну кіптяву. Зітри цей світський бруд. Крові Ісуса Христа більше ніж достатньо, щоб очистити тебе. Підніміть очі! Нехай ваші світильники світять. Візьміть ці крила та скоріше летіть до когось.
Піднімемо зараз наші руки та скажемо: “Боже, ось я; пошли мене.”
E-199 Wipe off that denominational smoke. Wipe off that worldly smut. The Blood of Jesus Christ is more than sufficient to cleanse you. Look up. Let your lights be shining. Take those wings and fly to somebody right away.
Let's raise our hands now and say, "God, here am I. Send me."
E-200 Небесний Батьку, сьогодні посвячуючи себе Тобі, Господи, разом з цією церквою, після цієї проповіді, суворої, важкої — “Ось я, Господи; пошли мене.” Ось моя церква, Господи. Нехай вони закриють свої обличчя в побожності. Нехай вони закриють свої ноги в покорі. Нехай їм дістане мужності летіти з Посланням, швидко, до когось іншого. Даруй це, Господи. Нехай вони свідкуватимуть з лагідністю, будуть разом зі Спасителем сіллю землі. Господи Боже, це наша жертва. Це наше приношення. Це наша подяка. Це те, чого ми прагнемо, Господи. Пошли нас сьогодні до того, хто гине. Даруй нам завтра притягнути їх до якоїсь церкви. Нехай ми навчимо їх дороги Господньої. Нехай вони будуть спасені, Господи, бо година вже пізніша, аніж ми думаємо. Даруй це, Господи.E-200 Heavenly Father, consecrating myself to You, tonight, Lord, with this church, after this Message, stern, hard, "Here am I, Lord. Send me."
Here is my church, Lord. May they cover their face with reverence. May they cover their feet in humility. May they have the courage to fly with the Message, quickly, to somebody else. Grant it, Lord. May they testify with sweetness, be the salt of the earth, with its Saviour in it.
Lord God, this is our sacrifice. This is our offering. This is our thanksgiving. This is what we long for, Lord. Send us, tonight, to somebody that's lost. May we pull them into church tomorrow somewhere. May we teach them the way of the Lord. May they be saved, Lord, for it's later than we think. Grant it, Lord.
E-201 Нехай це справді буде в наших серцях. І як ми говоримо це, Господи, візьми розжарений вугіль Святого Духа з вівтаря на Голгофі; торкнися сьогодні кожного серця та кожних вуст, Господи, щоб ми не говорили неправди, щоб ми говорили Правду. Візьми нас сьогодні, Господи, саме такими, якими ми є. Не всі з нас проповідники. Не всі з нас пророки. Не всі з нас розмовляють мовами. Не всі з нас чинять чуда; але всі з нас мають щось робити. Покажи нам де саме, Господи. Свідкувати, співати Тобі хвалу. І неначе хліб за водою, це повернеться якогось славного дня. Даруй це, Господи. Ось ми. Пошли нас до наших сусідів, повсюди, куди ми зможемо, до нашого знайомого, і розповісти їм про прихід Господа. Даруй це, Батьку.E-201 May we mean this in our hearts, as we speak it, Lord. Take a coal of Fire, of the Holy Ghost, off the altar of Calvary. Touch each heart and lip, tonight, Lord, that we speak no lies, that we speak the Truth.
Take us, tonight, Lord, just what we are. All of us are not preachers. All of us are not prophets. All of us are not speakers with tongues. All of us are not miracle-workers. But all of us has something to do. Show us where it is, Lord; testify, sing, or pray. "And like bread upon the water, it will return some glorious day." Grant it, Lord. Here we are. Send us to our neighbors, to wherever we can, to our fellow men, and tell them of the Coming of the Lord. Grant it, Father.
E-202 Благослови нас нині. Нехай сьогодні ми дамо своїм тілам добрий відпочинок. Нехай ми вранці встанемо та підемо до церкви; і нехай завтра Ти говоритимеш настільки—настільки сильно, що Ти не залишиш необробленим жодного каменя, щоб кожен знав, як треба ввійти в це. Навчай нас, Господи. Ми чекаємо. Навчай нас вранці, як прийти до цієї повної міри, де ми можемо бути синами та доньками Бога. Ми чекаємо на Тебе, Господи, з приготованою жариною, щоб торкнулася наших вуст. Ми чекаємо, Батьку, в Ім’я Ісуса.E-202 Bless us now. May we have good rest in our bodies tonight. May we rise and come to church in the morning. And may You speak so—so powerful tomorrow, that You'll not leave one stone undone, that every man will know how to enter into This. Teach us, Lord. We're waiting. Teach us in the morning how to come to this full measure where we can be sons and daughters of God. We wait on Thee, Lord, with the coal of Fire ready to be put on our lips. We're waiting, Father, in Jesus' Name.
E-203 Тепер, схиливши наші голови. Тоді я попрохаю пастора пройти вперед, щоб розпустити зібрання. Бог благословить вас. Сподіваюсь побачити вас вранці. Нехай Бог буде з вами, уздоровить всіх недужих та страждаючих серед нас, зробить кожного з вас…Я зараз відчуваю наповнення Духом. Я відчуваю Святого Духа, я відчуваю Його Присутність. Я знаю, що Він тут. Я цілком певен, що Він тут. Я бачу Його; я знаю, що Він тут. Я бачу, як Він рухається, цей сильний Полум’яний Стовп. Слава!…?…проявлення Його Істоти, божественність Його Присутності…?…Його величної Істоти. Боже, перебувай над цими людьми; нехай нікого з них не буде втрачено, я молю. Слава Богові!E-203 Now with our heads bowed, I'll ask the pastor then to come forward for the dismissing service.
God bless you. Hope to see you in the morning, now. God be with you, heal all the sick and afflicted among us. Make every one of you…
I feel filled with the Spirit right now. I feel the Holy Ghost. I feel His Presence. I know He's here. I'm positive He's here. I see Him. I know He's here. I see Him moving, that great Pillar of Fire, glory, in a manifestation of His Being, the Deity of His Presence, great august Being.
God, hover over this. Let not one of them be lost, I pray. Glory to God!

Нагору

Up